Meclis Kararları

04.11.2021 2021/112 15.06.2021 tarih ve 63046 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ile Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği.
04.11.2021 2021/111 Mülkiyeti Belediyemize ait Petroliş Mah. G22A14A2B pafta, 11240 (E:5588) ada, 227 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre tevhiden satışı.
04.11.2021 2021/110 Kartal Cevizli G22A09C1D pafta 10913 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz mülkiyetindeki 757/800 payının 3194 sayılı imar yasasının geçici 16. maddesi uyarınca satışı
04.11.2021 2021/109 Mülkiyeti belediyemize ait Kartal Soğanlık 10702 ada 31parselin imar planına göre terkleri yapıldıktan sonra imar parseli olarak kalan kısmının, 3194 sayılı yasanın geçici 16. maddesine göre yapı kayıt belgesi alıp hak sahibi niteliği taşıyanlara satışı
04.11.2021 2021/108 Mülkiyeti Kartal Belediye Başkanlığı’na ait, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukarı Mah. 162 pafta, 11306(Eski:1683) ada, 238 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğünden terkin edilmesi.
04.11.2021 2021/107 Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
04.11.2021 2021/106 Etüd Proje Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
21.10.2021 2021/105 Kartal Belediyesi 2022 yılı Gelir-Gider Bütçesi
18.10.2021 2021/104 Kartal Belediyesi'nin 2022 Yılı Performans Programı
18.10.2021 2021/103 29.01.2021 Tarih 15289 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12330 Ada 50 Parsel ile 12269 Ada 51 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
07.10.2021 2021/102 29.01.2021 Tarih 10528 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 11428 Ada 12 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
07.10.2021 2021/101 Belediyemiz sınırları içerisinde, Altyapı kurumlarınca ( İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ, TÜRK TELEKOM, TURKCELL, SUPERONLINE, VODAFONE, TURKSAT ) yapılan, yaptırılan altyapı çalışmaları ile ilgili adı geçen kurumlarla protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Gökhan YÜKSEL' e yetki verilmesi
07.10.2021 2021/100 Cenaze, Kültürel ve Sosyal Hizmetlerde kullanılmak üzere ulaşım hizmeti alımı
07.10.2021 2021/99 Metruk ve Riskli Yapıların Yıkım Bedeli
09.09.2021 2021/98 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10181 Ada 8-9 Parseller)
09.09.2021 2021/97 1/1000 Ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı İtirazları
09.09.2021 2021/96 Orbay Sokak İsminin Çaykara Sokak olarak değiştirilmesi
09.09.2021 2021/95 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.09.2021 2021/94 Huzurevi Müdürlüğü'nün kaldırılması
09.09.2021 2021/93 Dolu Kadro Derece Değişikliği
09.09.2021 2021/92 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.09.2021 2021/91 İ.B.B tarafından İlçe Belediyelerine Yapılacak Şartlı Hibe Yardımı
09.09.2021 2021/90 G22A14B2D pafta, 11003 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın 931/32549 oranındaki 9,31 m² hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesince diğer hissedara satışı.
09.09.2021 2021/89 G22A14B1D pafta, 11014 (Eski.1825) ada, 23 parsel sayılı taşınmazın 342/2400 oranındaki 62,37 m² hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesince diğer hissedara satışı
08.07.2021 2021/88 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10171 Ada 58 Parsel)
08.07.2021 2021/87 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (642 Ada 13 Parsel ile 10181 Ada 10-13 Parseller)
08.07.2021 2021/86 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (10171 Ada 61 Parsel ile 654 Ada 15 Parsel)
08.07.2021 2021/85 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (652 Ada 12 Parsel)
08.07.2021 2021/84 Dolu Kadro Derece Değişikliği
08.07.2021 2021/83 Dolu Kadro Derece Değişikliği
08.07.2021 2021/82 Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalışma yönetmeliği revizesi
08.07.2021 2021/81 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2021 yılı ücret tarifesi Değişikliği
10.06.2021 2021/80 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (2362 Ada 22 Parsel)
10.06.2021 2021/79 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları
10.06.2021 2021/78 29.01.2021 Tarih ve 10523 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 11323 Ada 151-168 Parseller ile 12643 Ada 246 Parsel Arasında Kalan Tescil Dışı Alan ile 12643 Ada246-239 Parseller ile 11030ada 241 Parsel Arasında Kalan Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
10.06.2021 2021/77 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planına 10172 ada 47 parsel yönünden yapılan itiraz.
10.06.2021 2021/76 12632(Eski:1088) ada, 5 parsele ilişkin 28.08.2020 tarih ve 21081 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Uygulama İmar Planı Teklifi
10.06.2021 2021/75 Konteynır yerleri
10.06.2021 2021/74 Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesi 5 pafta 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi binasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi kapsamında kullanılması amacıyla ilgili kuruluş ile karşılıklı protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
10.06.2021 2021/73 Taşıt alımı ve devri hususunda Belediye Başkanı Sayın Gökhan YÜKSEL' e yetki verilmesi
10.06.2021 2021/72 Gıda Bankacılığı Uygulama Yönetmeliği
10.06.2021 2021/71 Aşevi Uygulama Yönetmeliği
10.06.2021 2021/70 Dolu Kadro Derece Değişikliği
20.05.2021 2021/69 Tanımsız ve Geçici Yapılara Ait Usul ve Esaslar ile Ücret Tarifesi
20.05.2021 2021/68 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planına 10185 ada 30 parsel yönünden yapılan itiraz
20.05.2021 2021/67 04.01.2021 tarih ve 186 sayılı Başkanlık oluru Doğrultusunda 11103 ada 10 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
20.05.2021 2021/66 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları
20.05.2021 2021/65 26.10.2020 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları
20.05.2021 2021/64 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesi 5 pafta 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi binasının Türkiye Kızılay Derneği ile ortak hizmet projesi kapsamında kullanılması amacıyla, ilgili kuruluş ile karşılıklı protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi.
20.05.2021 2021/63 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Cevizli Mah. 12607 ada 13 parsel ve 12607 ada 14 parsel sayılı imar planlarında "Park" alanında kalan taşınmazın içinde bulunan Kültür Merkezi binasının bir kısmının mahalle evi, bir kısmının çocuk etkinlik merkezi, bir kısmının kadın ve aile merkezi ve bir kısmını ise engelli merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsisi.
20.05.2021 2021/62 Kartal Belediyesi’nin 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri
20.05.2021 2021/61 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması
20.05.2021 2021/60 Dolu Kadro Derece Değişikliği
09.04.2021 2021/59 Belediye Başkanı'nın 2020 Yılı Faaliyet Raporu
09.04.2021 2021/58 İstanbul Genelindeki Riskli Yapılara İlişkin 17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı İBB meclis kararı doğrultusunda Meri İmar Planlarına Plan Notu İlavesi teklifi
09.04.2021 2021/57 Ücret Tarifesi Revizesi
09.04.2021 2021/56 Yakacık Çarşı Mahallesi, 2710 ada, 1 parsel üzerinde Bilim ve Teknoloji Hangarı kurulması ve intifa hakkı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi
07.04.2021 2021/55 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları
07.04.2021 2021/54 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları
07.04.2021 2021/53 İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi,11920 (Eski: 944) ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
07.04.2021 2021/52 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Araç tahsisi
07.04.2021 2021/51 Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
07.04.2021 2021/50 Kartal Belediye Başkanlığı birimlerince hizmet gereği ihtiyaç duyulan muhtelif iş makinası ve muhtelif araç temini hizmetinin ihaleye konulması hususunda yetki verilmesi
07.04.2021 2021/49 Kreş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği
07.04.2021 2021/48 Kartal, Uğurmumcu mahallesi, 24ED2b pafta,2926 ada 10 parsel üzerinde bulunan Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezinde ve Yakacık Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezinde PTT Merkez Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş ofislerin tahsisinin iptali
05.04.2021 2021/47 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/46 Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/45 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/44 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/43 Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/42 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/41 Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi.
05.04.2021 2021/40 Kültür ve Sanat Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/39 Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/38 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/37 Plan Bütçe Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/36 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/35 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/34 Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/33 Encümen Komisyonu’na Üye Seçimi
05.04.2021 2021/32 Belediye Meclis Divanına Katip Seçimi
05.04.2021 2021/31 Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi
05.03.2021 2021/30 Borçlanma yapılması
05.03.2021 2021/29 G22A10D2A pafta, 10866 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 881,78 m² hissesinin hissedarlara satışının yapılması
05.03.2021 2021/28 26.10.2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı, Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları
05.03.2021 2021/27 Mülkiyeti Belediyemize ait olan 160 pafta, 1675 ada, 153 parsel sayılı taşınmazın mükerrer olması sebebi ile tapu kütüğünden terkin edilmesi
05.03.2021 2021/26 Aydos Kent Ormanı’nın koruma altına alınması ve Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan YÜKSEL’ e yetki verilmesi
05.03.2021 2021/25 Dolu Kadro Derece Değişikliği
04.02.2021 2021/24 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-12 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
04.02.2021 2021/23 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/22 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/21 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/20 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-8 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/19 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-7 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
04.02.2021 2021/18 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
04.02.2021 2021/17 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-5 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/16 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez S-4 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
04.02.2021 2021/15 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/14 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/13 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-1 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
04.02.2021 2021/12 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün mülkiyeti belediyemize ait 11838 ada, 61 parsel sayılı taşınmazın 120 m2 lik alanının ‘’Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’’ konulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine tahsisi
02.02.2021 2021/11 Aydos Kent Ormanının Koruma altına alınması ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi
07.01.2021 2021/10 Kartal, Yakacık, 11886 ada 3-4-5 parseller ile 12348 ada 6-7 parseller ve 8 parselin bir kısmına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz
07.01.2021 2021/9 Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği ( TMMOB) ile Protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi
07.01.2021 2021/8 Aydos Kent Ormanının koruma altına alınması ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan YÜKSEL’ e yetki verilmesi
07.01.2021 2021/7 Dolu Kadro Derece Değişikliği
07.01.2021 2021/6 Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi
07.01.2021 2021/5 Fazla Çalışma Ücreti
07.01.2021 2021/4 Geçici VizeTespiti
04.01.2021 2021/3 2021 Yılı Bir Aylık Tatil Zamanının Belirlenmesi
04.01.2021 2021/2 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi
04.01.2021 2021/1 Meclis Başkanı ve Üyelerine Huzur Hakkı Ücretinin Belirlenmesi
10.12.2020 2020/81 12595 ada 1 parsel ile 12574 ada 425 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon U.İ.P Değişikliği
10.12.2020 2020/80 Çatı Piyeslerinin Kullanımı
10.12.2020 2020/79 Sağlık Tesisi Ruhsatlandırması
10.12.2020 2020/78 Ayni Hak Tesis Edilmesi
10.12.2020 2020/77 2021 yılı Ücret Tarifesi
10.12.2020 2020/76 İkili Atık Toplama Sistemi Uygulaması
07.12.2020 2020/75 Toplu Sözleşme Yapmak Üzere Kartal Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
06.11.2020 2020/74 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
06.11.2020 2020/73 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.11.2020 2020/72 Kamuya Tahsis
06.11.2020 2020/71 Petrol-iş Mahallesi, G22A10C4B pafta, 11860 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın satışı.
06.11.2020 2020/70 Cevizli Mahallesi G22A09D2C pafta, 10498 ada, 750 parsel sayılı taşınmazın diğer hissedara satışı.
21.10.2020 2020/69 Kartal Belediyesi 2021 Yılı Gelir - Gider Bütçesi
19.10.2020 2020/68 2021 yılı Performans Programı
11.09.2020 2020/67 Kartal, Soğanlık, 10231 ada, 152 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
11.09.2020 2020/66 Kartal,12296 Ada 34-35 Parseller ile 12296 Ada 1-63-64 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
11.09.2020 2020/65 Kartal, Aşağı Mahallesi, Kumlar Caddesi ve İstiklal Sokakta Yer Alan Dere Hattının Revizyonuna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11.09.2020 2020/64 Gıda Bankacılığı Yapılabilmesi İçin Belediye Başkanı Gökhan YÜKSEL'e Yetki Verilmesi
11.09.2020 2020/63 Havai Fişek vb. Kullanımın Yasaklanması
11.09.2020 2020/62 Dolu Kadro Derece Değişikliği
11.09.2020 2020/61 Mülkiyeti Belediyemize ait Petroliş Mah. G22A14B1A pafta, 11032 ada, 32 sayılı taşınmazın 11032 ada 22 parsele tevhiden satışı.
11.09.2020 2020/60 Mülkiyeti Belediyemize ait Atalar Mahallesi, G22A09D3D pafta 11409 ada 104 parsel sayılı taşınmaz tek başına yapılaşamadığından 11409 ada 41 parsele tevhiden satışı.
11.09.2020 2020/59 Fen İşleri Müdürlüğü’nün İ.B.B tarafından İlçe Belediyelerine Yapılacak şartlı hibe.
10.07.2020 2020/58 Belediye Başkanı'nın 2019 Yılı Faaliyet Raporu
10.07.2020 2020/57 Karlıktepe Mahallesi 11009 ada 280,281,282 parsellere Mülkiyeti Belediyemize ait 11009 ada 283 parselin emsal hakkının bedel karşılığı satılması
09.07.2020 2020/56 2019 Yılı Kesin Hesabı
09.07.2020 2020/55 Kartal-Soğanlık , 10788 (E:7898) Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09.07.2020 2020/54 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Doğrultusunda Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği
09.07.2020 2020/53 Kartal, Yukarı, 11119 (E:1989) ada 81-82 parseller ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı
09.07.2020 2020/52 Şartlı Bağış Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
09.07.2020 2020/51 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 109 pafta, E: 894 ada , Y: 12275 ada, 9 parsel üzerinde adımıza kayıtlı olan binaların Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınarak müze açılması
09.07.2020 2020/50 Görev ve Çalışma Yönetmeliği
09.07.2020 2020/49 Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik
09.07.2020 2020/48 Boş Kadro Sınıflar Arası İhdası
09.07.2020 2020/47 Boş Kadro Unvan Değişikliği
09.07.2020 2020/46 Dolu Kadro Derece Değişikliği
09.07.2020 2020/45 Dolu Kadro Derece Değişikliği
09.07.2020 2020/44 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.07.2020 2020/43 Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/42 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/41 AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/40 Kültür ve Sanat Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/39 Ulaşım ve Trafik Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/38 Eğitim Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/37 Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi
06.07.2020 2020/36 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi
06.07.2020 2020/35 Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi
06.07.2020 2020/34 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi
06.07.2020 2020/33 Çevre Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/32 Tarife Komisyonu'na üye Seçimi
06.07.2020 2020/31 Hukuk Komisyonu'na üye Seçimi
06.07.2020 2020/30 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi
06.07.2020 2020/29 İmar Komisyonuna Üye Seçimi
06.07.2020 2020/28 Encümen Üye Seçimi
06.03.2020 2020/27 Kartal, Soğanlık, 10017 (E: 2586) ada, 460 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
06.03.2020 2020/26 Soğanlık 10307 Ada 7 Parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
06.03.2020 2020/25 Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Ücret Tarifesi Güncellenmesi
06.03.2020 2020/24 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Kartal İlçesi, G22A09C4B pafta, 10980(E:9053) ada, 8 parsel sayılı 252 m2 alanlı taşınmazın satışı
04.03.2020 2020/23 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Kurulması
07.02.2020 2020/22 10317 (E:1120) Ada, 84 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07.02.2020 2020/21 Yakacık, 10013 (E:2700) Ada, 332 Parsel
07.02.2020 2020/20 1/1000 Ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı
07.02.2020 2020/19 Borçlanma
07.02.2020 2020/18 Amerika'nın Hudson Valley Regional Eyaletinde Yapılacak Olan ''FRC FIRST ROBOTICS COMPETTION '' Robot Yarışmasına Katılım
07.02.2020 2020/17 Kartal Belediyesinin Çocuk Meclisinin Kurulması
05.02.2020 2020/16 Ekspertiz Ücreti
10.01.2020 2020/15 Kartal Sahil Dolgu Planı, Yolcu Motor İskelesine İlişkin Plan Değişikliği
10.01.2020 2020/14 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
10.01.2020 2020/13 İş Deneyim Belgesi Ücret Tablosu’nun güncellenmesi
10.01.2020 2020/12 "Yapı Kullanma İzni Makine-Elektrik Ücretleri" başlığı altında bulunan "Konut ve Ticaret", "Konut Dışı" ve "Diğer ücretler" alt başlıklarının güncellenmesi
10.01.2020 2020/11 Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması
10.01.2020 2020/10 Taşınmaz Tahsisi
10.01.2020 2020/9 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti
10.01.2020 2020/8 Geçici İşçi Vize Tespiti
08.01.2020 2020/7 Boş Kadro Unvan Değişikliği
08.01.2020 2020/6 Dolu Kadro Derece Değişikliği
08.01.2020 2020/5 Dolu Kadro Derece Değişikliği
08.01.2020 2020/4 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.01.2020 2020/3 İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Araç Tahsisi
06.01.2020 2020/2 2020 Yılı 1 Aylık Tatil Zamanının Belirlenmesi
06.01.2020 2020/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi
06.12.2019 2019/144 İş Deneyim Belgesi Ücreti'nin Eklenmesi
06.12.2019 2019/143 Kartal Belediyesi ile Erzincan İli Üzümlü İlçesi Altınbaşak Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması
06.12.2019 2019/142 Zabıta Müdürlüğü’nün Fazla Çalışma Ücreti
04.12.2019 2019/141 Kartal Belediyesi ile Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kavakköy Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi
04.12.2019 2019/140 Kartal Belediyesi ile Afyon İli İhsaniye Belediyesi arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması
04.12.2019 2019/139 28/11/2019 tarih ve 31099 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.
04.12.2019 2019/138 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesi Değişikliği
04.12.2019 2019/137 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesinin Düzeltilmesi
08.11.2019 2019/136 Soğanlık 10317 (E:1120) Ada 84 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08.11.2019 2019/135 Sahiplerince Yıktırılmayan Metruk ve Riskli Boş Yapıların Yıkım Masrafı
08.11.2019 2019/134 Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
08.11.2019 2019/133 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.11.2019 2019/132 Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı' nın tahsisi
25.10.2019 2019/131 Kartal Belediyesi 2020 Yılı Gelir - Gider Bütçesi
21.10.2019 2019/130 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği
21.10.2019 2019/129 Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı
21.10.2019 2019/128 2020 yılı Performans Programı
21.10.2019 2019/127 Kartal Belediyesi'nin 2020-2024 Yılları Stratejik Planı
11.10.2019 2019/126 Orta Mahalle 136 pafta, 10975 ada 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi
11.10.2019 2019/125 Petrol-iş Mahallesi, 11473 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Talebi
11.10.2019 2019/124 Kamuya Tahsis
11.10.2019 2019/123 Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
11.10.2019 2019/122 Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
11.10.2019 2019/121 Kordonboyu Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:6 adresinde bulunan binanın 3 normal katı ve 1 teras katının Kent Konseyi Başkanlığına yapılan tahsis süresinin iptali
11.10.2019 2019/120 Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Üye Olunması
09.10.2019 2019/119 2020 Mali Yılı ücret tarifesi
09.10.2019 2019/118 Boş Kadro Unvan Değişikliği
09.10.2019 2019/117 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.09.2019 2019/116 1/1000 Ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı
06.09.2019 2019/115 Kartal, Aşağı Mahallesi, 10123 (E:4594) Ada,112 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi
06.09.2019 2019/114 Kartal, Soğanlık, 12640 Ada 1 Parsel ve 1120 Ada 124 Parselin Bir Kısmına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği.
06.09.2019 2019/113 Muhtelif İş Makinası ve Muhtelif Araç Temini Hizmet alımı işi
06.09.2019 2019/112 Yukarı Mahalle Doğan Sokak No:29’ da faaliyet gösterecek olan Çocuk Gelişim Merkezinin adının ‘’ Adile Naşit Çocuk Gelişim Merkezi’’olarak belirlenmesi.
06.09.2019 2019/111 Mülkiyeti belediyemize ait G22A09D3A pafta, 12594 ada, 184 parsel sayılı taşınmazın tevhiden satışı
06.09.2019 2019/110 Karlıktepe Mahallesi, 171 pafta, 11331 (E:5782) ada, 23 parselin kamusal alana ait kısmının terkinin yapılarak, konut alanında kalan kısmının tevhiden satışı.
06.09.2019 2019/109 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesi
06.09.2019 2019/108 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
06.09.2019 2019/107 Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
04.09.2019 2019/106 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
02.09.2019 2019/105 Hukuk Komisyonu,Çevre Komisyonu, AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi ile Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üye Seçimi.
02.09.2019 2019/104 Tarife Komisyonu, Afet ve Deprem Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi ile Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üye Seçimi.
02.09.2019 2019/103 Kartal, Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi’nin devamı olarak açılan İmar yolunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/n maddesi gereği cadde aksının değişmesi nedeni ile yeniden '‘Başkomutan’’ isminin verilmesi.
05.07.2019 2019/102 Aşağı Mahalle, 10128 ada, 153 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi
05.07.2019 2019/101 57.Lefkas Uluslararası Folklor Festivaline Katılım Sağlayacak Kartal Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 60.000 TL giderlerinin karşılanması
05.07.2019 2019/100 Çöp Toplama, Taşıma, Süpürme ve Yıkama İşleri için İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alım İşi
05.07.2019 2019/99 Hürriyet Mahallesi, G22A15B1B pafta, 11603 ada, 14 parsel sayılı 221,27 m² alanlı taşınmazın 6-7-8-9 parsellere tevhiden satışı
03.07.2019 2019/98 Boş Kadro Unvan Değişikliği
03.07.2019 2019/97 Dolu Kadro Derece Değişikliği
03.07.2019 2019/96 Dolu Kadro Derece Değişikliği
01.07.2019 2019/95 12.06.2019/87 Sayılı Meclis Kararının Düzeltilmesi
14.06.2019 2019/94 Yakacık, 12242 ada, 47 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
14.06.2019 2019/93 Yakacık 116-1 Pafta 11660 (Eski: 5861) Ada 165 Parsel
14.06.2019 2019/92 Kartal, Yakacık, 12357 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi.
14.06.2019 2019/91 08.02.2019 tarih ve 4555 Sayılı Başkanlık Olur'u Doğrultusunda 10269 (E:1079) Ada 39 (E:17) Parsel 10835 Ada 61 Parsel ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği
14.06.2019 2019/90 Soğanlık 10317 (E:1120) Ada 84 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14.06.2019 2019/89 Aysima Sokak İsminin ''Şehit Polis Mustafa Kartal Sokak'' ismi olarak değiştirilmesi.
14.06.2019 2019/88 Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi
12.06.2019 2019/87 Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Norm Kadrosuna alınması ve Görev ve Çalışma Yönetmeliği
12.06.2019 2019/86 Boş Kadro Unvan Değişikliği
10.06.2019 2019/85 Belediye Meclis Üyelerine verilecek tablet
10.05.2019 2019/84 Kartal Belediyesi'nin 2018 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri
08.05.2019 2019/83 Dolu Kadro Derece Değişikliği
08.05.2019 2019/82 Boş Kadro Derece Değişikliği
08.05.2019 2019/81 Boş Kadro Unvan Değişikliği.
06.05.2019 2019/80 Kültür ve Sanat Komisyonuna Üye Seçimi
06.05.2019 2019/79 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi
10.04.2019 2019/78 Kartal, Soğanlık, 12640 ada 1 parsel ve 1120 ada 124 parselin bir kısmına (Ergül Sokak) ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili
10.04.2019 2019/77 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Kartal Belediye Başkanlığı ile Kızılay Şişli Şubesi arasında ‘’Ortak Hizmet Projesi’’ ile ilgili yeni bir protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili
10.04.2019 2019/76 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Kartal Yakacık Mahallesi, 12278 ada, 12 parsel sayılı 1,332,94 m² yüzölçümlü taşınmaz maliklerinin şartlı bağış talebi ile ilgili
10.04.2019 2019/75 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-1 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi
10.04.2019 2019/74 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin görüşülmesi
10.04.2019 2019/73 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-11 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
10.04.2019 2019/72 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-5 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
10.04.2019 2019/71 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-4 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
10.04.2019 2019/70 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-8 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
10.04.2019 2019/69 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S- 6 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
10.04.2019 2019/68 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
10.04.2019 2019/67 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-2 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
10.04.2019 2019/66 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı.
10.04.2019 2019/65 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S3 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı
12.04.2019 2019/64 Belediye Başkanı'nın 2018 Yılı Faaliyet Raporu.
10.04.2019 2019/63 Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/62 Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne Üye Seçimi
10.04.2019 2019/61 Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/60 Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/59 Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/58 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/57 Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/56 Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi
10.04.2019 2019/55 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi.
10.04.2019 2019/54 Afet ve Deprem Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/53 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/52 Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/51 Sağlık Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/50 Çevre Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/49 Tarife Komisyonuna Üye Seçimi
10.04.2019 2019/48 Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi
10.04.2019 2019/47 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi
10.04.2019 2019/46 İmar Komisyonu'na Üye Seçimi
10.04.2019 2019/45 Encümen Üye Seçimi
10.04.2019 2019/44 Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.
10.04.2019 2019/43 Belediye Meclis Divanına Katip Seçimi
08.03.2019 2019/42 Kartal, Yukarı, 11174 ada, 350 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.
08.03.2019 2019/41 31.12.2018 tarih ve 38537 sayılı Başkanlık Oluru Doğrultusunda 12290 Ada 19 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
08.03.2019 2019/40 Yakacık, 110-3 Pafta, 12269 (E:2658) Ada 62 Parsel (imar yolunun açılması)
08.03.2019 2019/39 Kartal, Aşağı Mahallesi, 10123 (E:4594) Ada, 112 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi
08.03.2019 2019/38 18.05.2018 onanlı Kartal, Soğanlık, 139/2 Pafta, 1101 Ada 4,5,6,248 ve 249 parseller ile 4 parselingüneyindeki bir kısım tescil dışı alana ilişkin "UİP5608,51" ve "UİP-5609,12" Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
08.03.2019 2019/37 Soğanlık 10317 (E:1120) Ada 84 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08.03.2019 2019/36 Kartal Soğanlık, 10396 (Eski: 7672) Ada 2 Parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
08.03.2019 2019/35 Esentepe Mahallesi 2623 ada üzerinde bulunan Mercan Parkın isminin AK-EL Kooperatif park olarak değiştirilmesi
08.03.2019 2019/34 Merhum Meclis Üyesi Cuma ERGÜNÇ'ün adının Kartal sınırlarında bir parka verilmesi.
08.03.2019 2019/33 Mülkiyeti belediyemize ait 180 pafta 11115 (E:2020) ada 191 parsel sayılı taşınmazın 25 yıl süre ile Kartal Cem evi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi
06.03.2019 2019/32 Boş Kadro Unvan Değişikliği
06.03.2019 2019/31 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.03.2019 2019/30 Boş Kadro Unvan Değişikliği.
06.03.2019 2019/29 Kartal Kordonboyu Mahallesi Savarona Meydanı No:1/1 adresindeki 45 pafta 10178 (E:1168) ada 26 parsel sayılı Belediyemize ait Sahil Hizmet Binası'nın zemin katının 525,10 m²lik kısmının İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘ne tahsisi
04.03.2019 2019/28 Esentepe Mahallesi, Füsun Sokak, 10662 adada bulunan park’a ‘Toplum Bilinçlendirme ve Afet Eğitim Parkı’ isminin verilmesi
04.03.2019 2019/27 Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğünde Engelliler Biriminde gönüllü olarak görev yapmış olan Turgut KADIZ’ ın isminin Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi ve Arpaçay Sokak kesişiminde bulunan 10528 adadaki parka verilmesi
04.03.2019 2019/26 Yalı Mahallesi Konfor Sokak yanı, 12243 adadaki park alanına Şehit Er Muharrem ÖZTÜRK’ün adının verilmesi
08.02.2019 2019/25 İstanbul İli Kartal İlçesi Yakacık Mahallesi Kurfalı Mevkii G22A10C3D Pafta 9024 Ada 17 Parsel sayılı ve 12014 Ada 8 Parsel sayılı ve bu parseller arasındaki yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
08.02.2019 2019/24 Kartal Yakacık 116-2 Pafta 11813 Ada 8 Parsel
08.02.2019 2019/23 Kartal, Soğanlık, 10231 ada 152 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği.
08.02.2019 2019/22 Kartal İlçesi Soğanlık(Esentepe) Mahallesi 10824 Ada 8 Parsel (Eski 8141 Ada 8 Parsel) Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliği.
08.02.2019 2019/21 12235 ada, 255 parsel
08.02.2019 2019/20 Turizm Tesis Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliklerine İtiraz
08.02.2019 2019/19 Dolu Kadro Derece Değişikliği
06.02.2019 2019/18 Karyapsan Yapı ve İnş. San. Tic. A.Ş'nin Sermaye Artırımı
06.02.2019 2019/17 Çalışma Yönetmeliği
11.01.2019 2019/16 Kartal, Soğanlık, 10287 Ada (Eski: 1101), 143 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı.
11.01.2019 2019/15 12409 (E:8014) Ada, 1 Parsel
11.01.2019 2019/14 Kartal Çavuşoğlu 7305 Ada 9 Parsel
11.01.2019 2019/13 İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne araç tahsisi
11.01.2019 2019/12 Amerika'nın Kaliforniya Eyaletinde Yapılacak Olan ''DEL MAR 2019'' Robot Yarışmasına Katılım
11.01.2019 2019/11 Makine Elektrik Ücretleri
09.01.2019 2019/10 Borçlanma
09.01.2019 2019/9 2019 Yılında Uygulanmak Üzere Hafriyat, Beton İşgaliye ,Çöp Konteyner Ücretleri
09.01.2019 2019/8 Ücret Tarifesi Değişikliği.
09.01.2019 2019/7 Dolu Kadro Derece Değişikliği
09.01.2019 2019/6 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti
09.01.2019 2019/5 2019 Yılı Geçici İşçi Vizeleri
07.01.2019 2019/4 Belediye Encümen'ine Üye Seçimi
07.01.2019 2019/3 2019 Yılı için 1 Aylık tatil zamanının belirlenmesi
07.01.2019 2019/2 Huzur Hakkı Ücreti
07.01.2019 2019/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
07.12.2018 2018/151 11411 (Eski: 2840) Ada 1 Parsel
07.12.2018 2018/150 Kartal, Yakacık, 11752, 11753 Ve 11721 Adalar Arasında Parkta Kalan Yerin Batısındaki Ve Güneyindeki İmar Yolunun Kaldırılarak Park Alanına Alınması, 11753 Ada 442 Parselin.........
07.12.2018 2018/149 Kartal, Yakacık, 4047 Ada 1 Parsel
07.12.2018 2018/148 Uygulama İmar Plan Notları Değişiklik Talebi
05.12.2018 2018/147 Huzurevi Müdürlüğü'nün Yönetmelik Teklifi
05.12.2018 2018/146 Fazla Çalışma Ücreti
09.11.2018 2018/145 9024 Ada 17 Parsel ve 12014 Ada 8 Parsel
09.11.2018 2018/144 Yakacık, 11886 Ada, 3, 4 ve 5 Parseller ile 12348 Ada 6, 7 Parseller ve 8 Parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
09.11.2018 2018/143 Kartal 10285 (eski: 1101) Ada 80 Parsel
09.11.2018 2018/142 Kartal 11128 (E: 7872) ada 2 parsel
09.11.2018 2018/141 Kartal 11399(E:7957) ada, 1 parsel.
09.11.2018 2018/140 Kartal,Hürriyet Mah. 12030(E:4082) ada 10-11-12-13-14 ve 15 parseller, 4083 ada 1 parsel ve 1392 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin itiraz.
09.11.2018 2018/139 Esentepe Mahallesi Gülpınar Sokak isminin Şehit Koray KARACA olarak değiştirilmesi.
07.11.2018 2018/138 Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen toplu ödenek aktarmaları
19.10.2018 2018/137 2019 Yılı Gelir-Gider Bütçesi.
17.10.2018 2018/136 2019 Yılı Performans Programı.
04.10.2018 2018/135 Kartal, Soğanlık Yeni Mahallesi 10714 ada, 90 parsel.
04.10.2018 2018/134 Kartal Soğanlık 10197 ada 133 parsel.
04.10.2018 2018/133 08.06.2017 Tarih Ve 17788 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda 12432 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ve 12 Parseller İle 11878 Ada 19-20 Parsellere İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği.
04.10.2018 2018/132 Kartal-Yakacık, 12373 Ada (Eski: 8396), 5-6-7- 8-9-10-11-12-13-14-15 Parseller ve 12006 Ada (Eski: 8397), 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
04.10.2018 2018/131 Kartal-Soğanlık, G22A09C4C Pafta, 10788 (E:7898) Ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
04.10.2018 2018/130 Kartal-Soğanlık Mah. 10298 ada 88, 89, 90 ve 95 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği.
03.10.2018 2018/129 2019 Yılı ücret ve harç tarifesi.
03.10.2018 2018/128 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
03.10.2018 2018/127 Gümüşpınar Mahallesi, 04.05.2006 onay tarihli E-5 Kuzey Uygulama İmar Planında 10930 ada ile park alanının arasında kalan ve planda imar yolu olan isimsiz sokağa, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/n maddesi gereği ‘‘Servi Ağacı''ismi verilmesi
03.10.2018 2018/126 Yakacık Çarşı Mahallesi G22A10C1D pafta 12289 ve 11750 adalar arasında kalan, 04.05.2006 onay tarihli E-5 Kuzey Uygulama İmar Planında imar yolu olan isimsiz sokağa, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/n maddesi gereği ‘‘Petunya Sokak'' ismi verilmesi.
07.09.2018 2018/125 Kartal-Soğanlık, Eski:132 pafta, 1063 ada 38 parsel Yeni:10058 ada 419,418 ve Park/ Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği.
07.09.2018 2018/124 Kartal, 2181 ada 302, 303, 304 parseller.
07.09.2018 2018/123 Kartal, 12285 (E:999) ada, 3 parsel.
07.09.2018 2018/122 Kartal Soğanlık, 1061 Ada, 22 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İtirazı.
07.09.2018 2018/121 Kartal-Yakacık, 949 ada 4 parsel.
07.09.2018 2018/120 Kartal-Yakacık, 944 Ada 29 Parsel plan tadilatı talebine dair mahkeme kararı.
07.09.2018 2018/119 Günübirlik Tesis Alanlarına ilişkin hazırlanan "Uygulama İmar Planı 5639,6" Plan İşlem Numaralı 22.01.2018 tt.li 1/1000 ölçekli Plan Notu Değişikliği Askı İtirazı.
07.09.2018 2018/118 Kartal-Yakacık, 138-1 pafta, 10805 ada, 10-11 parseller ve 10521 ada 12 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı.
07.09.2018 2018/117 2019 Yılı Ücret Tarifesi.
07.09.2018 2018/116 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.09.2018 2018/115 2018 ve 2019 yılında uygulanmak üzere Geoteknik Hesap Raporları ve Projeleri.
05.09.2018 2018/114 Kartal-Soğanlık Yeni Mah. 10410 ada, 13 parsel sayılı 58,15 m² alanlı taşınmazın 10410 ada, 11 parsele tevhiden satışı.
05.09.2018 2018/113 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.07.2018 2018/112 Kartal, Soğanlık, Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel Yeni: 10058 Ada 419, 418 ve Park/ Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği teklifi 10058 (E: 1063) ada 418 parsel ile PARK/tescilli parseller.
06.07.2018 2018/111 Kartal, Yakacak, 12289 ada, 4 parselin Güneybatı Köşesinde Yer Alan Tescilli Çeşme Yapısının Korunmasına İlişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği.
06.07.2018 2018/110 Kartal, Soğanlık, 142 pafta, 10017 (E:2586) ada 460 sayılı parsel.
06.07.2018 2018/109 Uygulama İmar Planlarında Konut Alanında Kalan Parsellerde Yapılacak Uygulamalar.
06.07.2018 2018/108 Kartal, Soğanlık Yeni Mahallesi 10714 ada, 90 parsel.
06.07.2018 2018/107 2019 Yılı Ek Ücret Tarifesi.
06.07.2018 2018/106 Kartal, Hürriyet Mah. 117 pafta 12267 ada 29 parsel sayılı 225,64 m² yüzölçümlü taşınmaz maliklerinin şartlı bağış talebi.
08.06.2018 2018/105 Kartal, Yakacık Mahallesi, G22A10C4B (E:118) Pafta 11823 (E: 8706-2754) ada 4 (E:1) parsel.
08.06.2018 2018/104 Kartal, Yakacık, 128 Pafta, 12379 ada 27 parsel.
08.06.2018 2018/103 Kartal, Yukarı, 117 pafta, (E: 954) 12360 ada 71 parsele İlişkin Vatandaş Talebi.
08.06.2018 2018/102 2019 Yılı Yatırım Programı.
08.06.2018 2018/101 2019 Yılı Ücret Tarifesi.
08.06.2018 2018/100 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesi.
08.06.2018 2018/99 Kartal Soğanlık 132 pafta, 1063 ada, 372 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz, 2981 ve 775 sayılı kanunlarda ön görülen amaçlarla kullanılması koşulu ile hak sahiplerine tapu verilebilmesi.
08.06.2018 2018/98 Orhantepe Mahallesi, 184 pafta 8909 Y: 12598 ada, 1 parsel sayılı 1210,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın Katlı Otopark yapılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi için alınan 06.07.2007 tarih 2007/301 sayılı kararın iptali.
06.06.2018 2018/97 Hürriyet Mah. 116 pafta 955 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan YKYM’nin1.inci katındaki 61,00 m²lik alanın Kartal PTT Merkez Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsis için alınan 06.05.2015 tarih ve 2015/64 sayılı kararının iptali.
06.06.2018 2018/96 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.06.2018 2018/95 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
04.06.2018 2018/94 3.695.249,29 TL'lik yardımının karla mücadele kapsamında tuz alımında, asfalt, serim vb. çalışmalarında kullanılmak üzere kabulü ve yardım ile ilgili işlemlerin tamamlanması için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Op.Dr.Altınok ÖZ'e yetki verilmesi.
04.06.2018 2018/93 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Belediyelere yapılacak şartlı hibe kapsamında yapılacak yardımlar.
04.06.2018 2018/92 Kreş Müdürlüğüne bağlı olarak Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi No: 155/3 'de faaliyet gösterecek olan Çocuk Gelişim Merkezinin adı "Sabiha Bengütaş Çocuk Gelişim Merkezi" olarak belirlenmesi.
04.06.2018 2018/91 945 Ada Park 1 parselde bulunan parka 1977-1980 yılları arası Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Bayram DEMİRKOL’un isminin verilmesi.
04.06.2018 2018/90 Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi.
04.06.2018 2018/89 İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
11.05.2018 2018/88 Kartal, Yakacık, 12393 (eski: 8670) ada 1 ve 2 parseldeki fiili park.
11.05.2018 2018/87 Kartal, Kordonboyu, 41 pafta, 10150 (E:873) ada, 1 parsel ve 10151 (E:872) ada, 1 parsele ilişkin vatandaş talebi.
11.05.2018 2018/86 Kartal, Yakacık, 113 pafta, 12134 (E:2622) ada 35 parsele ilişkin vatandaş talebi.
11.05.2018 2018/85 10676 (4485) ada, 168 parsele ilişkin hazırlanan UİP-5608,55 Plan İşlem Numaralı 26.09.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı.
11.05.2018 2018/84 Kartal, Çavuşoğlu, 175 pafta, 2248 ada 23,112 parsellerin TAKS'ına ilişkin plan değişikliği.
11.05.2018 2018/83 Kartal, Soğanlık, 142-1 pafta, 10219 (E:2587) ada 426 parseli.
11.05.2018 2018/82 Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 741 Ada, 8 Parselin Güneyi ile 95,96 ve 97 Parsellerin Doğu Cephelerine İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği.
11.05.2018 2018/81 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
11.05.2018 2018/80 İşitme Engelliler Orkestrası Yurtdışı Uluslararası Festival Daveti.
11.05.2018 2018/79 Kartal, Gümüşpınar Mah., G22A10D1B pafta, 10891 (E:8935) ada, 7 parsel sayılı 341,76 m² alanlı taşınmazın 111/355 oranındaki 106,86 m² hissesinin diğer hissedarlara satışını yapılması.
11.05.2018 2018/78 Kartal İlçesi, G22A10C4B pafta, 12277 ada, 34 parsel sayılı 213,65 m² alanlı taşınmazın satışı.
11.05.2018 2018/77 Kartal Soğanlık G22A10D2A pafta 10246 (1063) ada 370 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz, 2981 ve 775 sayılı kanunlarda ön görülen amaçlarla kullanılması koşulu ile hak sahiplerine tapu verilmesi.
11.05.2018 2018/76 Kardeş Kentimiz Trabzon İli Düzköy İlçesi Belediyesi'nin akaryakıt ihtiyacı.
11.05.2018 2018/75 Kardeş Kentimiz Ardino (Eğridere) Belediyesi'nin 29 Haziran – 04 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Türk Folklor Festivali'ne folklor ekibi gönderilmesi.
09.05.2018 2018/74 Kartal, Karlıktepe Mah., G22A14B2B pafta, 11083 ada, 277 parsel sayılı 615,98 m² alanlı taşınmazın 767/61598 oranındaki 7,67 m² hissesinin diğer hissedara satışının yapılması.
09.05.2018 2018/73 Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh, tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla Belediyemiz Avukatlarına vekaletname vermek üzere Belediye Başkanı Op.Dr.Altınok ÖZ'e yetki verilmesi.
09.05.2018 2018/72 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
07.05.2018 2018/71 Yakacık Çarşı Mahalle Havuz Sokak No: 3/1 'de faaliyet gösterecek olan Çocuk Gelişim Merkezinin adı "Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi" olarak belirlenmesi.
07.05.2018 2018/70 Eğitim Komisyonuna Üye Seçimi.
07.05.2018 2018/69 AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi
07.05.2018 2018/68 Gayrimenkul Değer Tespit ve Satış Komisyonuna Üye Seçimi.
06.04.2018 2018/67 Belediye Başkanı 'nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu.
04.04.2018 2018/66 Kartal, Yakacık Mahallesi, 122 pafta, 12296 ada, 35, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlar.
04.04.2018 2018/65 Kartal, Yukarı, 162 pafta, 11119 (E:1989) ada 81-82 parseller.
04.04.2018 2018/64 rtal-Soğanlık, G22A09C4C Pafta, 10788 (E:7898) Ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği.
04.04.2018 2018/63 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan itirazları 12366 Ada 48 Parsel, 12070 ada, 5 parsel, 12227 ada 7 parsel, 12070 ada 8 parsel.
04.04.2018 2018/62 Kartal, Yakacık Mahallesi, 109 pafta, 11528 (E:2577) ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
04.04.2018 2018/61 Kartal, Yakacık Mahallesi, 12355 (E:2677) Ada, 63 Parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz.
04.04.2018 2018/60 Kartal, Yukarı, 187 pafta, 11432 ada 215 parsel
04.04.2018 2018/59 Kartal, Yakacık, 12107 (E:3738) ada, 7 parsel.
04.04.2018 2018/58 Kartal, Yakacık, 53-2 pafta, 10111 ada 103 parsel.
04.04.2018 2018/57 Kartal, Soğanlık, 140-1 pafta, 10345 (E:1669) ada 3 parsel.
04.04.2018 2018/56 Kardeş Belediye Yardım Talebi.
04.04.2018 2018/55 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
02.04.2018 2018/54 Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/53 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/52 Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/51 Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/50 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/49 Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi
02.04.2018 2018/48 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/47 Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/46 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/45 Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/44 Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/43 .Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/42 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/41 İmar Komisyonu'na Üye Seçimi.
02.04.2018 2018/40 Belediye Encümeni'ne Üye Seçimi.
07.03.2018 2018/39 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında Yaya Yolu ve Refüjde kalan tescil dışı kadastral alanın, 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile Sosyal Tesis Alanına alınması.
07.03.2018 2018/38 Kartal, Yakacak, 11911 (E:949) ada, 235 parsel.
07.03.2018 2018/37 Kartal, Çavuşoğlu, 175 pafta, 2248 ada, 60 parsele ilişkin UİP: 5608,37 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı hakkında.
07.03.2018 2018/36 Kartal, Soğanlık, Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni:10058 Ada 419, 418 ve Park/Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği teklifi
07.03.2018 2018/35 Kartal Sahil Dolgu Planı, Yolcu Motor İskelesine İlişkin Plan Değişikliği.
07.03.2018 2018/34 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Kentsel Yenileme Bölgesi Proje Alanı Uygulama İmar Planı Sınırlarının Her İkisine Birden Giren Parsellere İlişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği.
07.03.2018 2018/33 Kartal, Çavuşoğlu, 2370 Ada 788 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 12.05.2017 onanlı Uygulama İmar Planı 5608,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı.
07.03.2018 2018/32 Kartal, Yakacık, 961 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.03.2018 2018/31 10 yıl süre ile yapılacak bir protokol kapsamında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ile 06.05.2016 tarih ve 2016/86 sayılı Meclis Kararının da iptali.
07.03.2018 2018/30 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
07.03.2018 2018/29 Memur Kadro İhdası.
07.03.2018 2018/28 Muhtarlık İşleri Müdürü Kadro İhdası.
07.03.2018 2018/28 Kartal, Yakacak, 11911 (E:949) ada, 235 parsel.
07.03.2018 2018/27 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.03.2018 2018/26 Hayvan Barınakları.
05.03.2018 2018/25 Çocuk Gelişim Merkezinin adı "Kastamonu'lu Şehit Şerife Bacı Çocuk Gelişim Merkezi" olarak belirlenmesi.
05.03.2018 2018/24 6 Adet Aracın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Tahsisi.
09.02.2018 2018/23 Kartal, Soğanlık, 10287 ada (Eski: 1101), 143 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
09.02.2018 2018/22 Mimari Estetik Komisyonu.
09.02.2018 2018/21 Sokak ismi değişikliği talebi.
09.02.2018 2018/20 Borçlanma Yapılması
09.02.2018 2018/19 “SHENZHEN REGİONAL 2018 ROBOT YARIŞMASI’na katılacak olan liseli öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderlerinin karşılanması
09.02.2018 2018/18 Polis Merkez Amirliği Hizmet Binasının Yıkılıp Yeniden Yapılması.
09.02.2018 2018/17 Kartal, Yakacık Çarşı Mah. 4 pafta, 94 parsel sayılı 427,00 m² alanlı taşınmazın 81/427 oranındaki Belediyemizin mülkiyetinde bulunan 81 m² hissenin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesine göre diğer hissedarlara satışının yapılması.
07.02.2018 2018/16 Karyapsan Kartal Yapı Ve İnş. Tic. A.Ş.'nin 696 sayılı KHK ile Kartal Belediyesinde çalışan taşeron personelin şirkete alınacak olması nedeniyle sermaye artırımı.
07.02.2018 2018/15 Kartal Ulaşım Turizm Sağlık Ve Eğitim Hiz.San. Ve Tic.A.Ş.'nin 696 sayılı KHK ile Kartal Belediyesinde çalışan taşeron personelin şirkete alınacak olması nedeniyle sermaye artırımı.
07.02.2018 2018/14 Bedelsiz Devir.
07.02.2018 2018/13 Çöp toplama işi için araç kiralama süresinin (01.04.2018 - 30.09.2019) 18 ay süreyle ihaleye konulması.
07.02.2018 2018/12 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
07.02.2018 2018/11 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
07.02.2018 2018/10 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
05.01.2018 2018/9 Kartal-Soğanlık, 10284 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi.
05.01.2018 2018/8 Mülkiyeti Belediyeye ait Kartal İlçesi, Hürriyet Mah. 118 pafta, 2666 ada, 92 parsel sayılı 1.148,88 m² alanlı taşınmazın 2886 sayılı yasasının 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satışı.
05.01.2018 2018/7 Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2018 Yılı Ücret Tespit.
04.01.2018 2018/6 2018 Yılı Geçici İşçi Vizesi.
04.01.2018 2018/6 2018 Yılı Geçici İşçi Vizesi.
04.01.2018 2018/5 Huzur Hakkı Ücreti.
02.01.2018 2018/4 Belediye Meclis Başkanlık Divanına Katip Seçimi.
02.01.2018 2018/3 Belediye Meclis Başkanlık Divanına Katip Seçimi.
02.01.2018 2018/2 2018 Yılı 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
02.01.2018 2018/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
08.12.2017 2017/186 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gurur kaynağı, yakın zamanda kaybettiğimiz Milli Haltercimiz Naim SÜLEYMANOĞLU'nun isminin, Soğanlık Orta Mahalle'de Bulgaristan göçmenleri için tahsis edilen kültür evinin bulunduğu parka verilmesi.
08.12.2017 2017/185 2018 Yılı Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi.
06.12.2017 2017/184 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal İlçesi, G22A10D1B pafta, 10334 (E:1660) ada, 114 parsel sayılı 154,73 m² alanlı taşınmazın açık ihale usulü ile satışı.
06.12.2017 2017/183 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
04.12.2017 2017/182 Belediyemiz envanterine kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş araçlarımızın, başka Belediyelere bedelsiz devrinin yapılması.
04.12.2017 2017/181 Memur ve Sözleşmeli Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi için Kartal Belediye Başkanı Sayın Op.Dr.Altınok ÖZ'e yetki verilmesi.
10.11.2017 2017/180 İmar Planlarında Konut Alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar.
10.11.2017 2017/179 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği.
10.11.2017 2017/178 Kartal- Soğanlık, 141-2 pafta, 10830 ada 1 parsel.
10.11.2017 2017/177 Kartal-Yakacık, 116 pafta, (Eski:2636) Yeni: 12429 ada 115 parsel maliki tarafından 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı B Bölgesi Planına İlişkin Plan Notu Değişikliği.
10.11.2017 2017/176 Kardeş Kentimiz Artvin İli, Kemalpaşa Belediyesi'nin festival alanı olarak belirtilen bölgeye park, çevre düzenlemesi ve sahne yapımı.
10.11.2017 2017/175 Kartal, Hürriyet Mah., G22A10C3D pafta, 10082 ada, 7 parsel sayılı 5398,14 m² alanlı taşınmazın 152557/269907 oranındaki 3051,14 m² hissenin Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda diğer hissedarlara satışı.
10.11.2017 2017/174 Hizmet Alımı İş Süresi.
08.11.2017 2017/173 Kartal Yukarı Mah. G22A14B1B pafta, 11308 ada, 122 parselin 100 parsele ve 11308 ada, 123 parselin 10099 ada, 98 parsele tevhiden satışı.
08.11.2017 2017/172 Kartal, Yakacık Çarşı Mah. 4 pafta, 91 parsel sayılı 1054,00 m² alanlı taşınmazın Belediyemiz Mülkiyetindeki 68/1054 oranındaki 68 m²'lik hissesinin diğer hissedarlara satışı.
20.10.2017 2017/171 2018 Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
19.10.2017 2017/170 2018 Yılı Performans Programı.
19.10.2017 2017/169 Kartal-Yakacık, 138-1 pafta 10805 (E:7922) ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
19.10.2017 2017/168 Kartal, 120/1 pafta, 1061 ada, 22 parsel içinde fiiliyatta oluşan yolun, Çamova Sokak ve Şehit Ayhan Arslan Caddesini birbirine bağlayan yaya yolu olarak açılmasını sağlayan 1/1000 ölçekli plan değişikliği.
19.10.2017 2017/167 Kartal-Soğanlık, 10832 Ada 1-2-3-4-5-6-7 Parseller ve 10834 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller.
19.10.2017 2017/166 Kartal Hürriyet, 4082 ada, 10-11-13-14-15 parsellere ilişkin 5640,03 Uygulama İmar Planı Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
19.10.2017 2017/165 Kartal, Yakacık 114-2 Pafta, 12244 Ada 15 Parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği.
19.10.2017 2017/164 Kartal-Soğanlık, 139-2 Pafta, 1101 Ada 4, 5, 6, 248 ve 249 Parseller İle 4 Parselin Güneyindeki Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği.
19.10.2017 2017/163 Gölgelik Yapılırken Aranacak Hususlara Dair Yönetmelik.
19.10.2017 2017/162 Kartal, Karlıktepe Mah. 163 pafta, 1319 ada, 27 parsel sayılı 220,00 m² alanlı taşınmazın 11312 ada, 28 parsele tevhiden satışı.
06.10.2017 2017/161 Kartal- Yakacık Mahallesi, 129 pafta, 11911 (E:949) ada, 58-59 parseller.
06.10.2017 2017/160 Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.10.2017 2017/159 06.04.2017 tarih ve 520 nolu Kartal Belediyesi Encümen Kararı doğrultusunda Yakacık, 122 pafta, 11493 (E:4513) ada 5 parsel ile 4 ve 6 parsellerin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.10.2017 2017/158 Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.10.2017 2017/157 Kartal, Soğanlık, 10287 ada (eski: 1101), 143 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
06.10.2017 2017/156 Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Kartal Belediyesi Meclis Kararına İtirazı.
06.10.2017 2017/155 Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 2366 ada 330,331,332 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
06.10.2017 2017/154 Sermaye Artırımı.
04.10.2017 2017/153 Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah. 48 pafta, 10987 ada, 26 parsel sayılı 4 m² alanlı taşınmazın F ile gösterilen 2,08 m²'lik kısmının 11303 ada 17 parsele tevhiden satışı.
02.10.2017 2017/152 Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi.
15.09.2017 2017/151 Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
15.09.2017 2017/150 Turizm Tesis Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notu Değişikliği.
15.09.2017 2017/149 Kartal, Karlıktepe Mah. 11388 (E:5583) ada, 193 parsel.
15.09.2017 2017/148 Kartal-Yakacık, 3738 ada 6 parsel.
15.09.2017 2017/147 Kartal, Yakacık, 112 pafta, 12417 Eski: 8786 ada, 2 ve 3 parselin tevhit satışının kaldırılmasına yönelik talep.
15.09.2017 2017/146 Kartal, Çavuşoğlu, 175 pafta, 2248 ada 23,112 parsellere İlişkin Vatandaş Talebi.
15.09.2017 2017/145 Günübirlik Tesis Alanında kalan parsellere ilişkin 05.07.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı A Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği.
13.09.2017 2017/144 Hizmet Alımı İş Süresi
13.09.2017 2017/143 İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye olunması.
13.09.2017 2017/142 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
13.09.2017 2017/141 Boş Kadro Ünvan Değişikliği
07.07.2017 2017/140 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları.
07.07.2017 2017/139 Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı.
07.07.2017 2017/138 Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
07.07.2017 2017/137 Savaklar Deresinin Kumlar Caddesi Mevkiindeki Dere İşletme Bandı.
07.07.2017 2017/136 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Karayolları Kamulaştırma Sınırı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (1189 ada, 26 parsel.)
07.07.2017 2017/135 Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.07.2017 2017/134 Kardeş Kentimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esentepe Belediyesi'nin Esentepe Halk Plajı yenilenmesi amacıyla yüzer iskele, yüzer platform ve duş sistemi talebi.
07.07.2017 2017/133 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yakacık Yeni Mahallesi 128 pafta 12379 ada 31 parsel sayılı taşınmazın açık ihale usulü satışı.
05.07.2017 2017/132 Boş Kadro Unvan Değişikliği.
05.07.2017 2017/131 Boş Kadro Ünvan Değişikliği.
05.07.2017 2017/130 Boş Kadro Unvan Değişikliği
05.07.2017 2017/129 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
03.07.2017 2017/128 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Belediyelere yapılacak yardımlar.
03.07.2017 2017/127 Üye Seçimi.
09.06.2017 2017/126 Kartal, Yukarı, 117 Pafta, Eski: 954 Yeni: 12360 Ada 71 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi.
09.06.2017 2017/125 Kartal, Yukarı, 186-2 pafta, 11102 ada 103 parsele ait teklif..
09.06.2017 2017/124 Kartal- Yakacık, 238ED2B Pafta, 12144 Ada 9 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi.
09.06.2017 2017/123 Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı.
09.06.2017 2017/122 Kartal-Yakacık, 11570 ada, 6 parsel.
09.06.2017 2017/121 26/09/2016 t.t.'li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği.
09.06.2017 2017/120 Kartal Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
09.06.2017 2017/119 Yakacık 5955 (E:1006) ada, 92 parsele ilişkin plan değişikliği.
09.06.2017 2017/118 25 Temmu –23 Ağustos tarihleri arasında İspanya’da olacak Festival için Kartal Folklör Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ulaşımını sağlamak üzere 1 adet büyük Otobüs verilmesi.
09.06.2017 2017/117 Kartal İlçesi Yakacık Çarşı Mahallesi 2 pafta 59 parsel sayılı taşınmazın Organik Tarım ve Hobi Bahçesi projesi kapsamında 5393 sayılı Kanunu'nun 18/e maddesine istinaden satın alınması.
09.06.2017 2017/116 Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında Marmara Denizinin Değişen Oşinografik Şartlarının izlenmesi (MAREM) projesi çerçevesinde Sevinç-Erdal İnönü Vakfı ile işbirliği yapılması.
09.06.2017 2017/115 Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı “Low Carbon Cities (LoCaCt)- Düşük Karbon Kentleri” Projesi.
09.06.2017 2017/114 Almanya’nın Hamburg Kentine yapılacak olan teknik geziye katılmak üzere. Belediye Meclisi İmar Komisyonu ile Afet ve Deprem Komisyonu Üyelerinin görevlendirilmesi.
09.06.2017 2017/113 2018 Yılı Ücret Tarifesi.
09.06.2017 2017/112 2018 Yılı Yatırım Programı.
07.06.2017 2017/111 Belediyemizce satın alma yoluyla taşıt kanunu kapsamına giren “Taşıt ve İş Makinesi v.b)” edinilmesi.
07.06.2017 2017/110 Kartal, Cevizli Mahallesi, G22A09D3B pafta, 10307 ada, 6 parsel sayılı 453,15 m2 alanlı taşınmazın 5863/9063 oranındaki 293,15 m2 hissenin Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda diğer hissedarlara satışının yapılması.
07.06.2017 2017/109 Kartal Petroliş Mahallesi, G22A09C4D pafta, 2727 ada, 172 parsel sayılı 371,26 m2 alanlı taşınmazın 11597/37126 oranındaki 115.97 m2 hissesinin Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda diğer hissedara satışının yapılması.
07.06.2017 2017/108 Mülkiyeti Belediyemize Karlıktepe Mah., 171 pafta, 11331 (E:5782) ada, 23 parsel sayılı 103 m² alanlı taşınmazın 22 parsele tevhiden satışı.
07.06.2017 2017/107 Dolu Kadro Derece Değişikliği
05.05.2017 2017/106 Kartal Yukarı Mahalle, 69 Pafta,2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240)ada 293 (E:292)–265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği itiraz.
05.05.2017 2017/105 Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
05.05.2017 2017/104 Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği.
05.05.2017 2017/103 Kartal, Yakacık, 122 pafta, 12296 ada, 35, 36, 37 parseller.
05.05.2017 2017/102 Kartal-Soğanlık, 142 pafta, Eski: 2586 Yeni:10017 ada 460 parsele ilişkin 19.04.2013 Onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına Vatandaş itirazı.
05.05.2017 2017/101 Kartal-Yakacık, 12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı Kadastral Alandan geçen İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.
05.05.2017 2017/100 Kartal 57 pafta, 741 Ada, 95 ve 96 parsellerin plan değişikliği.
05.05.2017 2017/99 2016 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
05.05.2017 2017/98 Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.05.2017 2017/97 Etüd Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.05.2017 2017/96 Kartal Hürriyet Mah. 5 pafta 134 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yıkımı söz konusu olan Kartal Kızılay Huzurevi Yaşlı Bakımevi'nde bulunan kişilerin yerleşimi için protokol yapılması.
05.05.2017 2017/95 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esentepe Belediyesi tarafından 31 Mayıs- 4 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Zerdali Festivali’ne Belediyemizin kurduğu İşitme Engelliler Orkestrası’nın gönderilmesi.
05.05.2017 2017/94 Dolu kadro derece değişikliği.
02.05.2017 2017/93 Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarih, 2017/11559 sayılı teklifi.
07.04.2017 2017/92 Belediye Başkanı’nın 2016 Yılı Faaliyet Raporu.
07.04.2017 2017/91 Soğanlık Yeni Mahalle Pegagaz Sokak No:6'da faaliyet gösterecek olan Çocuk Gelişim Merkezinin adı "Zübeyde Hanım Çocuk Gelişim Merkezi" olarak belirlenmesi.
05.04.2017 2017/90 Kartal Orhantepe Mahallesi, 1881 ada, 127 ve 128 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği talebi.
05.04.2017 2017/89 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı itirazları 11419 (E:2183) ada 331, 332 parseller.
05.04.2017 2017/88 Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan.
05.04.2017 2017/87 Kartal-Yakacık, 109 pafta, 11528 (E:2577) ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
05.04.2017 2017/86 Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi.
05.04.2017 2017/85 Kartal-Yakacık 114-2 Pafta, 12244 Ada 15 Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği.
05.04.2017 2017/84 Kartal İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Nida Sokak’ın 04.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzey Uygulama İmar Planı’nda bir kısmının imar adası içerisinde kalarak kapanması sebebiyle iki ayrı sokağa ayrıldığı ve isim verilmesi
05.04.2017 2017/83 Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/82 Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/81 Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/80 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/79 Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/78 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/77 Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2017 2017/76 Kartal İlçesi,Atalar Mah.G22A09C4D pafta,2199ada,233 parsel sayılı 7,00 m² alanlı taşınmazın "A" ile gösterilen 3,45 m²'lik kısmının 11350 ada,13 parsele ve "B" ile gösterilen 3,82 m²'lik kısmının 10350 ada,12 parsele tevhiden satışı.
05.04.2017 2017/75 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
03.04.2017 2017/74 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/73 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/72 Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/71 Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/70 Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/69 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/68 Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/67 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/66 Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/65 Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/64 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/63 Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/62 İmar Komisayonu'na Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/61 Belediye Encümeni'ne Üye Seçimi.
03.04.2017 2017/60 Belediye Meclis Başkanlık Divanına Katip Seçimi.
10.03.2017 2017/59 26.09.2016 t.t. li "UİP-5608,65" Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazları.
10.03.2017 2017/58 Kartal 132 pafta, 1660 ada, 87 parsel.
10.03.2017 2017/57 Kartal-Yakacık, 110 pafta, 12269 ada, 62 parselin 12269 adaya ilişkin plan değişikliği talebi.
10.03.2017 2017/56 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazı (10162 Eski:2729 ada 162, 163 ve 165 parseller. )
10.03.2017 2017/55 Kartal Aşağı Mahalle, 2729 ada çevresindeki 871, 872, 873, 874, 875 ve 876 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
10.03.2017 2017/54 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazı (Y:10972 E: 4485 ada 213 parsel.)
10.03.2017 2017/53 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazı 11422 (E:2845) ada 190 parsel ve 11301 (E:2398) ada 199 parsel
10.03.2017 2017/52 Encümen Kararı Doğrultusunda 187-A Pafta, 11435 ada 33 parsel batısındaki Park olarak Tescilli Kadastral Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
10.03.2017 2017/51 Sivil Savunma Uzmanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği
10.03.2017 2017/50 Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
10.03.2017 2017/49 Zabıta Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
10.03.2017 2017/48 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
10.03.2017 2017/47 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
10.03.2017 2017/46 Konteynır Başına Evsel Katı Atık Ücreti
10.03.2017 2017/45 Yalova İli Çınarcık Koru Belediyesi tarafından talep edilen 20.000 m²'lik yol yapımı.
10.03.2017 2017/44 Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Horizon 2020 Programına Temsilci olarak Belediye Meclis Üyemiz Mustafa YÜKSEL'in görevlendirilmesi.
08.03.2017 2017/43 Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/42 Özel Kalem Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/41 "Temel Eğitim Tesisleri" alanında kalan taşınmazın "Asansör Okulu İnşaa Edilmesi" amacıyla 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisi
08.03.2017 2017/40 Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/39 Kartal-Yakacık Yeni Mah. 128 pafta, 11988 (8577) ada, 5 parsel sayılı 327,71 m² alanlı taşınmazın açık ihale ile satışı.
08.03.2017 2017/38 Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/37 Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/36 Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.03.2017 2017/35 Katı Atık Yönetim Planı.
08.03.2017 2017/34 Dolu kadro derece değişikliği.
08.03.2017 2017/33 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.03.2017 2017/32 Üye Seçimi.
10.02.2017 2017/31 Kartal G22A10D3B pafta, 8768 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
10.02.2017 2017/30 Kartal Yakacık Mahallesi, 122 pafta, 12296 ada, 35, 36, 37 ve 38 parseller.
10.02.2017 2017/29 Kartal-Yakacık, 116-2 Pafta, 12438 (E:2636) Ada, 136 parsele ait teklif.
10.02.2017 2017/28 Kartal, Yukarı Mah. 180 pafta, 2181 ada, 302 parsele ait talep.
10.02.2017 2017/27 Kartal-Soğanlık, 10919 ada, 20 parsel.
10.02.2017 2017/26 Borçlanma Yapılması.
10.02.2017 2017/25 Hizmet Alım İhaleleri Hakkında Bütçe Aktarımı.
10.02.2017 2017/24 Kartal Petrol-İş Mahallesinde bulunan "Rahmanlar Caddesi" isminin "Rahvanlar Caddesi" olarak değiştirilmesi.
10.02.2017 2017/23 Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün Konaklama ve Ulaşım giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması.
08.02.2017 2017/22 Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, Horizon (Ufuk) 2020.
08.02.2017 2017/21 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kartal-Soğanlık Yeni Mah. 140 pafta, 10432 ada, 130 parsel sayılı 47,21 m² alanlı ve 2373 ada, 131 parsel sayılı 65,00 m² alanlı taşınmazların 10432 ada 494 parsele tevhiden satışı.
08.02.2017 2017/20 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.02.2017 2017/19 Hizmet Alım İhale Kapsamında görev yapan tüm personellerin iş ve işlemleri ile bütçe ödeneklerinin aktarılması.
06.02.2017 2017/18 Üye Seçimi.
06.01.2017 2017/17 Kartal Belediyesi ve Trabzon Düzköy Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması.
06.01.2017 2017/16 Kartal İlçesi Atalar Mahallesi Yağmurlu Sokak'da ikamet eden Şehit Göksal Mustafa AĞAÇYETİŞTİREN'in isminin "Hanımeli Parkına" verilmesi.
06.01.2017 2017/15 Plan Tadilatları.
06.01.2017 2017/14 Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: 12355 Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.01.2017 2017/13 Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi.
06.01.2017 2017/12 11.11.2016 tarih ve 2016/154 sayılı Kartal Belediye Meclis kararına itirazı.
11.01.2017 2017/11 Kartal-Soğanlık, 140 pafta, 2373 ada, 195, 196 ve 410 parsellerle bir kısım tescil dışı alana ilişkin UİP. 5609,16 plan işlem numaralı 22.04.2016 onanlı 1/1000 ölçekli UİP'nı değişikliği itirazı.
06.01.2017 2017/10 Geçici Kış Bahçesi süresinin uzatılması.
06.01.2017 2017/9 2017 Yılı Ücret Tarifesi.
06.01.2017 2017/8 Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Ücret Tespiti.
06.01.2017 2017/7 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
06.01.2017 2017/6 Huzur Hakkı Ücreti.
04.01.2017 2017/5 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kartal Hürriyet Mah., G22A15B1B pafta, 12372 (8048) ada, 11 parsel sayılı 240.61 m2 alanlı taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesine göre açık ihale usulü ile satışı.
04.01.2017 2017/4 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
04.01.2017 2017/3 2017 Yılı Geçici İşçi Vizeleri.
02.01.2017 2017/2 2017 Yılı 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
02.01.2017 2017/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
09.12.2016 2016/172 Kartal G22A10D3B pafta, 8768 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.
09.12.2016 2016/171 Yukarı Mahalle, 162 Pafta,11301 (E:2398) Ada, 200 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
09.12.2016 2016/170 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları.
09.12.2016 2016/169 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları.
09.12.2016 2016/168 Kartal-Yakacık, 2710 ada 355-359 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
09.12.2016 2016/167 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu teklifi.
09.12.2016 2016/166 Karlıktepe Mahallesi, 2274 ada, 60 parsel ile 552 parsel arasında kalan tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (Başkanlık Emri)
09.12.2016 2016/165 17.06.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı (11761 (E:2694) Ada 17 parselin ifrazından oluşan “Park Alanı” fonksiyonundaki tescilsiz Kadastral alan.)
09.12.2016 2016/164 Kartal İlçesi, Cevizli Mah., G22A09D2D pafta, 10729 (E:7280) ada, 3 parsel sayılı 284,11 m² alanlı taşınmazın 1096/2400 oranındaki 129,74 m² hissenin diğer hissedarlara satışının yapılması.
09.12.2016 2016/163 2017 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi.
07.12.2016 2016/162 Dolu kadro derece değişikliği
07.12.2016 2016/161 Dolu kadro derece değişikliği
07.12.2016 2016/160 Dolu kadro derece değişikliği.
11.11.2016 2016/159 Kartal Güneyi Dere Planları ile ilgili plan notu teklifi.
11.11.2016 2016/158 İmar Planlarında Kaptan-ı Derya Caddesi’ne cepheli parsellerin donatı alanı haricinde kalan kısımlarının, Konut+Ticaret fonksiyonuna alınması ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları’nın da bu doğrultuda revize edilmesi
11.11.2016 2016/157 13.05.2016 onanlı 2400 ada, 198 parselle ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazı.
11.11.2016 2016/156 Gümüşpınar Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi Bağlantı Yolu
11.11.2016 2016/155 Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
11.11.2016 2016/154 Kartal-Yakacık, 12450 (E:1018) ada, 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği.
11.11.2016 2016/153 Mülkiyetin Belediyemize ait Hürriyet Mah. G22A10C3D pafta, 12000 (8398) ada, 5 parsel sayılı 124,84 m² alanlı taşınmazın 4086 ada, 1 parsele tevhiden satışı.
11.11.2016 2016/152 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
11.11.2016 2016/151 Kartursaş A.Ş.'nin Sermaye Arttırımı.
11.11.2016 2016/150 Ödenek Aktarmaları.
09.11.2016 2016/149 Dolu kadro derece değişikliği
21.10.2016 2016/148 2017 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
19.10.2016 2016/147 2017 Performans Programı
05.10.2016 2016/146 13.03.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Kartal E-5 Kuzeyi ve Kentsel Yenileme B Bölgesi Proje Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı (7980 Ada 1 Parsel)
05.10.2016 2016/145 Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği.
05.10.2016 2016/144 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları
05.10.2016 2016/143 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Soğanlık, 139-6 Pafta, 7653 Ada 8 Parsel, 7655 Ada 18 Parsel, 7661 Ada 4 Parsel, 7648 Ada 16 Parsel, 1099 Ada 24 Parsel, 7648 Ada 14 Parsel, 7661 Ada 2 Parsel)
05.10.2016 2016/142 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı itirazları (1120 ada, 79 parsel, 7661 ada, 6 parsel, 7661 ada, 5 parsel, 7652 ada, 2 parsel, 7653 ada, 6 parsel, 7653 ada, 5 parsel, 1120 ada, 78 parsel, 2290 ada, 119 parsel)
05.10.2016 2016/141 Dere Yapı Yaklaşma Sınırı Alanında Kalan Parsellere İlişkin 19.04.2013 onanlı 1/10000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Vatandaş İtirazları.
05.10.2016 2016/140 Kartal, Yukarı Mahalle, 187-A Pafta, 7957 Ada, 1 Parsel
05.10.2016 2016/139 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği.
05.10.2016 2016/138 Kartal-Yakacık, 128 pafta, 8988 ada, 12 parsel.
05.10.2016 2016/137 Kartal- Yakacık Mahallesi, 129 pafta, 11911 (E:949) ada, 58-59 parseller.
05.10.2016 2016/136 Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, Beyazgül Çıkmazı, 163 pafta 1319 ada 28, 29, 36, 37 ve 38 parseller.
05.10.2016 2016/135 Mülkiyeti Belediyemize ait Cevizli Mah., G22A09D3B pafta, 10710 (E:5921) ada, 3 parsel sayılı 417,74 m² alanlı taşınmazın 5/418 oranındaki 5,00 m²'lik hissesinin diğer hissedarlara satışının yapılması.
05.10.2016 2016/134 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
05.10.2016 2016/133 Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpınar Mah. 132 pafta, 1660 ada, 113 parsel sayılı taşınmazın açık ihale usulü ile satışı.
07.09.2016 2016/132 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar planı değişikliği itirazları.
07.09.2016 2016/131 18.03.2016 Onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları.
07.09.2016 2016/130 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı
07.09.2016 2016/129 18.03.2016 Onanlı Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği itirazları.
07.09.2016 2016/128 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları.
07.09.2016 2016/127 Kartal, 945 ada, 6 parselin kuzeyinde yer alan tescil dışı kadastral alan ile Alkaya ve Suyabatmaz sokağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.09.2016 2016/126 Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.09.2016 2016/125 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar planı değişikliği itirazları
07.09.2016 2016/124 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları.
07.09.2016 2016/123 Esentepe Mahallesi Uludağ Sokak isminin Şehit Şükrü BAYRAKÇI Sokak olarak değiştirilmesi
07.09.2016 2016/122 İstanbul Baro Başkanlığı'na Bedelsiz Tahsisi
06.09.2016 2016/121 Kartal İlçesi, Karlıktepe Mah. 163 pafta, 1319 ada, 33 parsel sayılı 285 m² alanlı taşınmazın 34 parsele tevhiden satışı.
06.09.2016 2016/120 Kartal İlçesi, Karlıktepe Mah. 163 pafta, 1319 ada, 31 parsel sayılı 210 m² alanlı taşınmazın 32 parsele tevhiden satışı.
06.09.2016 2016/119 Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen, Yakacık Çarşı Mahallesi 4 pafta, 92 parsel sayılı 488,00 m2 alanlı taşınmazın Belediyemize ait 89 m2 hissesinin diğer hissedarlar olan Ferhet DEMİR ve Hüseyin YILDIRIM’a satışının yapılması
06.09.2016 2016/118 Mülkiyeti Belediyemize Karlıktepe Mah., 171 pafta, 5782 ada, 23 parsel sayılı 103 m² alanlı taşınmazın satışı.
06.09.2016 2016/117 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.09.2016 2016/116 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
06.09.2016 2016/115 Dolu Kadro Derece Değişikliği.
15.07.2016 2016/114 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Kentsel Yenileme A Bölgesi Proje Alanı ve Kentsel Yenileme B Bölgesi Projesi Alanı Uygulama İmar Plan Değişiklikleri İtirazları.
15.07.2016 2016/113 13.03.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Kartal E-5 Kuzeyi ve Kentsel Yenileme B Bölgesi Proje Alanı Uygulama İmar Planı değişiklikleri itirazları (7980 ada, 1 parsel)
15.07.2016 2016/112 Kartal, 5691 Ada 312 ve 313 parseller arasında kalan tescil dışı kadastral alana ilişkin plan değişikliği (Yusuf Efendi Sokak)
15.07.2016 2016/111 1992 ada, 119 parsel ve 320 parselin bir kısmına ilişkin vatandaş talebi.
15.07.2016 2016/110 Fahri Korutürk Caddesine Cephe bir kısım parsellere ilişkin 19.04.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Vatandaş İtirazları.
13.07.2016 2016/109 Kartal, Uğur Mumcu Mah. 240ED3B pafta, 2926 ada, 2 parselin doğusundaki Park Tescili 1716 m2'lik alan.
10.06.2016 2016/108 Kartal-Yakacık,138-1 pafta, 7922 ada, 10 parsel.
10.06.2016 2016/107 Kartal İlçesi, 4082 ada, 10,11,13,14 ve 15 parseller, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği.
10.06.2016 2016/106 Kartal, 2720 ada, 358 ve 359 parsel.
10.06.2016 2016/105 Kartal Yukarı Mahalle, 162 pafta, (E:1989), 11119 ada, 81-82 parseller.
10.06.2016 2016/104 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Uygulanan İmar Planı Değişikliği.
10.06.2016 2016/103 Kartal, Esentepe Mah. 1106 ada, 67 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
10.06.2016 2016/102 Kartal 49 pafta, 615 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 10 yıl süre ile bedelsiz kullanılması
10.06.2016 2016/101 Portekiz’de yapılacak olan “Festival Folklorico İnternacional De Moncarapacho Festivali için Kartal Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’na hizmet pasaportu verilmesi ve giderlerinin karşılanması.
10.06.2016 2016/100 2017 Yılı Ücret Tarifesi
10.06.2016 2016/99 2017 Yılı Yatırım Programı
08.06.2016 2016/98 Dolu kadro derece değişikliği.
08.06.2016 2016/97 Dolu kadro derece değişikliği.
08.06.2016 2016/96 Mülkiyeti Belediyemize ait Cevizli Mah. G22A09C4B pafta, 10924 (E:9054) ada, 3 parsel sayılı taşınmazın satışı.
06.06.2016 2016/95 Şartlı Bağış Yardım Yapılması.
06.06.2016 2016/94 Satış Komisyonu'na Üye Seçimi
06.05.2016 2016/93 Kış Bahçelerine Ek Uygulama
06.05.2016 2016/92 Kartal, Yukarı, 53 Pafta, 2274 Ada, 261 parsel.
06.05.2016 2016/91 Yakacık, 110 pafta, 2658 ada, 420-421-422 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.
06.05.2016 2016/90 2015 yılı Kesin Hesabı
06.05.2016 2016/89 2016 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği.
06.05.2016 2016/88 Hisse Satışı.
06.05.2016 2016/87 121 pafta, 910 ada, 5 ve 6 parsellerin satın alınması.
06.05.2016 2016/86 AKUT ile Belediyemiz işbirliğinde ortak hizmet proje gerçekleştirmek adına karşılıklı protokol yapılması.
04.05.2016 2016/85 AGON Dans Ekibi İspanya Barcelona'da düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılımı için hizmet pasaportu verilmesi.
04.05.2016 2016/84 Boş Kadro Değişikliği.
04.05.2016 2016/83 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği.
02.05.2016 2016/82 Üye Seçimi
02.05.2016 2016/81 Belediye Meclis Başkanlık Divanına Katip Seçimi.
08.04.2016 2016/80 Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
08.04.2016 2016/79 Kartal 1 pafta, 1056 ada, 1 parsel.
08.04.2016 2016/78 Kartal 1 pafta, 1044 ada, 34 parsel
08.04.2016 2016/77 Kartal İlçesi, Orhantepe, 2511 ada, 274 ve 275 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi. TEKLİF:
08.04.2016 2016/76 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazı (2243 ada,4 parsel ve 2648 (Eski; 2240) ada 293 (Eski;292) – 265 parseller)
08.04.2016 2016/75 Kartal, 1 pafta,1031 ada 17 parsel
08.04.2016 2016/74 Kartal, 49 pafta, 615 ada, 50 parsel.
08.04.2016 2016/73 Kartal Esentepe G22A09C1D pafta, 7659 ada, 16 parsel numaralı 405,79 m2 taşınmazdaki 743/2400 oranındaki 125,626 m2 Belediyemize ait hissenin satışı.
06.04.2016 2016/72 Belediye Başkanı’nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu.
04.04.2016 2016/71 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi.
04.04.2016 2016/70 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi.
04.04.2016 2016/69 Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi.
04.04.2016 2016/68 Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/67 Afet ve Deprem Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/66 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi.
04.04.2016 2016/65 Gençlik ve Spor Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/64 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/63 Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/62 Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/61 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/60 Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/59 İmar Komisayonu'na Üye Seçimi
04.04.2016 2016/58 Belediye Encümeni'ne Üye Seçimi.
04.04.2016 2016/57 Belediye Meclis Başkanlık Divanına Katip Seçimi
04.04.2016 2016/56 Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi
11.03.2016 2016/55 Kartal-Yakacık, Hürriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. Rüya Sok. No:40- (4085 ada, 6 parselin kuzeyi.)
11.03.2016 2016/54 Kartal- Yakacık 116 pafta, 2639 ada, 498 parsel
11.03.2016 2016/53 Kartal- Soğanlık, 132 Pafta, 1063 Ada, 22 Parsel
11.03.2016 2016/52 Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 58 pafta, 726 ada, 45 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
11.03.2016 2016/51 Kartal-Yakacık, 2658 ada, 457 parsel.
11.03.2016 2016/50 Kartal-Soğanlık, 141-2 pafta, 8333 Ada, 3 Parsel
11.03.2016 2016/49 Kartal-Yakacık, 116-3 Pafta, 7175 Ada, 6 Parsel
11.03.2016 2016/48 Kartal- Yakacık, 109-3 pafta, 895 ada, 11 parsel
11.03.2016 2016/47 Kartal- Soğanlık, 132 pafta, 1066 ada, 2 parsel.
11.03.2016 2016/46 Kartal- Soğanlık, 141-1 pafta, 2344 ada, 14 parsel
11.03.2016 2016/45 Kartal-Yakacık, 128 Pafta, 965 Ada, 44 Parsel.
11.03.2016 2016/44 Kartal-Soğanlık, 138-1 Pafta, 8141 ada, 1-2 parseller
11.03.2016 2016/43 Geçici Kış Bahçesinin İzninin Uzatılması.
11.03.2016 2016/42 Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru Projesinin İnşai Çalışmaları.
11.03.2016 2016/41 Yetenek Haritası Projesi Temsil ve İlzam Yetkisi Vekilmesi
11.03.2016 2016/40 Usta Genç El Ele Projesi Temsil ve İlzam Yetkisi verilmesi
11.03.2016 2016/39 Kartal, Yakacık 10078 ada, 4 parsel ile 12277 (E:2750) ada, 34 parsel arasında takas ve mahsup yapılması.
11.03.2016 2016/38 Kartal - Yakacık Yeni Mahallesi 128 pafta, 8558 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın satışı.
11.03.2016 2016/37 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal, Gümüşpınar Mahallesi G22A10D2A Pafta, 10080 Ada, 471 parsel sayılı taşınmazın satışı.
11.03.2016 2016/36 Borçlanma
09.03.2016 2016/35 2016 Yılı Pazar İşgaliye Harcı
09.03.2016 2016/34 Ücret Tarifesi.
09.03.2016 2016/33 Boş Kadro Değişikliği
07.03.2016 2016/32 Üye Seçimi.
05.02.2016 2016/31 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif.
05.02.2016 2016/30 G22A15A2D pafta, 7339 ada, 1 parsel
05.02.2016 2016/29 Kartal- Yakacık, 109 pafta, 2577 ada, 4 parsel
05.02.2016 2016/28 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
05.02.2016 2016/27 Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.
05.02.2016 2016/26 8745 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan PARK/ tescilli olarak görülen kadastral alan
05.02.2016 2016/25 Kartal ilçesi, 58 pafta, 2400 ada, 198 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı teklifi
05.02.2016 2016/24 Kartal Yukarı Mah. 2655 ada 176 parsel
05.02.2016 2016/23 Kartal, 1 pafta, 1043 ada 34 parsel
05.02.2016 2016/22 Kartal, 1 pafta, 1032 ada 5 parsel.
05.02.2016 2016/21 Sağlık destek hizmet alım ihalesi
05.02.2016 2016/20 Yönetmelik Değişikliği
05.02.2016 2016/19 2016 Yılı Mali Ücret Tarifesi
05.02.2016 2016/18 Belediyemizin düzenlemiş olduğu sportif organizasyon faaliyetlerinde başarılı sporculara ayni ve nakdi ödül verilmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi
03.02.2016 2016/17 Dolu Kadro Derece Değişikliği
01.02.2016 2016/16 Ulaşım ve Trafik Komisyonuna Üye Seçimi
01.02.2016 2016/15 Ulaşım ve Trafik Komisyonuna Üye Seçimi
01.02.2016 2016/14 Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi
01.02.2016 2016/13 Sağlık Komisyonuna Üye Seçimi
01.02.2016 2016/12 Encümen Üye Seçimi
08.01.2016 2016/11 Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 4485 Ada, 248, 250, 256 ve 257 Parseller
08.01.2016 2016/10 Kartal, 86 Pafta, 1866 Ada 74 Parsel
08.01.2016 2016/9 16.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı. (139-5 pafta, 7879 ada 17 parsel)
08.01.2016 2016/8 Kartal, 120 Pafta, 970 Ada, 3 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
08.01.2016 2016/7 Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2016 Yılı Ücret Tespiti
06.01.2016 2016/6 Kartal, Cevizli Mahallesi, G22A09C4B Pafta, 10980 (E:9053) Ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre açık ihale usulü satışı.
06.01.2016 2016/5 Geçici İşçi Vize Onayı
04.01.2016 2016/4 İhtisas Komisyonu'na Üye Seçimi
04.01.2016 2016/3 Belediye Meclisi’nin 2016 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
04.01.2016 2016/2 Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
04.01.2016 2016/1 2016 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi
11.12.2015 2015/168 Kartal, 1 pafta, 1031 ada 10 parsel
11.12.2015 2015/167 Kartal, 632 ada, 54 parsele ilişkin 12.06.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı.
11.12.2015 2015/166 UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Pin Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği.
11.12.2015 2015/165 UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar)
11.12.2015 2015/164 Kartal 142 Pafta, Y:10507 (E:2587) Ada, 700 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
11.12.2015 2015/163 Dragos, 1038 ada, 21 parsel
11.12.2015 2015/162 Kartal, 1 pafta, 1032 ada 10 parsel
11.12.2015 2015/161 Kartal, 1 pafta, 1031 ada 11 parsel
11.12.2015 2015/160 Kartal, 1 pafta, 1031 ada 9 parsel
11.12.2015 2015/159 Kartal, 1 pafta, 2019 ada 26 parsel
11.12.2015 2015/158 Kartal, 1 pafta, 1057 ada 1 parsel
11.12.2015 2015/157 Kartal-Yakacık, 2658 ada, 457 parsel
11.12.2015 2015/156 Kartal, 1 pafta, 2340 ada 90 parsel
11.12.2015 2015/155 Kartal 2183 Ada, 331-332 parsele ilişkin 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı vatandaş itirazı
11.12.2015 2015/154 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin teklif
11.12.2015 2015/153 Kartal Eski: 2586 Yeni: 10017 Ada, 460 parsele ilişkin 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı vatandaş itirazı.
11.12.2015 2015/152 Kartal, Yakacık Mahallesi, 128 pafta, 8564 ada 15-22 parseller ve 8567 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11.12.2015 2015/151 53 pafta, 2274 ada, 239 parsele ilişkin 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı vatandaş itirazı
11.12.2015 2015/150 13.03.2015 onanlı 1/1000 Ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı İtirazları (Müdürlük İtirazı)
11.12.2015 2015/149 Gonca Sokağın Kapatılması Talebi
11.12.2015 2015/148 Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi
11.12.2015 2015/147 Çalışma Yönetmeliği
11.12.2015 2015/146 Muhtarlık Hizmet Binalarının doğalgaz,elektrik,su,internet ve telefon giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesi
11.12.2015 2015/145 Kartal-Soğanlık Yeni Mahalle 139 pafta, 9042 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait 18935/32567 oranında 189,35 m2 hissesinin açık ihale usulü satışı
11.12.2015 2015/144 Kamuya Tahsis
11.12.2015 2015/143 Ücret Tarifesi
11.12.2015 2015/142 Ödenek Aktarmaları
09.12.2015 2015/141 Kartal, Orhantepe Mahallesi Fethiye Sokak isminin Fethiye Caddesi olarak değiştirilmesi
09.12.2015 2015/140 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal, Petrol-İş Mah. 160 pafta, 1823 ada, 100 parsel sayılı 34 m2 alanlı taşınmazın 168 parsele tevhiden satışı
09.12.2015 2015/139 Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti
07.12.2015 2015/138 Memur ve Sözleşmeli Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi
06.11.2015 2015/137 Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel.
06.11.2015 2015/136 Kartal, Yakacık, 239EE4D pafta, 7239 ada, 6 parsel.
06.11.2015 2015/135 Kartal - Soğanlık Mahallesi, 140 pafta, 2373 ada, 195-196-410 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
06.11.2015 2015/134 Kartursaş AŞ’nin sermaye arttırımı.
06.11.2015 2015/133 Kartansaş AŞ’nin sermaye arttırımı.
06.11.2015 2015/132 Kartal Yukarı Mahalle 48 pafta, 616 ada, 4 sayılı taşınmazın satın alınması
23.10.2015 2015/131 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi.
22.10.2015 2015/130 2016 Yılı Ferformans Programı
22.10.2015 2015/129 Kartal Yakacık, 120 pafta, 1900 ada, 14,197,202,203,204 parseller 780 ada, 210 parsel ile 1900 ada 195 ve 198 parsellerin bir kısmına ilişkin uygulama imar planı değişikliği.
22.10.2015 2015/128 Kartal 139 pafta, 4485 ada, 168 parsel.
22.10.2015 2015/127 Mülkiyeti Belediyemize ait Petroliş Mahallesi 160 pafta, 1823 ada, 96 parsel (104,69 m2) sayılı taşınmazın tevhit şartı bulunan 160 pafta, 1675 ada, 173 parsele satışı.
07.10.2015 2015/126 Kartal, Yukarı Mahalle, 2248 ada, 3 parsel, 2663 ada, 28 parsel, 248 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazı.
07.10.2015 2015/125 Kartal -Yakacık, 970 ada, 2 parsel.
07.10.2015 2015/124 Kartal- Yakacık, 129 pafta, 949 ada, 26 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.10.2015 2015/123 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği.
07.10.2015 2015/122 Maltepe-Kartal sahil yolunda bulunan isimsiz parka "Dragos Muammer Yelten Korusu" isminin verilmesi.
07.10.2015 2015/121 Belediyemize ait 114 pafta, 3744 ada, 9 parsel sayılı 136,64 m2 alanlı taşınmazın açık ihale usulü satışı.
07.10.2015 2015/120 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması
07.10.2015 2015/119 Dolu Kadro Değişikliği.
07.10.2015 2015/118 Boş Kadro Değişikliği.
07.10.2015 2015/117 Boş Kadro Değişikliği.
11.09.2015 2015/116 240ED3B pafta, 2926 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki 1716 m2'lik alanın Cemevi yapılması, yapılacak söz konusu yapının da Kartal Uğurmumcu Mahallesi Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'ne tahsis edilmesi.
11.09.2015 2015/115 Mülkiyeti Belediyemize ait Cevizli Mah. 139 pafta, 2587 ada, 731 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait 69/100 oranında 154,629 m2 hissesinin açık ihale usulü satışı.
11.09.2015 2015/114 Belediyemize ait Karlıktepe Mahallesi 169 pafta, 11020 (E:5714) ada, 286 parsel (16,39 m2) sayılı taşınmazın tevhid şartı bulunan 169 pafta, 5714 ada, 204 sayılı parsele satışı.
11.09.2015 2015/113 Üye Seçimi
09.09.2015 2015/112 Boş Kadro Değişikliği.
09.09.2015 2015/111 Boş Kadro Değişikliği.
09.09.2015 2015/110 Dolu Kadro Değişikliği.
09.09.2015 2015/109 Kartal İlçe sınırlarında bulunan ATM (Bankamatik) lerin Mülkiyet ve tasarruf hakkı Belediyemize ait uygun görülen alanlarda kurulması.
08.07.2015 2015/108 Kartal, 1 pafta, 1031 ada, 7 parsel.
08.07.2015 2015/107 Kartal, 1 pafta, 1059 ada, 1 parsel.
08.07.2015 2015/106 Kartal, 1 pafta, 1032 ada, 11 parsel.
08.07.2015 2015/105 Kartal, 1 pafta, 1032 ada, 7 parsel.
08.07.2015 2015/104 Kartal Soğanlık, 139-2 pafta, 1101 ada, 4-5-6 parsellere ilişkin 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği.
08.07.2015 2015/103 NİP-929,9 PİN Numaralı 25.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları değişikliği.
08.07.2015 2015/102 Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller kamu hizmetinde kullanıldığından fiilen kamuya tahsis edilmesine ayrıca haczedilmeyeceğine dair karar alınması.
08.07.2015 2015/101 Banka hesaplarının ve pay gelirlerinin kamu hizmetlerinde kullanıldığına dair Fiilen kamuya tahsis edilmesi.
08.07.2015 2015/100 Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi.
08.07.2015 2015/99 Uluslararası Fransa folklör festivaline katılacak olan AGON Dans Ekibine hizmet pasaportu verilmesi.
08.07.2015 2015/98 Kartal, Yukarı Mahalle, 48 Pafta 591 Ada, 10,11,12 sayılı parsellerin satın alınması
08.07.2015 2015/97 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Orhantepe Mahallesi 185 pafta, 5799 ada, 104/A parselin Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 26,562 m² hissesinin diğer hissedarlara satışı
08.07.2015 2015/96 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Esentepe Mahallesi 138 pafta, 2187 ada, 182-183 parsel sayılı taşınmazlarla tevhit şartı bulunan 138 pafta, 2187 ada, 179 parsele satışı.
08.07.2015 2015/95 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal, Petroliş Mahallesi 160 pafta, 5776 ada, 181 parsel sayılı taşınmazla tevhit satışı bulunan 183 parsel satışı.
08.07.2015 2015/94 İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İlçe Belediyelere asfalt, beton ve beton elemanları, kent mobilyaları, ağaç, fidan, torf, gübre vs. alım işinin finansmanı için 4.976.439,51 TL KDV dahil şartlı bağış yardımı.
08.07.2015 2015/93 Kartal Karlıktepe Mahallesi Çınardibi Sokak üzerinde bulunan 5721 ada, 52 parselde bulunan parka "BAHÇIVAN AYHAN IŞIK" isminin verilmesi.
08.07.2015 2015/92 Naylon Poşet Kullanımının Yasaklanması.
07.07.2015 2015/91 Kartal-Soğanlık 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190, 192 ve 289 sayılı parseller.
04.06.2015 2015/90 Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi.
04.06.2015 2015/89 Kartal, 169 pafta, 2618 ada 1 parsel ile 2619 ada, 1 parsel ile 2619 ada 1 parselin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 21.11.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine itiraz (V-226 sayılı Başkanlık itirazı 11/a maddesi)
04.06.2015 2015/88 Kartal 3663 ada, 1 ve 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plana itiraz.
04.06.2015 2015/87 Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
04.06.2015 2015/86 Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsel ile ilgili alınmış olan 08.04.2015 tarihli 2015/61 sayılı meclis kararına itiraz.
04.06.2015 2015/85 Kartal Yakacık 5909 ada, 187 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
04.06.2015 2015/84 Kartal Hürriyet Mahallesi G22A10C4C pafta 8406 ada 4 parsel sayılı 103,87 m2’lik taşınmazın tevhiden satışı.
04.06.2015 2015/83 Kadro İhdası (Memur) Sürekli İşçi Kadro İhdası.
04.06.2015 2015/82 Dolu Kadro Değişikligi.
04.06.2015 2015/81 Boş Kadro Değişikliği.
04.06.2015 2015/80 Boş Kadro Değişikliği.
04.06.2015 2015/79 Boş Kadro Değişikliği.
04.06.2015 2015/78 2016 Yılı Yatırım Programı
04.06.2015 2015/77 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi
08.05.2015 2015/76 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller)
08.05.2015 2015/75 Kartal Güneyi Plan Notu Revizesi.
08.05.2015 2015/74 Kartal, Çavuşoğlu 2400 ada 133 ve 137 parseller Dizdar Sokak.
08.05.2015 2015/73 Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.
08.05.2015 2015/72 Yusuf Efendi Sokak.
08.05.2015 2015/71 05.07.2007 Onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği.
08.05.2015 2015/70 2014 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
08.05.2015 2015/69 Nevşehir İli, Hacıbektaş Belediyesi'nin 8.5 kilometre parke yol yapımı.
08.05.2015 2015/68 Kartal Petrol-İş Mahallesi 160 pafta 1823 ada 96 parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
08.05.2015 2015/67 Kadro Derece Değişikliği.
08.05.2015 2015/66 Naylon Poşet Kullanımının Yasaklanması.
06.05.2015 2015/65 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye’nin Genel Yetki ve Sorumlulukları Başlığı’nın 14/b maddesi ve diğer kuruluşlarla ilişkiler başlığının 75/a maddesi.
06.05.2015 2015/64 Kartal Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi'nin 1. katında bulunan PTT Merkez Müdürlüğü'nün Tahsis Süresinin Uzatılması.
06.05.2015 2015/63 Kartal Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi'nin 1.katında bulunan Hürriyet Mahalle Muhtarlığı'nın tahsis süresinin uzatılması.
10.04.2015 2015/62 Belediye Başkanı’nın 2014 Yılı Faaliyet Raporu
08.04.2015 2015/61 Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği.
08.04.2015 2015/60 Kartal- Soğanlık 138 pafta, E: 2186 Y: 5916 ada, 200 parsel.
08.04.2015 2015/59 Kartal, 176 pafta, 2370 ada, 739 parsel.
08.04.2015 2015/58 Kardeş Kentimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esentepe Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası Zerdali Festivali'ne katılım.
08.04.2015 2015/57 Kartal, Petrol- İş Mahallesi 187 pafta, 2727 ada, 173 parselin Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 112,61 m2 hissesinin satışı.
06.04.2015 2015/56 Eğitim Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/55 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/54 Kültür ve Sanat Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/53 Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/52 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/51 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/50 Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/49 Sağlık Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/48 Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/47 Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/46 Plan ve Bütçe Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/45 Hukuk Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/44 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi.
06.04.2015 2015/43 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi.
06.03.2015 2015/42 Plan Tadilatları Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı altında kalan parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
06.03.2015 2015/41 Kartal, 141 Pafta, 1088 Ada, 5 Parsel.
06.03.2015 2015/40 Kartal, 239ED4A Pafta, 8978 Ada, 3, 10, 11 ve 12 Parseller.
06.03.2015 2015/39 Kartal, 175 Pafta, 2248 Ada, 60 Parsel.
06.03.2015 2015/38 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (5583 Ada, 159,193 parseller)
06.03.2015 2015/37 Kartal, 53 Pafta, 2274 Ada, 408 Parsel, 2846 Ada, 1 Parsel, 2847 Ada, 1 Parsel.
06.03.2015 2015/36 Kartal 137 pafta, 4341 ada 77 parsel.
06.03.2015 2015/35 Kartal Cumhuriyet Mahallesi, Gültekin Sokak.
06.03.2015 2015/34 Kartal, 176 Pafta, 2370 Ada, 788 Parsel.
06.03.2015 2015/33 Kartal, Yakacık, 116 Pafta, 5853 Ada 218-219-221-222-223-224-225-226 Parseller, 5867 Ada, 241-242-243-244-245-246-247-248-249 Parseller, 2636 Ada 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273 Parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği.
06.03.2015 2015/32 “Taşıt Kiralama Giderleri için Aktarma Yapılması.“
06.03.2015 2015/31 “İmar Yönetmeliği’nin 1.19 maddesine istinaden Geçici Kış Bahçesi İzninin Verilmesinde Aranacak Şartlar.”
06.03.2015 2015/30 Cemevlerinin İbadethanesi.
04.03.2015 2015/29 Kartal Kordonboyu Mahallesi 23 Nisan Caddesi No.6 adresinde bulunan binanın 3 normal kat ve 1 teras katının Kent Konseyi Başkanlığına 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi.
04.03.2015 2015/28 Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi.
02.03.2015 2015/27 İmar Komisyonu Üye Seçimi.
06.02.2015 2015/26 Kartal, Yakacık, 119-2 Pafta, 945 Ada, 4 ve 13 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.02.2015 2015/25 Kartal-Yakacık, 113 Pafta, 2677 Ada, 63 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
06.02.2015 2015/24 04.05.2006 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği.
06.02.2015 2015/23 Özgürlük Buluşmaları Projesi Temsil ve İlzam Yetkisi.
06.02.2015 2015/22 Estetik Kurulu Oluşturulması.
06.02.2015 2015/21 Kartal Hürriyet Mah. 239EEIVD pafta, 8711 Ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışı.
04.02.2015 2015/20 Edirne İli Havsa Belediyesi ile Kardeş Kent İlişkisi Kurulması.
04.02.2015 2015/19 İş”te” Kadın İmzası Projesi Temsil ve İlzam Yetkisi.
04.02.2015 2015/18 Disiplin Amirleri Yönetmeliği.
04.02.2015 2015/17 Boş Kadro Değişikliği.
02.02.2015 2015/16 Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
09.01.2015 2015/15 Kartal, Soğanlık, 1079 Ada 3 Parsel.
09.01.2015 2015/14 16.05.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İtirazları.
09.01.2015 2015/13 2014/192 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi.
09.01.2015 2015/12 Jeoloji Haritası ve Yerleşim Uygunluğu Haritası.
09.01.2015 2015/11 Kartal-Yakacık, Çarşı Mahallesi, 4 pafta, 93 parselin hisse satışı.
09.01.2015 2015/10 Kartal Cevizli Mahallesi, 142 pafta, 2586 ada, 447 parselin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi.
09.01.2015 2015/9 Tartı Aletleri 2015 Yılı Ücret Tarifesi.
09.01.2015 2015/8 Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti.
09.01.2015 2015/7 Dolu Kadro Değişikliği.
09.01.2015 2015/6 2015 Yılı Geçici İşçi Vizeleri.
09.01.2015 2015/5 Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2015 Yılı Ücret Tespiti.
07.01.2015 2015/4 Dolu Kadro Değişikliği.
07.01.2015 2015/3 Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
05.01.2015 2015/2 Belediye Meclisi’nin 2015 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
05.01.2015 2015/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
05.12.2014 2014/234 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği.
05.12.2014 2014/233 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan Notları Değişikliği itirazı (2587 ada 285 parsel plan notu itirazı)
05.12.2014 2014/232 Yalova İli Çınarcık İlçesi Koru Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması.
03.12.2014 2014/231 Dolu Kadro Değişikliği.
03.12.2014 2014/230 Kartal Esentepe Mah. G22A09C4B pafta, 9055 ada, 1 parsel sayılı 58.39 m2 alanlı hisseli taşınmazın satışı.
03.12.2014 2014/229 Kartal Esentepe Mah. 138 pafta, 10019 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışı.
03.12.2014 2014/228 Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Düzeltmeler.
07.11.2014 2014/227 2290 Ada, 110 Parsel, 7669 Ada, 1-2-5-6 Parseller.
07.11.2014 2014/226 Kartal, 53 pafta, 2274 ada, 408 parsel, 2846 ada, 1 parsel, 2847 ada 1 parsel.
07.11.2014 2014/225 Kıbrıs Esentepe Belediyesi’nin daveti.
07.11.2014 2014/224 Boş Kadro Değişikliği.
07.11.2014 2014/223 Dolu Kadro Değişikliği.
07.11.2014 2014/222 Dolu Kadro Değişikliği.
05.11.2014 2014/221 Hizmet Alımı İhalesi.
05.11.2014 2014/220 Personel Çalıştırılması İhalesi.
05.11.2014 2014/219 Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Personel Hizmet Alımı İhalesi.
05.11.2014 2014/218 Aktarma Yapılması.
23.10.2014 2014/217 2015 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
22.10.2014 2014/216 Kartal Belediyesi 2015 yılı Performans Programı.
22.10.2014 2014/215 Kartal Belediyesi 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan.
20.10.2014 2014/214 Kartal, Soğanlık, 139-6 pafta, 1120 ada, 3 parsel.
20.10.2014 2014/213 Kartal, 2694 ada 187-188 parseller.
13.10.2014 2014/212 Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Çevre Temizliği İhale İşleri.
13.10.2014 2014/211 Zabıta Hizmetlerine Yardımcı Zabıta Personeli Hizmet Alımı İhalesi Yapılması.
13.10.2014 2014/210 Kartal Yeni Mahalle 239EDIc pafta, 8365 ada, 1 parsel, Soğanlık Yeni Mahalle 239EDIc pafta, 8363 ada, 1 parsel.
13.10.2014 2014/209 Kartal Yukarı Mahalle 186 pafta, 2005 ada, 122 parsel sayılı taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmak üzere Atalar Mahalle Muhtarlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz tahsisi.
13.10.2014 2014/208 142 pafta, 2587 ada 704 parsel ve G22A10C3D pafta, 8397 ada, 5 parselde bulunan Belediye hisselerinin satılması.
01.10.2014 2014/207 Kartal, Soğanlık, 4485 ada 38,164,165,183,191,193,305 parsellere ilişkin uygulama imar plan değişikliği.
01.10.2014 2014/206 Kartal Belediyesi 2015 yılı Performans Programı.
01.10.2014 2014/205 DLH Yapı Yaklaşma Mesafeleri.
01.10.2014 2014/204 Kartal 137 pafta, 4341 ada, 77 parsel.
01.10.2014 2014/203 Belçika’da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal FİDAN’ın görevlendirilmesi.
01.10.2014 2014/202 Üye Seçimi.
01.10.2014 2014/201 Kültür ve Sanat Komisyonuna Üye Seçimi.
01.10.2014 2014/200 Eğitim Komisyonuna Üye Seçimi.
01.10.2014 2014/199 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi.
03.09.2014 2014/198 Kartal Yakacık 116-2 pafta 7974 ada 1-4-5 parseller, 8064 ada 2-4-5-7-11 parseller.
03.09.2014 2014/197 Kartal, 131 pafta 2386 ada 222 parsel.
03.09.2014 2014/196 Eğitim Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Kurulması.
03.09.2014 2014/195 6306 sayılı kanun kapsamında Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün revizesi yönergesi ve ücret tarifesi.
03.09.2014 2014/194 AB ve Dış İlişkiler İhtisas Komisyonu Kurulması.
03.09.2014 2014/193 Kartal, 48 pafta,616 ada, 6 parsel.
02.09.2014 2014/192 İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalıştırma Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı.
02.09.2014 2014/191 Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
02.09.2014 2014/190 Soğanlık Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi içinde uygu görülecek bir odanın TEMA Vakfı’na tahsis edilmesi.
01.09.2014 2014/189 Gayrimenkul Değer Tespit ve Satış Komisyonuna Üye Seçimi.
11.07.2014 2014/188 Kartal, Soğanlık, 140 Pafta, 2373 Ada, 264, 265, 266 Parsel.
11.07.2014 2014/187 Kartal-Yakacık, 238ED2C, 3781 Ada, 9 Parsel
11.07.2014 2014/186 Kartal, Yukarı, 179 Pafta, 5765 Ada, 317 Parsel
11.07.2014 2014/185 Kartal-Yakacık, 128 Pafta, 8993 Ada, 6 Parsel, 8944 Ada, 1, 5, 6, 7 Parseller
11.07.2014 2014/184 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
11.07.2014 2014/183 Kartal, 142 pafta, 2587 ada, 704 parsel, G22A10C3D pafta, 8397 ada, 5 parsel sayılı ve 9055 ada, 1 parsel sayılı hisseli taşınmazların satışları.
09.07.2014 2014/182 Kadro İhdası.
09.07.2014 2014/181 Dolu Kadro Değişikliği.
09.07.2014 2014/180 Boş Kadro Değişikliği.
09.07.2014 2014/179 Kartal, Esentepe Mahallesi, 80 pafta, 2035 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın satışı.
09.07.2014 2014/178 Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 5773 ada, 139-A parsel hisseli taşınmazın satışı.
06.06.2014 2014/177 Kartal, 136 Pafta, 2349 Ada, 352 Parsel.
06.06.2014 2014/176 Kartal Yukarı Mahalle, 179 Pafta, 5588 Ada, 359 Parsel.
06.06.2014 2014/175 Kartal Soğanlık, 139-5 Pafta, 7879 Ada, 17 Parsel.
06.06.2014 2014/174 Kartal Yakacık, 111-3 Pafta, 3709 ada, 16 Parsel.
06.06.2014 2014/173 Kartal Yukarı Mahalle, 50 Pafta, 606 Ada, 1 Parsel.
06.06.2014 2014/172 2015 Yılı Ücret Tarifesi.
06.06.2014 2014/171 2015 Yılı Yatırım Programı.
06.06.2014 2014/170 Niğde İli, Bor İlçesi, Kemerhisar Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması.
04.06.2014 2014/169 1.Uluslararası Halkların Kardeşliği Serbest Güreş Turnuvası’na Katılım.
04.06.2014 2014/168 Dolu Kadro Değişikliği.
04.06.2014 2014/167 Kartal, Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan YKYM Bahçesi’nin içine Pttmatik kurulması.
04.06.2014 2014/166 Kartal, Esentepe Mah. 138 Pafta, 10019 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satışı.
09.05.2014 2014/165 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-Soğanlık, 139 pafta, 4485 ada, 248,250,257 parseller.)
09.05.2014 2014/164 2013 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
07.05.2014 2014/163 Hisse Satışı.
07.05.2014 2014/162 Soğanlık Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi’nin 3. katının Türk Halk Oyunları Kursuna tahsis edilmesi kararının iptal edilerek tahsisin kaldırılması.
07.05.2014 2014/161 Norm Kadro Çalışmaları.
07.05.2014 2014/160 Sınıflar Arası Kadro İhdası.
07.05.2014 2014/159 Karyapsan A.Ş.’nin sermaye artırımı.
07.05.2014 2014/158 Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi
07.05.2014 2014/157 Kartal, Karlıktepe Mahallesi Akyürek Sokak ve Kadirli Sokak kesişiminde, 2274 ada, 403 parselin kuzeyindeki parkın adına Şehit Rıdvan ÇELİK isminin verilmesi.
07.05.2014 2014/156 Altın Sığın IV. Açık Genç Sanat Yarışmasına Katılım.
05.05.2014 2014/155 Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Üye Seçimi.
05.05.2014 2014/154 Tarihi Kentler Birliği’ne Üye Seçimi.
05.05.2014 2014/153 Marmara Belediyeler Birliği’ne Üye Seçimi.
11.04.2014 2014/152 Belediye Başkanı’nın 2013 Yılı Faaliyet Raporu.
09.04.2014 2014/151 Sosyal Denge Tazminatı
07.04.2014 2014/150 Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/149 Tarihi Kentler Birliği’ne Üye seçilmesi
07.04.2014 2014/148 Marmara Belediyeler Birliğine Üye seçilmesi.
07.04.2014 2014/147 Kültür ve Sanat Komisyonuna Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/146 Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/145 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi
07.04.2014 2014/144 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi
07.04.2014 2014/143 Gençlik ve Spor Komisyonu’na Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/142 Sağlık Komisyonu’na Üye Seçimi
07.04.2014 2014/141 Çevre Komisyonu’na Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/140 Tarife Komisyonu’na Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/139 Plan ve Bütçe Komisyonu’na Üye Seçimi
07.04.2014 2014/138 Hukuk Komisyonu’na Üye Seçimi.
07.04.2014 2014/137 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi
07.04.2014 2014/136 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi
07.04.2014 2014/135 Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.
07.04.2014 2014/134 Belediye Meclis Divanı’na Katip Seçimi.
07.03.2014 2014/133 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, Yukarı, 50 Pafta, 606 Ada 1 Parsel.)
07.03.2014 2014/132 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi. (Kartal 180 pafta 2663 ada 584 parsel 2357 ada 6 parsel.)
07.03.2014 2014/131 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-136 Pafta 2349 Ada 352 Parsel)
07.03.2014 2014/130 Kartal, 53/2 pafta 2274 ada 495-496 parseller.7870 ada 1 parsel 7871 ada 1 parsel 7872 ada 2-3 parseller.
07.03.2014 2014/129 Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı İtirazları. (Başkanlık İtirazı dosyası kapsamında Müdürlüğümüze iade edilen 1/A Maddesi)
07.03.2014 2014/128 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları 2248 Ada 3 Parsel- 180 Pafta, 2663 Ada 28 Parsel-180 Pafta, 2663 Ada 248 Parsel.
07.03.2014 2014/127 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (Kartal, 112/2 pafta,1019 ada 56 parsel.)
07.03.2014 2014/126 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-Soğanlık, 139 pafta, 4485 ada, 248,250,257 parseller.)
07.03.2014 2014/125 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (163 Pafta, 1319 Ada 28-29-36-37-38 Parseller.)
07.03.2014 2014/124 Kartal, 50 pafta, 1674 ada, 30 parsel
07.03.2014 2014/123 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 186 Pafta 2795 Ada 10 Parsel)
07.03.2014 2014/122 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal 42 Pafta, 2729 Ada 168 Parsel)
07.03.2014 2014/121 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, Soğanlık 137 Pafta, 4341 Ada 77 Parsel
07.03.2014 2014/120 Kartal, 50 pafta, 657 ada, 13 parsel. (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.)
07.03.2014 2014/119 1/1000 ölçekli Enerji nakil hattı altındaki parsellere ilişkin uygulama imar planı.
07.03.2014 2014/118 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 41 pafta, 886 ada, 5 parsel.)
07.03.2014 2014/117 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 180 pafta, 2663 ada, 227 parsel.)
07.03.2014 2014/116 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.(Kartal, 180 pafta, 2663 ada, 11 parsel.)
07.03.2014 2014/115 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal 111 Pafta, 3711 Ada, 20 Parsel
07.03.2014 2014/114 Kartal, 138 pafta, 2041 ada, 129 parsel
07.03.2014 2014/113 Kartal, 169 pafta, 5713 ada, 169 parsel.
07.03.2014 2014/112 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, Saraylar-Köroğlu-Tecerdağı Caddeleri.
07.03.2014 2014/111 Kartal-Soğanlık, 7896 ada, 6,7 parsellerin güneyi.
07.03.2014 2014/110 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları Kartal, Orhantepe, 185 Pafta, 5799 Ada 149 Parsel
07.03.2014 2014/109 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları Kartal, Yukarı, 187 Pafta, 2160 Ada 199 ve 200 Parsel
07.03.2014 2014/108 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 179 pafta, 2784 ada, 270 parsel.)
07.03.2014 2014/107 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Yakacık, 111-3 Pafta, 3709 Ada, 16 Parsel)
07.03.2014 2014/106 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık 238ED1a Pafta, 8139 Ada 1 ve 4 Parsel)
07.03.2014 2014/105 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, Soğanlık, 9C4C Pafta, 7920 Ada 1 Parsel)
07.03.2014 2014/104 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 113 Pafta, 5735 (E:1017) Ada, 8 Parsel.)
07.03.2014 2014/103 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 113 Pafta, 5734 Ada, 94-95 Parsel.)
07.03.2014 2014/102 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-142 Pafta 2587 Ada 600 Parsel.)
07.03.2014 2014/101 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 2274 Ada, 286 Parsel.)
07.03.2014 2014/100 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (7906 Ada 1 Parsel)
07.03.2014 2014/99 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal-Yakacık, 115/2 pafta, 2690 Ada, 83 Parsel.)
07.03.2014 2014/98 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 139/4 pafta, 4485 ada, 210 parsel.)
07.03.2014 2014/97 Kartal, 184 pafta, 5636 Ada, 483 Parsel.
07.03.2014 2014/96 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, 2697 Ada, 32,36 parseller-2698 ada, 57 Parsel.
07.03.2014 2014/95 Kartal, Yakacık, 119-2 Pafta, 945 Ada, 4 ve 13 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
07.03.2014 2014/94 Kartal, 179 pafta, 5765 Ada, 317 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi..
07.03.2014 2014/93 Kartal Soğanlık, 139/2 pafta 1101 ada 4-5 ve 6 parseller.
07.03.2014 2014/92 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (114 Pafta, 2622 Ada, 7 Parsel.)
07.03.2014 2014/91 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal- Soğanlık, 137 pafta, 5753 ada,133 parsel)
07.03.2014 2014/90 Dolu Kadro İptal-İhdası.
05.03.2014 2014/89 Kordonboyu Uygulama İmar Planı Kapsamında Yer Alan 14B1D Paftasındaki Park Alanı Talep.
05.03.2014 2014/88 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, 111 Pafta 3664 Ada 13 ve 14 Parseller
05.03.2014 2014/87 Kartal, 114/4 pafta, 1982 ada, 308,309,310 parseller.
05.03.2014 2014/86 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, 186 Pafta, 2503 Ada, 9-10 Parseller.
05.03.2014 2014/85 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Plan Notu İtirazları.)
05.03.2014 2014/84 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, Yukarı 163 Pafta, 1321 Ada 9 ve 10 Parseller.
05.03.2014 2014/83 Kartal, 162 pafta, 1989 ada, 81,82 parseller.
05.03.2014 2014/82 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama Nazım İmar Planı İtirazları. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İtirazı)
05.03.2014 2014/81 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları Kartal, Yakacık, 238ED2C, 3781Ada 9 Parsel
05.03.2014 2014/80 Kartal, 57 pafta, 2215 ada, 111,114 parseller.
05.03.2014 2014/79 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (169 Pafta, 5714 Ada 186 Parsel)
05.03.2014 2014/78 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal 238EDIa Pafta, 8143 Ada, 13 Parsel)
05.03.2014 2014/77 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, 1651 ada, 135,136,137 parseller.)
05.03.2014 2014/76 Kartal - Soğanlık 142-2 Pafta 8980 ada 2-3 parsel.
05.03.2014 2014/75 Kartal - Yakacık Paşazade Sokak 1142 ada 10 parsel.
05.03.2014 2014/74 Kartal, 187 Pafta, 2581 Ada, 14 Parsel.
05.03.2014 2014/73 İçkili Yerlerle Alakalı Mesafeler.
05.03.2014 2014/72 Dolu Kadro İptal-İhdası.
05.03.2014 2014/71 Başkan ve Üyeleri’ne Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
07.02.2014 2014/70 Kartal, 140 Pafta, 2373 Ada, 491 Parsel. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/69 Kartal, 142 Pafta, 2586 Ada, 62 Parsel. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/68 Kartal, 41 Pafta 4013 Ada 221 Parsel. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/67 Kartal, Soğanlık, 137-2 pafta, 5753 ada, 162 parsel.Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/66 Kartal, Yakacık, 238ED2B pafta, 2622 ada, 35 parsel.
07.02.2014 2014/65 Kartal, Soğanlık, 139-3 pafta, 2623 ada 25 parsel. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/64 Kartal, Aşağı Mahalle, 42-1 pafta, 2729 Ada 60-61-62 parseller Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/63 Kartal, 139 Pafta, 1119 Ada, 4 Parsel. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/62 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 7879 Ada 17 Parsel.)
07.02.2014 2014/61 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Yukarı, 180 Pafta, 2663 Ada 207 ve 565 Parsel.)
07.02.2014 2014/60 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-Soğanlık, 138 Pafta, 2720 Ada, 5 Parsel.)
07.02.2014 2014/59 Kartal, Yakacık, 113-2 pafta 2516 ada (E:928) 35 ve 37 parseller. Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları.
07.02.2014 2014/58 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 2690 ada 7, 8 parseller.)
07.02.2014 2014/57 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal-Yakacak, 238ED2b pafta, 3690 ada, 1 parsel.)
07.02.2014 2014/56 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 238ED2a Pafta, 3663 Ada, 16 Parsel.)
07.02.2014 2014/55 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları 8Kartal, Aşağı Mahalle, 42 pafta, 2729 Ada 63 ve 64 parsel.)
07.02.2014 2014/54 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 171 Pafta, 2696 Ada, 81 Parsel.)
07.02.2014 2014/53 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Aşağı Mahalle 42-1 Pafta, 2601 Ada, 213 Parsel.)
06.02.2014 2014/52 Görevlendirme.
06.02.2014 2014/51 Kartal 8396 ada, 2,5,6,7,10,15,17 parseller ile 8397 ada, 1,3,6 parseller.
06.02.2014 2014/50 Mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet taşınmazın satışının yapılması.
06.02.2014 2014/49 Soğanlık Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi’nin 3. katın tamamının Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne 3 yıl süre ile tahsis edilmesi.
06.02.2014 2014/48 “Kartallı Gençler Spor Akademisine Hazırlanıyor” projesinin hazırlanması ve uygulanması için temsil ve ilzam yetkisinin Op.Dr.Altınok ÖZ’e verilmesi.
06.02.2014 2014/47 İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Kapsamında “Satranç Okulu” projesi ile ilgili temsil ve ilzam yetkisinin Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok ÖZ’e verilmesi.
06.02.2014 2014/46 “Kartallı Gençler Geleceğine Güveniyor” projesinin uygulanması ve hazırlanması için temsil ve ilzam yetkisinin Op.Dr.Altınok ÖZ’e verilmesi.
06.02.2014 2014/45 Açık Kent Bilgisi projesinin uygulanması ve hazırlanması için temsil ve ilzam yetkisi talebinin Op.Dr.Altınok ÖZ’e verilmesi.
06.02.2014 2014/44 Dolu Kadro İptal-İhdası.
06.02.2014 2014/43 Boş Kadro İptal-İhdası.
10.01.2014 2014/42 Kartal, Yukarı Mah. 179 Pafta, 5588 Ada, 359 Parsel.
10.01.2014 2014/41 Kartal, Yakacık, 108-2 pafta, 2710 Ada 71, 72, 384 ve 385 parseller.
10.01.2014 2014/40 Kartal, Yukarı Mah. 187 Pafta, 7942 Ada, 30 Parsel.
10.01.2014 2014/39 Kartal, Çavuşoğlu Mah. 80/1 Pafta, 2716 Ada, 99 Parsel.
10.01.2014 2014/38 Kartal, 140 Pafta, 2373 Ada, 489 Parsel.
10.01.2014 2014/37 Kartal, Soğanlık, 41-1 Pafta, 882 Ada, 44 Parsel.
10.01.2014 2014/36 Kartal, Yukarı, 163 Pafta, 1317 Ada, 28 Parsel.
10.01.2014 2014/35 Kartal, Yukarı, 160 Pafta, 1823 Ada (E:634), 33 Parsel)
10.01.2014 2014/34 Kartal, Aşağı Mahalle, 41-2 Pafta, 4594 Ada, 112 Parsel.
10.01.2014 2014/33 Kartal, Soğanlık, 139-3 pafta, 4485 ada, 168 parsel.
10.01.2014 2014/32 Kartal, 186 Pafta, 2359 Ada, 13 Parsel.
10.01.2014 2014/31 Kartal, 187 pafta, 2367 Ada, 82 Parsel
10.01.2014 2014/30 Kartal, 142 pafta, 2587 Ada 407-570 Parseller.
10.01.2014 2014/29 Kartal, 138 Pafta ,2186 Ada, 201 Parsel.
10.01.2014 2014/28 Kartal, 9C4A pafta, 7942 ada, 6 parsel.
10.01.2014 2014/27 Kartal, 41 pafta, 4013 Ada 105 Parsel
10.01.2014 2014/26 Kartal, 114 Pafta,2679 Ada,47 Parsel.
10.01.2014 2014/25 (Kartal, Çavuşoğlu, 58 Pafta, 726 Ada, 24 Parsel, Kartal, Çavuşoğlu, 58 Pafta, 2400 Ada, 47 Parsel)
10.01.2014 2014/24 Kartal 160 pafta, 1675 ada, 173 parsel.
10.01.2014 2014/22 Kartal, 2812 Ada 196-198-199-405 Parseller.
10.01.2014 2014/21 Kartal, 142 Pafta, 2587 Ada, 648-649 Parseller.
10.01.2014 2014/20 180 Pafta, 2180 Ada, 295 Parsel
10.01.2014 2014/19 Kartal, Çavuşoğlu, 58 pafta, 2400 Ada, 198 parsel.
10.01.2014 2014/18 Kartal, Yakacık, 115 Pafta, Yeni: 8047 Ada, 15 Parsel Eski: 2694 ada 43 parsel.
10.01.2014 2014/17 Kartal, Çavuşoğlu, 175 Pafta, 1656 Ada, 23 Parsel.
10.01.2014 2014/16 Kartal 3670 Ada, 10 Parsel ve 3662 Ada 10-14 Parseller.
10.01.2014 2014/15 Kartal 238EDIa pafta 8143 ada 10 parsel.
10.01.2014 2014/14 Kartal 57 pafta 2716 ada 67 parsel.
10.01.2014 2014/13 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Başkanlık İtirazı)
10.01.2014 2014/12 Kartal 4485 ada 38-164-165-183-191-193-305 parseller.
10.01.2014 2014/11 Kartal Yukarı Mahalle 171 pafta 3548 ada 1 parsel.
10.01.2014 2014/10 Kartal - Yakacık Paşazade Sokak 1142 ada 10 parsel
10.01.2014 2014/9 Yangına Maruz Sahaların Tespiti.
10.01.2014 2014/8 Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti.
10.01.2014 2014/7 Aday Memur Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik.
08.01.2014 2014/6 2014 Yılı Geçici İşçi Vizeleri
08.01.2014 2014/5 Boş Kadro İptal-İhdası.
08.01.2014 2014/4 Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2014 Yılı Ücret Tespiti
08.01.2014 2014/3 Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıklar her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
06.01.2014 2014/2 Belediye Meclisi’nin 2014 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
06.01.2014 2014/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
06.12.2013 2013/189 Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı İtirazları (Kartal 58 pafta 2400 ada 68 parsel)
06.12.2013 2013/188 Kartal, 179 pafta 5588 ada 394 parsel
06.12.2013 2013/187 Kartal,139 pafta, 2281 Ada 211 Parsel, 4485 ada 299-303-301 parseller- 2274 ada 395-397-408-1 parseller - 2026 ada, 57 parsel.
06.12.2013 2013/186 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı (Müdürlük İtirazı)
06.12.2013 2013/185 Sosyal Denge Tazminatı
06.12.2013 2013/184 Dolu kadro iptal-ihdası
06.12.2013 2013/183 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kartal Kordonboyu Mahallesi 46 pafta 547 ada 13 parsel satışı
04.12.2013 2013/182 Kartal Yukarı Mah. 53-2 pafta 2274 ada 36 parsel
04.12.2013 2013/181 Kartal, Çavuşoğlu, 58-1 pafta, 2400 ada, 190 parsel
04.12.2013 2013/180 Kartal - Soğanlık 137-1 pafta 4342 ada 145 parsel
04.12.2013 2013/179 Kartal 187 pafta, 2367 ada, 295 parsel
04.12.2013 2013/178 Kartal, 186 pafta 567 ada 33 parsel
04.12.2013 2013/177 Kartal Yakacık, 112-1 pafta 8803 ada 6-7 parsel
04.12.2013 2013/176 Kartal, 42 Pafta,528 Ada,1 Parsel
04.12.2013 2013/175 Kartal 180 pafta 2178 ada 317-318-319 parseller ve 2181 ada, 308 parsel
04.12.2013 2013/174 Kartal, 139 pafta 1103 ada 36 parsel
04.12.2013 2013/173 Kartal-Soğanlık, 239EC3b pafta, 7658 ada 3 parsel
04.12.2013 2013/172 Kartal, 43 pafta 1826 ada 142 parsel
04.12.2013 2013/171 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Çavuşoğlu, 178 Pafta, 1810 Ada, 9 Parsel)
04.12.2013 2013/170 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Eski Çilek Sokak Yeni Safir Sokak Yol Genişliğinin Daralması)
04.12.2013 2013/169 Kartal, G22A9C4D pafta, 7957 ada, 1 parsel
04.12.2013 2013/168 Kartal 7055 ada 359 parsel
04.12.2013 2013/167 Kartal, Soğanlık, 239ED4A, 4485 Ada, 207 Parsel
04.12.2013 2013/166 Kartal, Orhantepe Mah.183 Pafta, 513 Ada, 317 Parsel
04.12.2013 2013/165 Kartal,Yukarı, 186-2 Pafta, 2853 Ada, 7-8 Parseller
04.12.2013 2013/164 Kartal – Soğanlık, G2209C4C pafta 7920 ada 6 parsel
04.12.2013 2013/163 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (Kartal, Yukarı, 179 Pafta, 5765 Ada, 331 Parsel)
04.12.2013 2013/162 Kartal, Yukarı Mah. 187 pafta 2581 ada 14 parsel
04.12.2013 2013/161 Kartal, Soğanlık, 138-1 Pafta, 7814 Ada,10 Parsel) (Kartal, Soğanlık, 138-1 Pafta, 7912 Ada, 5-6 Parseller) (Kartal, Soğanlık, 138-1 Pafta, 7914 Ada, 3-7-8 Parseller) (Kartal, Soğanlık, 138-1 Pafta, 7909 Ada, 3 Parsel)
04.12.2013 2013/160 Kartal, 186/2 pafta 3295 ada 11 parsel
04.12.2013 2013/159 Kartal, 139 pafta 1103 ada 44 parsel
04.12.2013 2013/158 Ödenek aktarmaları
04.12.2013 2013/157 Boş kadro iptal ihdası
08.11.2013 2013/156 05.09.2013 onanlı Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği itirazı
08.11.2013 2013/155 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık, 138 Pafta, 4341 Ada, 82 Parsel)
08.11.2013 2013/154 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Maltepe Sınırındaki yolun ve Selanik Caddesi’nin daraltılması)
08.11.2013 2013/153 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazlar (Kartal, Yukarı, 187 pafta, 2199 (E:564) Ada, 170 ve 171 parsel)
08.11.2013 2013/152 141 pafta, 1088 ada, 5 parsele ilişkin 14.06.2013 Onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazları.
08.11.2013 2013/151 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık, 142-1 Pafta, 2587 Ada 722 Parselin Güneyindeki Park Alanı)
08.11.2013 2013/150 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, 239ED4A Pafta, 8978 Ada 3, 10, 11 ve 12 Parseller)
08.11.2013 2013/149 Kartal-Yakacık 115 pafta 8412 ada 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller 8413 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller.
08.11.2013 2013/148 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kartal Atalar Mahallesi 187 pafta 2883 ada 4 parsel satışı.
08.11.2013 2013/147 Avrupa Birliği Hibe Programlarına “Proje Başvuru Sahibi yada Çözüm Ortağı” olarak başvuruda bulunulması.
08.11.2013 2013/146 Kardeş Kent İlişkisi Kurulması.
06.11.2013 2013/145 Belediyemize ait 3 adet hisseli arsaların satışı.
06.11.2013 2013/144 Kalemler Arası Bütçe Aktarması.
06.11.2013 2013/143 Sınıflar arası kadro iptal-ihdası.
31.10.2013 2013/142 2014 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
30.10.2013 2013/141 2014 Yılı Performans Programı.
30.10.2013 2013/140 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (630 pafta, 2 ve 4 parseller)
30.10.2013 2013/139 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Başkanlık İtirazı)
28.10.2013 2013/138 Kartal-Yakacık 116 pafta 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 parseller-5867 ada 241-242-243-244-245-246-247-248-249 parseller-2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-270-271-272-273 parseller.
28.10.2013 2013/137 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık, 139-6 Pafta, 1120 Ada 3 Parsel)
28.10.2013 2013/136 Çalışma Yönetmeliği Revizesi.
24.10.2013 2013/135 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2586 Ada 472 Parsel, 2872 Ada 470 Parsel)
24.10.2013 2013/134 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık, 139 Pafta, 3297 Ada, 1 Parsel, 6031 Ada, 113 Parsel)
24.10.2013 2013/133 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Plan notları)
22.10.2013 2013/132 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2795 Ada 19, 34, 48, 82, 84, 85, 87 Parseller)
22.10.2013 2013/131 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (1119 Ada, 36 ve 37 Parseller)
22.10.2013 2013/130 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (5753 Ada 168 Parsel)
22.10.2013 2013/129 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Plan İtirazları, 1106 Ada,16-17 Parseller- 1094 Ada,101-102-103-104-105-107 Parseller.
11.10.2013 2013/128 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı itirazları. Kartal, Yukarı, 186-2 Pafta, 3295 Ada, 12 Parsel.
11.10.2013 2013/127 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. Kartal, Yukarı, 186/2 Pafta, 2802 Ada, 157 Parsel.
11.10.2013 2013/126 Kartal 2676 ada, 63 parsel.
11.10.2013 2013/125 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Orhantepe, 182 Pafta, 2512 Ada, 2 Parsel.)
11.10.2013 2013/124 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Yukarı, 187 Pafta, 2367 Ada, 20 Parsel)
11.10.2013 2013/123 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (Kartal, Soğanlık, 138 Pafta, 2720 Ada 332 Parsel)
11.10.2013 2013/122 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları. (2400 ada, 192 parsel)
11.10.2013 2013/121 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (1106 Ada, 99 Parsel)
11.10.2013 2013/120 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (632 Ada/54 Parsel)
11.10.2013 2013/119 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı (Müdürlük İtirazı)
11.10.2013 2013/118 Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (5684 Ada / 509-510 Parsel)
11.10.2013 2013/117 Dolu kadro iptal-ihdası.
11.10.2013 2013/116 Dolu kadro iptal-ihdası.
11.10.2013 2013/115 Dolu kadro iptal-ihdası.
06.09.2013 2013/114 Kartal, 2367 ada, 263,264 parseller
06.09.2013 2013/113 Kartal, 2835 ada, 1 parsel, 2836 ada, 1 parsel, 2839 ada, 1 parsel, 2840 ada, 1 parsel
06.09.2013 2013/112 Belediyemize ait 9 adet hisseli arsaların satışı.
06.09.2013 2013/111 Dolu kadro iptal-ihdası.
06.09.2013 2013/110 Abhazya Cumhuriyeti Sohum Belediyesi tarafından Abhazya Cumhuriyeti Zafer Bayramı ve Bağımsızlık Günü 20.yıl dönümü kutlamalarına katılım.
04.09.2013 2013/109 Sınıflar arası kadro iptal-ihdası
04.09.2013 2013/108 Dolu kadro iptal-ihdası
04.09.2013 2013/107 Dolu kadro iptal-ihdası
04.09.2013 2013/106 Sırbistan Sjenica Belediyesi Sünnet Şöleni Programına Katılım
05.07.2013 2013/105 Kartal- Soğanlık 239 EC3B pafta, 7665 ada 10 parsel
05.07.2013 2013/104 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Kartal, 2663 ada, 584 parsel, 2357 ada, 6 parsel
05.07.2013 2013/103 Kartal- Soğanlık, 140/2 pafta 8364 ada 2 parsel, 5688 ada, 9 parsel
05.07.2013 2013/102 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
05.07.2013 2013/101 Kartal Belediyesi ve Kardeş Kentimiz Sırbistan Sjenica Belediyesi işbirliği ile Sjenica’da sünnet projesi
05.07.2013 2013/100 Agon Dans Ekibinin Uluslararası Folklor Festivaline Katılımı
05.07.2013 2013/99 Arapça Dilini Seviyorum Projesi Kapsamında Dil Eğitimi
05.07.2013 2013/98 4. Ardino’lular Buluşmasına Katılım
03.07.2013 2013/97 Şartlı bağış
16.07.2013 2013/96 Sınıflar Arası Kadro İptal-İhdası
03.07.2013 2013/95 Sınıflar Arası Kadro İptal-İhdası
03.07.2013 2013/94 Sınıflar Arası Kadro İptal-İhdası
03.07.2013 2013/93 Boş kadro iptal ihdası
03.07.2013 2013/92 Dolu Kadro İptal İhdası
07.06.2013 2013/91 Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Gri Pasaport çıkartılması.
05.06.2013 2013/90 Kartal- Yakacık, 949 ada, 235 parsel.
05.06.2013 2013/89 Kardeş kent ilişkisi kurulması.
05.06.2013 2013/88 2014 Yılı Yatırım Program.
05.06.2013 2013/87 2014 Mali Yılı Ücret Tarifesi.
05.06.2013 2013/86 2014 Yılı Vergi Harç Tarifesi.
09.05.2013 2013/85 Sınıflar Arası Kadro İptal-İhdası.
09.05.2013 2013/84 Boş kadro iptal ihdası.
09.05.2013 2013/83 Kartal-Soğanlık Orta Mahalle Balkanlılar Parkı içinde, 131-1 pafta, 2255 ada, 367 parsel sayılı taşınmazın güney batısında park alanda kalan kısmı üzerindeki 3 katlı binanın 10 yıl süre ile kiralanması.
09.05.2013 2013/82 Ayni Yardım.
09.05.2013 2013/81 2012 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
05.04.2013 2013/80 Kartal, Soğanlık II Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi Plan Notu.
05.04.2013 2013/79 S-13 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/78 S-10 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/77 S-9 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/76 S-8 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/75 S-7 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/74 S-6 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/73 S-3 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/72 S-12 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/71 S-4 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/70 S-5 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
05.04.2013 2013/69 Kartal-Soğanlık, 239 EC3B pafta, 7665 ada, 10 parsel.
05.04.2013 2013/68 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Kartal, 2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel.
05.04.2013 2013/67 5688 ada, 9 parsel- 8364 ada, 2 parsel.
05.04.2013 2013/66 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
05.04.2013 2013/65 Bulgaristan Silistre İli Sitovo Belediyesi Kardeş Kent İlişkisi Kurulması.
05.04.2013 2013/64 Muhtaç Kimseler Sosyal Yardım Yönetmeliği.
05.04.2013 2013/63 Gıda Bankacılığı Uygulama Yönetmeliği.
04.04.2013 2013/62 Belediye Başkanı’nın 2012 Yılı Faaliyet Raporu.
03.04.2013 2013/61 01.02.2013 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları (Emsal Artırımı)
03.04.2013 2013/60 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan notu.
03.04.2013 2013/59 Tarifede Düzeltme Yapılması.
03.04.2013 2013/58 Boş kadro iptal-ihdas.
03.04.2013 2013/57 Boş kadro iptal-ihdas.
03.04.2013 2013/56 Boş kadro iptal-ihdas.
01.04.2013 2013/55 Kartal - Yakacık 116 pafta ...
01.04.2013 2013/54 Değerlendirme Kurulu’na Üye Seçimi
01.04.2013 2013/53 Kültür ve Sanat Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/52 Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/51 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/50 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/49 Gençlik ve Spor Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/48 Sağlık Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/47 Çevre Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/46 Kesin Hesap Tetkik Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/45 Tarife Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/44 Plan ve Bütçe Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/43 Hukuk Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/42 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi.
01.04.2013 2013/41 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi.
08.03.2013 2013/40 Kartal - Yakacık 116 pafta 5853 ada, 218, 219, 221, 222 ,223, 225, 226 parseller, 5867 ada 241,242,243,244,245,246,247,248,249 parseller, 2636 ada, 262,263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273 parseller.
08.03.2013 2013/39 05.03.2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planına itirazları.
08.03.2013 2013/38 Kartursaş A.Ş.’nin sermaye artırımı.
06.03.2013 2013/37 24 Adet Parsel.
06.03.2013 2013/36 Kartal-Soğanlık Semt Konağı Binası Sağlık Ocağı Tahsis İptali.
06.03.2013 2013/35 Kartal Merkez Pazarının Kaldırılması.
06.03.2013 2013/34 Kartansaş A.Ş.’nin sermaye artırımı.
06.03.2013 2013/33 Boş kadro iptal-ihdas.
06.03.2013 2013/32 Dolu kadro iptal-ihdas
08.02.2013 2013/31 Kartal E-5 Kuzeyi UİP İtirazları (Emsal Artırımı)
08.02.2013 2013/30 Kartal-Yakacık 239EE4D pafta 7239 ada, 6 parsel
08.02.2013 2013/29 Kartal, 112/2 pafta, 5726 ada 54 parsel ve 1019 ada, 55 ve 56 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
08.02.2013 2013/28 Kartal 118 pafta 2748-2749-2750-8703-8704 adalar arasındaki yola ilişkin uygulama imar plan değişikliği
08.02.2013 2013/27 Kartal 141 pafta 1088 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
08.02.2013 2013/26 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14. Alt Bölge
08.02.2013 2013/25 Sivil Mimarlık örneği Projelendirilmesi amacıyla ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için yetki verilmesi
08.02.2013 2013/24 Esentepe Belediyesi etkinliği
08.02.2013 2013/23 Kartal Afet Yönetimi Gönüllüler ve Kamu Personeli Birlikteliği Projesi temsil ve ilzam yetkisi verilmesi
08.02.2013 2013/22 İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonasına katılımı
08.02.2013 2013/21 Dolu kadro iptal-ihdas
08.02.2013 2013/20 Boş kadro iptal-ihdas.
04.02.2013 2013/19 Üye Seçimi
11.01.2013 2013/18 Kartal, Soğanlık, 140 pafta, 2373 ada, 426 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
11.01.2013 2013/17 Kartal- Yakacık, 119 pafta, 944 ada, 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
11.01.2013 2013/16 05.03.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (Yola terklerin kaldırılması)
11.01.2013 2013/15 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 7. ve 9. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları’na itiraz 674 ada 1-4-5-6-7 parseller, 675 ada 1-2 parseller, 676 ada 108 parsel, 720 ada 2-4-8-19-34 parseller.
11.01.2013 2013/14 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 7. ve 9. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları’na itiraz 674 ada 1-4-5-6-7 parseller, 675 ada 1-2 parseller, 676 ada 108 parsel, 720 ada 2-4-8-19-34 parseller.
11.01.2013 2013/13 Kartal 652 ada 11 parsel, 639 Ada, 32 Parsel.
11.01.2013 2013/12 Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Başkanlık İtirazı.
11.01.2013 2013/11 Kartal- Yakacık 120 pafta 1908 ada 244-245-246 parseller.
11.01.2013 2013/10 24 adet parselin satışı.
11.01.2013 2013/9 241ED111C pafta 6251 ada 1 parsel sayılı taşınmazın TOKİ (Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ile Kartal halkı ve Belediyemiz arasında protokol yapılması.
11.01.2013 2013/8 2013 yılı geçici işçi vize onayları.
11.01.2013 2013/7 Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2013 yılı ücret tespiti.
09.01.2013 2013/6 Belediye Meclisi’nin 2013 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi.
09.01.2013 2013/5 Kartal Merkez Pazarının kaldırılması veya deplase edilmesi.
09.01.2013 2013/4 Belediye Başkanına Borçlanma yetkisi verilmesi.
09.01.2013 2013/3 Boş Kadro İptal-İhdas.
09.01.2013 2013/2 Meclis Başkan ve Üyelerine meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti ile ilgili teklif.
07.01.2013 2013/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
05.12.2012 2012/160 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Değişikliği.
05.12.2012 2012/159 05.03.2012 Onanlı Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları (emsal artırımı)
05.12.2012 2012/158 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13. ve 14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları Kapsamında Mevcut Yapılaşmış Alanlara İlişkin İtirazlar.
05.12.2012 2012/157 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13. ve 14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları Kapsamında Mevcut Yapılaşmış Alanlara İlişkin İtirazlar.
05.12.2012 2012/156 05.03.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İ.P.itirazları.(Özel Proje Alanı)
05.12.2012 2012/155 Kadro İptal-İhdası.
05.12.2012 2012/154 Sosyal Yardım Yönetmeliği.
05.12.2012 2012/153 2012 Yılı Müdürlükler arası aktarma yapılması.
05.12.2012 2012/152 Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi.
05.12.2012 2012/151 Artvin İli Şavşat Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması.
05.12.2012 2012/150 Kartal Belediye Başkanlığı ile S.S. Kartal Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi arasında Kartal’da Kadınlara Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimler ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Protokolü.
09.11.2012 2012/149 Kartal, 2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel.
09.11.2012 2012/148 Kartal 917 ada 5 parsel.
09.11.2012 2012/147 Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar SÜSLÜ’ye ait ilave teklif yol terkleri alanlarının satın alınması.
09.11.2012 2012/146 Kartal Belediyesi ve Kardeş Kentimiz Bosna Hersek Federasyonu Zenicko Doboj Kantonu Visoko Belediyesi’ne Şehir Sineması Projesi.
07.11.2012 2012/145 Arsa Satışı.
07.11.2012 2012/144 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamına giren konular.
07.11.2012 2012/143 “Balkanlılar Kültür Parkı” isminin verilmesi.
07.11.2012 2012/142 Kartal Belediyesi ile Kanlıca Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması.
17.10.2012 2012/141 2013 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
15.10.2012 2012/140 2013 Yılı Performans Programı.
23.10.2012 2012/139 50 bağımsız (daire-işyeri) bölümlü yapılara yer altı Konteyneri tesis ettirilmesi
10.10.2012 2012/138 Kartal İlçesi sınırları içerisinde bulunan park alanlarımıza Geçmiş Dönem Belediye Başkanları’nın isimlerinin verilmesi.
01.10.2012 2012/137 Parka İsim verilmesi.
01.10.2012 2012/136 Kartal Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 2012/125 sayılı Meclis Kararı’nın yeniden görüşülmesi talebiyle Meclise iadesi.
01.10.2012 2012/135 Üye Seçimi.
07.09.2012 2012/134 05.03.2012 Onanlı Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (Emsal Artırımı)
07.09.2012 2012/133 Kartal, 109 pafta, 2576 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itiraz
07.09.2012 2012/132 16.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal 1.- 2.- 3.- 4.- 5. -6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11. -12.- 13. ve 14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları kapsamındaki ”M” simgeli alanlara yapılan itirazlar
07.09.2012 2012/131 Kartal-Yakacık, 120 pafta, 1908 ada, 247 parsel
07.09.2012 2012/130 Kartal-Yakacık 109 pafta, 2576 ada, 3 parsel itirazı
07.09.2012 2012/129 Kartal 2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel
07.09.2012 2012/128 Kartal Kordonboyu “Özel Proje Alanı” Uygulama İmar Planı İtirazları
07.09.2012 2012/127 2012 Yılı Gider Bütçesinde Aktarma Yapılması
05.09.2012 2012/126 Kartal Belediyesi Rauf Raif DENKTAŞ Parkı Projesi
03.09.2012 2012/125 2009/100 07.09.2009 - 2010/33 05.03.2010 - 2012/74 11.05.2012 tarihli Meclis Kararlarının iptali.
03.09.2012 2012/124 Bosna Hersek Banoviçi Belediyesi’nin Davetine Katılım
10.08.2012 2012/123 Kartal, 139 Pafta, 1101 Ada, 224 Parsel
10.08.2012 2012/122 Kartal E-5 kuzeyi Nazım İmar Plan itirazları (emsal artırımı)
10.08.2012 2012/121 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama Plan Notu
10.08.2012 2012/120 Kartal,Yakacık,119 pafta,944 ada,80 parsele ilişkin 1/1000, ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
10.08.2012 2012/119 Kartal-Soğanlık II Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesi Planı
10.08.2012 2012/118 2012 Yılı Gider Bütçesinde Aktarma Yapılması
10.08.2012 2012/117 İller Bankası Kredi Talebi
10.08.2012 2012/116 Kamu Yararı Kararı.
10.08.2012 2012/115 Parka İsim verilmesi.
08.08.2012 2012/114 Mardin İli Ömerli Belediyesi Kent Meydanı Çalışması.
08.08.2012 2012/113 Şartlı Bağış.
08.08.2012 2012/112 Kıbrıs Esentepe Spor Kulübü’nü destekleme projesi
08.08.2012 2012/111 Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri.
08.08.2012 2012/110 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
06.08.2012 2012/109 Belediye Meclis Divan Katipliği’ne Asil Üye Seçimi.
28.06.2012 2012/108 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı.
08.06.2012 2012/107 05.03.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı İtirazları Yola Terklerin Kaldırılması.
08.06.2012 2012/106 05.03.2012 Onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (T.M.M.O.B. Mimarlar Odası)
08.06.2012 2012/105 05.03.2012 Onanlı Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (Emsal artırımı+Terklerin Kaldırılması)
08.06.2012 2012/104 05.03.2012 Onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (Fonksiyon Değişikliği)
08.06.2012 2012/103 05.03.2012 Onanlı Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (Emsal Artırımı)
08.06.2012 2012/102 05.03.2012 Onanlı Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı itirazları (Emsal Artırımı)
08.06.2012 2012/101 05.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Başkanlık itirazı.
08.06.2012 2012/100 05.03.2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı müdürlük itirazı.
08.06.2012 2012/99 Kartal-Soğanlık 138 pafta 2186 ada 202 parsel.
08.06.2012 2012/98 Kartal Çavuşoğlu 1776 ada 2 parsel Kartal Yakacık 114 pafta, 2188 ada 96-100-101-102 parsellere ilişkin 18.04.2011 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine itiraz.
08.06.2012 2012/97 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (Kartal- Yakacık, 113 pafta, 2516 ada, 11- 28 parseller)
08.06.2012 2012/96 Kartal, 187 pafta, 2581 ada 14 parsel
08.06.2012 2012/95 Kartal E-5 Kuzeyi U.İ.P. İtirazları (Emsal Artırımı)
08.06.2012 2012/94 2013 Yılında Belediyemizde Uygulanacak Ücret Tarifesi.
08.06.2012 2012/93 2013 Yılında Belediyemizde Uygulanacak Vergi ve Harç Tarifesi.
07.06.2012 2012/92 Muhtaç Kimselere Sosyal Yardım Yönetmeliği.
07.06.2012 2012/91 Boş Kadro İptal-İhdası.
07.06.2012 2012/90 Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
07.06.2012 2012/89 Kartal, 139 pafta 1101 ada 6 parselin 285 m2’lik hissenin Belediye adına İvazlı bağış.
07.06.2012 2012/88 Geleneksel İmrenler Yaylalar Kültür Festivali ve Sünnet Şöleni.
07.06.2012 2012/87 Üçüncü Ardinolu’lar Buluşması Kültürel Etkinliği.
07.06.2012 2012/86 Çocuk ve Genç Dostu Şehirler için Yerel Demokrasi Akademileri Projesi
07.06.2012 2012/85 2012 Yılı Aktarma Yapılması
07.06.2012 2012/84 2013 Yılı Yatırım Programı.
05.06.2012 2012/83 Parka İsim verilmesi.
05.06.2012 2012/82 Parka İsim verilmesi
05.06.2012 2012/81 Parka İsim verilmesi
05.06.2012 2012/80 Parka İsim verilmesi.
05.06.2012 2012/79 Parka İsim verilmesi.
11.05.2012 2012/78 Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz.
11.05.2012 2012/77 Kartal, Yakacık, 8656 (E:933) ada, 4 parsel.
11.05.2012 2012/76 Kartal, 917 ada, 5 parsel.
11.05.2012 2012/75 Kartal, Çavuşoğlu, 1776 ada, 2 parsel ve Kartal-Yakacık, 114 pafta 2188 ada, 96,100,101,102 parseller.
11.05.2012 2012/74 Deprem Dönüşüm Çalışmaları.
11.05.2012 2012/73 Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yapılması.
11.05.2012 2012/72 İsfalt Şirketi’nin Sermaye Artırımı.
11.05.2012 2012/71 Kardeş Kent.
11.05.2012 2012/70 Kardeş Kent.
11.05.2012 2012/69 2011 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
09.05.2012 2012/68 05.03.2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planına itiraz.
09.05.2012 2012/67 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
09.05.2012 2012/66 Aktarma Yapılması.
09.05.2012 2012/65 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
09.05.2012 2012/64 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.
09.05.2012 2012/63 Boş Kadro İptal-İhdası.
09.05.2012 2012/62 “Engelsiz Ufuklara Yelkenler Fora” projesinde temsil ve ilzam yetkisi verilmesi.
09.05.2012 2012/61 Parka İsim verilmesi.
09.05.2012 2012/60 Belediye Meclis Üyesi Osman GÜDÜ'nün 09.05.2012 tarihli teklifi.
07.05.2012 2012/59 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi.
06.04.2012 2012/58 Belediye Başkanı’nın 2011 Yılı Faaliyet Raporu
06.04.2012 2012/57 Kartal, 2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel
06.04.2012 2012/56 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tariflerinin belirlenmesi
04.04.2012 2012/55 Belediyemiz sınırları dahilindeki muhtarlık binalarının yapımı
04.04.2012 2012/54 Kartal- Yakacık, 119 pafta, 944 ada, 80 parsel
04.04.2012 2012/53 Kartal-Yakacık, 1190 ada, 9 ve 13 parseller
04.04.2012 2012/52 Boş Kadro İptal-İhdas
04.04.2012 2012/51 Gıda Bankacılığı yapılabilmesi için Belediye Başkanı yetki verilmesi
04.04.2012 2012/50 Gıda Bankacılığı yapılabilmesi için Belediye Başkanı yetki verilmesi
04.04.2012 2012/49 Tokat İli Almus İlçesi Gölgeli Belediyesine araç satışı
04.04.2012 2012/48 Gençlik Kariyer Merkezi Projesinde temsil ve ilzam yetkisinin Belediye Başkanı Op.Dr.Altınok ÖZ’e yetki verilmesi.
04.04.2012 2012/47 Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Doğançayır Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması
04.04.2012 2012/46 Bolu İli Mudurnu İlçesi ile Kardeş Kent olunması
04.04.2012 2012/45 Bulgaristan Kubrat Belediyesi’nin davetine katılım
02.04.2012 2012/44 Yardım Sandığı Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi
02.04.2012 2012/43 Belediye Meclis Divan Katipliği’ne Yedek Üye Seçimi
02.04.2012 2012/42 Kültür ve Sanat Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/41 Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/40 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/39 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/38 Gençlik ve Spor Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/37 Sağlık Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/36 Çevre Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/35 Kesin Hesap ve Tetkik Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/34 Tarife Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/33 Plan ve Bütçe Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/32 Hukuk Komisyonu’na Üye Seçimi
02.04.2012 2012/31 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi.
02.04.2012 2012/30 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi
09.03.2012 2012/29 Çalışma Yönetmeliği.
09.03.2012 2012/28 Ön Mali Kontrol Yönetmeliği.
09.03.2012 2012/27 Boş Kadro İptal-İhdas.
07.03.2012 2012/26 Kartal- Yakacık, 5664 ada, 224 parsel, 5663 ada, 226 parsel.
07.03.2012 2012/25 Kartal, Yakacık, 119 pafta, 948 ada, 1 parsel.
07.03.2012 2012/24 Kartal-Yakacık, 123 pafta, 929 ada, 10 parsel.
07.03.2012 2012/23 Kartal Belediyesi’nin Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezinde bulunan Büfe, Kantin ve Kafeteryaların işletilmesi.
05.03.2012 2012/22 Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi.
05.03.2012 2012/21 Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi.
10.02.2012 2012/20 Kartal- Çavuşoğlu, 1776 ada, 2 parsel ve Kartal- Yakacık, 114 pafta, 2188 ada, 96- 100- 101- 102 parseller.
10.02.2012 2012/19 Baz İstasyonlarına Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilmesi.
10.02.2012 2012/18 1904/2497 hissesi Belediyemize ait olan Yakacık 238 ED2B pafta 3689 ada 12 parselin 593/2497 hissesinin ivazlı bağışı.
10.02.2012 2012/17 Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi.
10.02.2012 2012/16 Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.02.2012 2012/15 Yapı Kontrol ve Deprem Dönüşüm Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
08.02.2012 2012/14 Boş Kadro İptal-İhdas.
08.02.2012 2012/13 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması.
06.01.2012 2012/12 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ( Kartal- Soğanlık, 139 pafta, 1106 ada, 99 parsel)
06.01.2012 2012/11 Kartal Belediyesi Mülkiyetindeki Parkların ve Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezlerinde bulunan büfe, kantin ve kafeteryaların işletmelerinin S.S.Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifine tahsisi.
06.01.2012 2012/10 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yararlanılması.
06.01.2012 2012/9 Kartal İlçe Sınırları içerisinde bulunan ve tek deniz kabukları merkezi olma özeliğini taşıyan “Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi”nin Kartal Halkına kazandırılması.
04.01.2012 2012/8 Sözleşmeli Personelin ücretlerinin tespiti.
04.01.2012 2012/7 Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonlarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı.
04.01.2012 2012/6 Boş Kadro İptal-İhdası.
04.01.2012 2012/5 Kadro İptal-İhdası.
04.01.2012 2012/4 Geçici İşçi Vize Onayı.
04.01.2012 2012/3 Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
02.01.2012 2012/2 Belediye Meclisinin 2012 Yılı için 1 Aylık Tatil Zamanının belirlenmesi.
02.01.2012 2012/1 Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
09.12.2011 2011/143 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı itirazlar (Emsal arttırımı)
09.12.2011 2011/142 Kartal, 2633 ada, 76 parsel ve çevresi.
09.12.2011 2011/141 1904/2497 hissesi Belediyemize ait olan Kartal-Yakacık 238 ED2B pafta 3689 ada 12 parselin 593/2497 hissenin ivazlı bağışı.
09.12.2011 2011/140 2011 Mali Yılı Gider Bütçesinden aktarma yapılması.
09.12.2011 2011/139 Karyapsan A.Ş.’nin Sermaye arttırımı.
07.12.2011 2011/138 Fazla Çalışma Ücreti.
07.12.2011 2011/137 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Cami, Cemevi, Kilise vb. dini yerlerin yapım, bakım, onarımının yapılması.
07.12.2011 2011/136 Kadro İptal- ihdası.
07.12.2011 2011/135 Kadro İhdası.
07.12.2011 2011/134 Sosyal Yardım Yönetmeliği.
05.12.2011 2011/133 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi.
05.12.2011 2011/132 Tarife Komisyonu’na Üye Seçimi.
05.12.2011 2011/131 Hukuk Komisyonu’na Üye Seçimi.
05.12.2011 2011/130 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi.
05.12.2011 2011/129 Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi.
18.11.2011 2011/128 Kartal-Yakacık, 109 pafta, 2576 ada, 3 parsel.
18.11.2011 2011/127 Sözleşmeli Fizyoterapist kadrosu ücretinin belirlenmesi.
18.11.2011 2011/126 Sözleşmeli Ekonomist kadrosu ücretinin belirlenmesi.
18.11.2011 2011/125 Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine Fizyoterapist kadrosunun ihdas edilmesi.
18.11.2011 2011/124 Kartal Çavuşoğlu Mah. 175 pafta, 434 ada, 21 parsel sayılı 227,00 m2 taşınmazın satışı.
18.11.2011 2011/123 Kartal-Yakacık 238 ED2B pafta 3689 ada 12 parselin 593/2497 hissenin ivazlı bağışı.
16.11.2011 2011/122 Kartal Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması.
16.11.2011 2011/121 İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına temsil ve ilzam yetkisi.
21.10.2011 2011/120 2012 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
21.10.2011 2011/119 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı uygulama imar Planı.
21.10.2011 2011/118 Kartal- Çavuşoğlu, 1776 ada, 2 parsel ve Kartal- Yakacık, 114 pafta, 2188 ada, 96- 100- 101- 102 parseller.
20.10.2011 2011/117 2012 Yılı Performans Programı.
17.10.2011 2011/116 Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı itirazlar (Emsal arttırımı)
17.10.2011 2011/115 Kartal- Soğanlık, 139 pafta, 1106 ada, 99 parsel.
17.10.2011 2011/114 Tarihi Kentler Birliğine üyelik ve yetkilendirme.
07.10.2011 2011/113 Kartal, 15a2a pafta, 7307 ada, 7 parsel.
09.09.2011 2011/112 Kartal- Soğanlık, 239ECIID pafta, 2587 ada, 655 parsel.
09.09.2011 2011/111 Kartal, Yakacık, 129 pafta, 949 ada, 235 parsel.
09.09.2011 2011/110 Kartal, 113 pafta, E:928 Y:2516 ada, 35 ve 37 parseller.
09.09.2011 2011/108 Deniz Kabukları Merkezi
09.09.2011 2011/107 Boş Kadro İptal-İhdası.
05.08.2011 2011/106 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama imar Planı.
05.08.2011 2011/105 Çevre Temizliği hizmet ihalesinin 24 ay olarak yapılması.
05.08.2011 2011/104 2011 Yılı Bütçe Kalemleri arasında toplam 6.820.510,- TL. aktarma yapılması.
05.08.2011 2011/103 Huzurevi binasının kiraya verilmesi.
05.08.2011 2011/102 Kartal Kart Projesi Protokolü.
05.08.2011 2011/101 Kartal Belediyesi ile Mardin İli Ömerli Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması.
05.08.2011 2011/100 Kartal Belediyesi ile Sırbistan Sjenica Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması.
05.08.2011 2011/99 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı
03.08.2011 2011/98 Kartal, 139 pafta, 1103 ada, 18 ve 27 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
03.08.2011 2011/97 Kartal, Soğanlık 137 pafta, 5753 ada, 133 parsel.
03.08.2011 2011/96 Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ısınma sistemlerinin yenilenmesi.
03.08.2011 2011/95 Maltepe Belediyesi hudutları dahilinde bulunan İdealtepe Mahallesi 26 pafta 2827ada 14 parsel sayılı taşınmaz belediyemiz adına kayıtlı olup Maltepe Belediyesine devrinin yapılması.
03.08.2011 2011/94 Kartal ve Maltepe Belediyeleri arasındaki mevcut sınırının belirlenmesi.
09.06.2011 2011/93 Kartal, Soğanlık, 140/2 Pafta, 8363 ada, 1 parsel ve 140/2 pafta, 8364 Ada, 2 parsel.
09.06.2011 2011/92 1/1000 Ölçekli 1/1000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı.
09.06.2011 2011/91 Kartal 182 pafta 2511 ada 291-369 parsel
09.06.2011 2011/90 Kartal 139 pafta 4485 ada 213 parsel.
09.06.2011 2011/89 Kartal-Yakacık 238EEIA pafta 7174 ada, 4 parsel
09.06.2011 2011/88 Sözleşmeli personelin özlük hakları
09.06.2011 2011/87 Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine Üye olunması
09.06.2011 2011/86 Kadro İptal-İhdası
09.06.2011 2011/85 Boş Kadro İptal-İhdas
09.06.2011 2011/84 Sözleşmeli Personelin Disiplin Yönergesi
09.06.2011 2011/83 Tunceli Ovacık Belediyesine Hafif Tane Ayırma Gurubu alınması.
09.06.2011 2011/82 Belediye Zabıta Tembihnamesi Uygulama Yönetmeliğinde bazı maddelerde düzeltme yapılması
09.06.2011 2011/81 2012 Yılı Yatırım Programı.
09.06.2011 2011/80 2012 Yılı Ücret Tarifesi
09.06.2011 2011/79 2012 Vergi ve Harç Ücreti.
06.06.2011 2011/78 Tamirhane Merkez Caminin Kurşun Malzemesi talebi
05.05.2011 2011/77 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Plan Notlarının 13. Maddesi gereğince yapılan itirazlar.
05.05.2011 2011/76 Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama imar Planı.
05.05.2011 2011/75 2010 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
05.05.2011 2011/74 Tüketiciyi Koruma Derneği Kartal Şubesine Yer Tahsisi edilmesi.
05.05.2011 2011/73 "Uluslararası Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Fransa'ya gidecek Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin ulaşım ve konaklama giderlerinin Belediyemizce karşılanması.
05.05.2011 2011/72 Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapıların kayıt altına alınması amacıyla katkı payı alınması.
08.04.2011 2011/71 Belediye Başkanı’nın 2010 Yılı Faaliyet Raporu.
08.04.2011 2011/70 Kartal E-5 Kuzeyi V.İ.P. itirazları (Emsal artırımı)
08.04.2011 2011/69 Mülkiyeti Belediyemize ait Atalar 187 pafta 2020 ada 191 parsel üzerinde “Kartal Belediyesi Kültür ve Hizmet Binası” yaptırılması.
08.04.2011 2011/68 Mülkiyeti Belediyemize ait Yakacık 110 pafta 5664 ada 223 parsel üzerinde “Kartal Belediyesi Kültür ve Hizmet Binası” yaptırılması.
06.04.2011 2011/67 Kartal Belediye Spor ve Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması.
06.04.2011 2011/66 Kartal- 187 pafta,2855 ada, 265 parsel.
06.04.2011 2011/65 Kartal, Soğanlık 137 pafta, 5753 ada, 133 parsel.
06.04.2011 2011/64 Kartal- Yakacık, 119 pafta, 944 ada, 80 parsel.
06.04.2011 2011/63 Kartal, 139 pafta, 4485 ada, 213 parsel.
06.04.2011 2011/62 Kartal, Soğanlık 140 pafta, 2373 ada, 526 parsel.
06.04.2011 2011/61 Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi.
06.04.2011 2011/60 Boş Kadro İptal-İhdas.
06.04.2011 2011/59 ICLEI Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği Üyeliği.
06.04.2011 2011/58 Kadın Konukevi Çalışma Yönetmeliği.
06.04.2011 2011/57 Maltepe Belediyesi hudutlarında bulunan Altıntepe Mahallesi 5 pafta, 107 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı olup, Maltepe Belediyesi'ne devrinin yapılması
06.04.2011 2011/56 Yakacık Yalı Mahallesi ve Yakacık Topselvi Mahallelerinin isimlerinin Kartal Yalı ve Kartal Topselvi Mahallesi olarak değiştirilmesi.
04.04.2011 2011/55 Yardım Sandığı Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi
04.04.2011 2011/54 Kültür ve Sanat Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/53 Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/52 Afet ve Deprem Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/51 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/50 Gençlik ve Spor Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/49 Sağlık Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/48 Çevre Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/47 Kesin Hesap Tetkik Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/46 Tarife Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/45 Plan ve Bütçe Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/44 Hukuk Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/43 İmar Komisyonu’na Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/42 Belediye Encümeni’ne Üye Seçimi.
04.04.2011 2011/41 Belediye Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.
04.04.2011 2011/40 Belediye Meclis Divanı'na Katip Seçimi.
11.03.2011 2011/39 1674 ada, 7-26 parseller ve çevresine ilişkin 08.10.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ne itiraz ( 599 ada, 12 parsel )
11.03.2011 2011/38 Kartal, 58 pafta, 726 ada, 20 parsel
11.03.2011 2011/37 Kartal, 31 pafta, 1394 parsel.
11.03.2011 2011/36 Kartal, Yunus ve Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisindeki Sanayi Caddesi isminin "Mehmet Ali BÜKLÜ" olarak değiştirilmesi.
11.03.2011 2011/35 Kartal-Yakacık 110 pafta 5664 ada 223 parsel üzerinde "Kartal Belediyesi Kültür ve Hizmet Binası" yaptırılması.
11.03.2011 2011/34 12.811.258,00.-TL. Borçlanma yapılması
11.03.2011 2011/33 Kartal Belediye Başkanlığı ile Kartal Tapu Sicil ve Kartal Kadastro Müdürlükleri arasında imzalanan protokol.
09.03.2011 2011/32 Kartal, Aşağı Mah. 86 Pafta, 1866 Ada, 70 Parsel malikleriyle sulh sözleşmesi.
09.03.2011 2011/31 "Kartal Yaşam Merkezi" projesi.
09.03.2011 2011/30 Kartal-Yakacık, Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi G22A10A3A pafta 2959 ada Y.A. parsel üzerindeki parka Şehit Turan DAMGACI isminin verilmesi.
09.03.2011 2011/29 Tokat İli Baydarlı Belediyesine "Çocuk Oyun Gurubu" temin edilmesi.
11.02.2011 2011/28 2011 Yılı Kreş Ücretinin yeniden belirlenmesi.
11.02.2011 2011/27 Kartal-Soğanlık G22A09C1D pafta, 8976 ada, 12 parsel.
11.02.2011 2011/26 Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
11.02.2011 2011/25 Kadro İptal İhdası.
11.02.2011 2011/24 Boş Kadro İptal İhdası.
11.02.2011 2011/23 Kartal Sağlık Gurup Başkanlığına yapılan tahsisin kaldırılarak Hürriyet Mahallesi YKYM binasındaki alanın “Aile Sağlık Merkezi’ne kiraya verilmesi.
07.01.2011 2011/22 Kartal-Yakacık, 31/2 pafta, 3490 parsel.
07.01.2011 2011/21 Kartal, 42 pafta, 2729 ada, 57 parsel.
07.01.2011 2011/20 Kartal, 53 pafta, 2274 ada 436 parsel.
07.01.2011 2011/19 Kartal, 180 pafta, 2663 ada, 226 parsel.
07.01.2011 2011/18 Kartal 132/3 pafta, 1190 ada, 13 parsel, 132 pafta, 1190 ada, 9 parsel ve 109 pafta, 5656 ada, 54 parsel.
07.01.2011 2011/17 Kartal, Soğanlık, 140 pafta, 2373 ada, 513-140 pafta, 2363 ada 13 parsel.
07.01.2011 2011/16 Kartal- Yakacık, 109 pafta, 894 ada,13 parsel
07.01.2011 2011/15 Kartal- Yakacık, 119 pafta, 944 ada, 80 parsel.
07.01.2011 2011/14 Sözleşmeli personelin 2011 Yılı ücret tespiti.
07.01.2011 2011/13 Sinema, tiyatro, konser programlarına ait ücret tarifesi.
07.01.2011 2011/12 Kırklareli- Pınarhisar İlçesi ile kardeş şehir olunması
07.01.2011 2011/11 Türk Anneler Derneğine Yer Tahsisi
07.01.2011 2011/10 2011 Yılı Geçici İşçi Vizeleri.
07.01.2011 2011/9 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal-Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parselin satışı.
05.01.2011 2011/8 Belediye Cezaları Tembihnamesi
05.01.2011 2011/7 Belediyemize ait 34 VBZ 76 plakalı bir adet aracın Bilecik İli Gölpazarı Belediyesine satışı.
05.01.2011 2011/6 Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
05.01.2011 2011/5 Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
05.01.2011 2011/4 Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
05.01.2011 2011/3 Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti
03.01.2011 2011/2 Belediye Meclisinin 2011 Yılı için 1 Aylık Tatil Zamanının belirlenmesi.
03.01.2011 2011/1 Denetim Komisyonu'na Üye Seçimi.
10.12.2010 2010/169 Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel
10.12.2010 2010/168 Kartal, Yakacık, 111 pafta, 5812 ada, 30 parsel.
10.12.2010 2010/167 Kadro İptal-İhdas
10.12.2010 2010/166 Yardım Sandığı Yönetmeliği’nin 4. ve 10. Maddesindeki parasal miktarlarda artırım yapılması
10.12.2010 2010/165 Tabelalarda Düzenleme yapılaması ve Türkçemizin korunması
10.12.2010 2010/164 Uğur Mumcu'yu Anma Koşusu
10.12.2010 2010/163 Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği
10.12.2010 2010/162 Kreş Müdürlüğü'nün 2011 yılı ücret tarifesi
10.12.2010 2010/161 Mülkiyeti Belediye Başkanlığı’na ait Kartal-Soğanlık G22A-09C-1D pafta, 8976 ada, 12 parsel sayılı 352.08 m2 yüzölçümlü arsanın satışı
10.12.2010 2010/160 Katı Atık Yönetmeliği
10.12.2010 2010/159 Belediye Cezaları Tembihnamesi
08.12.2010 2010/158 İSBAK Şirketi’nin sermaye artırımı
08.12.2010 2010/157 Banoviçi Belediyesi ile kardeş şehir proje çalışması
08.12.2010 2010/156 Taşınmazın Devri
08.12.2010 2010/155 Aylık Maktu Çalışma Ücreti.
06.12.2010 2010/154 2010 Yılı Ek Ödenek Talebi
05.11.2010 2010/153 Kartal-Çavuşoğlu, 1776 ada, 2 parsel, Kartal- Yakacık, 114 pafta, 2188 ada, 96- 100- 101- 102 parseller.
05.11.2010 2010/152 Yardım Sandığı Yönetmeliği'nin 4. ve 10. maddesindeki parasal miktarlarda artırım yapılması.
05.11.2010 2010/151 Park ve Meydan olarak düzenlenen alana eski Kuvayi Milliyeci "Kartallı Kazım Meydanı" adının verilmesi.
05.11.2010 2010/150 Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetinin verilebileceği yerin kiralanması.
03.11.2010 2010/149 Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği.
03.11.2010 2010/148 Belediye Başkanlığımıza ait 2 adet aracın satışı.
20.10.2010 2010/147 2011 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.
18.10.2010 2010/146 2011 Yılı Performans Programı.
13.10.2010 2010/145 Belediye Hizmet Binaları İçin Özel Güvenlik Belgesi Alınması.
13.10.2010 2010/144 Boş Kadro İptal - İhdası.
13.10.2010 2010/143 2886 Sayılı Yasa'nın 45. Maddesi gereğince satışı yapılan parsellerin ödeme şekilleri.
13.10.2010 2010/142 Norm kadro değişikliği nedeniyle kadro ihdas edilmesi.
08.10.2010 2010/141 Amatör Spor Kulüplerine maddi yardım.
08.10.2010 2010/140 II sayılı cetvelde yer alan kadro iptal-ihdası.
08.10.2010 2010/139 III sayılı cetvelde yer alan kadro iptal-ihdası.
08.10.2010 2010/138 Şirketlerin borçlanması.
08.10.2010 2010/137 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği.
06.10.2010 2010/136 Kartal, 113 pafta, E:928 Y:2516 ada, 35 ve 37 parseller
06.10.2010 2010/135 Kartal, Yakacık, 109 pafta, 894 ada,13 parsel.
06.10.2010 2010/134 Kartal, Soğanlık, 140 pafta, 2373 ada, 513-140 pafta, 2363 ada 13 parseller.
06.10.2010 2010/133 Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel.
06.10.2010 2010/132 Kartal- Yakacık, 119 pafta, 944 ada, 80 parsel.
04.10.2010 2010/131 Üye Seçimi.
04.10.2010 2010/130 Borçlanma.
04.10.2010 2010/129 Üye Seçimi.
07.09.2010 2010/128 Kartal Sahil Dolgu Planı kapsamında Askeri Güvenlik Bölgesi ayrılması.
07.09.2010 2010/127 Kartal, 58 pafta, 2400 ada, 5-197 parsel
07.09.2010 2010/126 Kartal, 109 pafta, 977 ada 53 parsele ilişkin itiraz.
07.09.2010 2010/125 Kartal, Yukarı Mah., 48 pafta, 262 ada, 4 parsel.
07.09.2010 2010/124 Kartal, 180 pafta, 2663 ada, 226 parsel.
07.09.2010 2010/123 Kartal-Yakacık, 31/2 pafta, 3490 parsel.
07.09.2010 2010/122 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 42 pafta, 2729 ada, 57 parsel.
07.09.2010 2010/121 2886 Sayılı Yasa'ya göre satışı yapılan ihale arsa bedellerinin ödenmesi.
07.09.2010 2010/120 Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği.
07.09.2010 2010/119 Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği.
07.09.2010 2010/118 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği.
06.09.2010 2010/117 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi.
06.08.2010 2010/116 Konya İli Hüyük İlçesi İmrenler Belediyesi ile kardeş şehir olunması.
06.08.2010 2010/115 2011 Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Yatırım Programı.
06.08.2010 2010/114 Sulh Önerisi.
06.08.2010 2010/113 Belediye Hizmet Binası.
06.08.2010 2010/112 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
04.08.2010 2010/111 Kartal, 113 pafta, E:928 Y:2516 ada, 35 ve 37 parsellerin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz
04.08.2010 2010/110 Kartal, 114 pafta, 2686 ada, 44 parsel.
04.08.2010 2010/109 Kartal , 53 pafta, 2274 ada, 436 parsel
04.08.2010 2010/108 Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı Belediyesi ile Kartal Belediyesi'nin Kardeş Belediyesi olunması.
04.08.2010 2010/107 Tıbbi Atık Yönetim Planı
04.08.2010 2010/106 İsimsiz Sokağa Hasan Ferruh ÖZGEN isminin verilmesi.
04.08.2010 2010/105 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği.
02.08.2010 2010/104 Bulgaristan'ın Kırcaali İli Ardino (Eğridere) Belediyesinin daveti.
02.08.2010 2010/103 Ardino (Eğridere) İlçe Belediyesi ile kardeş şehir olunması.
02.08.2010 2010/102 Belediyemiz sınırları içerisinde açılan orta ve büyük ölçekli iş yerleri ve işletmelere ruhsat alma başvurularında çöp koyteynırı satınalmaları ve makbuz ibrazı.
11.06.2010 2010/101 Kartal, Yukarı Mah., 58 pafta, 2400 ada, 19,20,21,
11.06.2010 2010/100 Kartal, 117 pafta, 2633 ada, 75 parsel.
11.06.2010 2010/99 Kartal-Yakacık Hürriyet Mahallesi 5 pafta 134 pars
11.06.2010 2010/98 2011 Yılı Yatırım Programı.
11.06.2010 2010/97 2011 Yılı Ücret Tarifesi.
11.06.2010 2010/96 2011 Yılı Vergi ve Harç Tarifesi.
09.06.2010 2010/95 Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 10. maddesinde değiş
09.06.2010 2010/94 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği.
09.06.2010 2010/93 Özel Kalem Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği.
09.06.2010 2010/92 Kadro iptal-ihdas.
07.06.2010 2010/91 Kartal Belediyesinin kardeş şehri olan Bosna-Herse
11.05.2010 2010/90 Mülkiyeti Kartal Belediyesine ait Esentepe Mahall
07.05.2010 2010/89 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi
07.05.2010 2010/88 18.04.2008 onanlı 1/1000 ölç. Kartal Güneyi İmar P
07.05.2010 2010/87 2009 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri.
07.05.2010 2010/86 Kartal Hürriyet Mahallesi 116 pafta, 955 ada, 1 pa
07.05.2010 2010/85 Tabelalarda düzenleme yapılması ve Türkçemizin kor
07.05.2010 2010/84 Yardım Sandığı Yönetmeliği.
07.05.2010 2010/83 Sağlık İşler Müdürlüğü nün Görev ve Çalışma Yöne
07.05.2010 2010/82 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün Görev ve Ça
07.05.2010 2010/81 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma
05.05.2010 2010/80 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uyg
05.05.2010 2010/79 Kartal-Soğanlık, 140 pafta, 1100 ada, 2 parsel -59
05.05.2010 2010/78 Kentsel Yenileme Proje Alanı (A Bölgesi) Yakacık-E
05.05.2010 2010/77 Karadenize kıyısı olan halklar ve ülkelerin mimari
05.05.2010 2010/76 Ekmek ve Ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak tüket
05.05.2010 2010/75 Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmel
05.05.2010 2010/74 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönet
05.05.2010 2010/73 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Y
05.05.2010 2010/72 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü nün Görev ve Çalışma
05.05.2010 2010/71 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Y
05.05.2010 2010/70 Sivil Savunma Uzmanlığının Görev ve Çalışma Yönet
05.05.2010 2010/69 Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yö
03.05.2010 2010/68 Bölge ve Mahallerindeki köpekler ve kediler olmak
03.05.2010 2010/67 Belediyemiz taşınmazlarının 5393 Sayılı Kanunun 18
09.04.2010 2010/66 Belediye Başkanının 2009 Yılı Faaliyet Raporu.
09.04.2010 2010/65 İçkili Yer Bölgeleri.
09.04.2010 2010/64 Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Yakacık 115 paft
09.04.2010 2010/63 Diyarbakır İli Çügüş Belediyesi ile kardeş Belediy
09.04.2010 2010/62 Bosna Hersek Visoko Belediyesi ile Kartal Belediye
09.04.2010 2010/61 2981,3290,3366 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğinc
07.04.2010 2010/60 Kartal, 137 pafta, 4338 ada, 44 parsele ilişkin En
07.04.2010 2010/59 Kartal, Soğanlık, 132 pafta, 1660 ada, 63 ve 64 pa
07.04.2010 2010/58 1/1000 ölçekli E-5 Kuzeyi İmar Planı İtirazları (E
07.04.2010 2010/57 Samandıra Bağlantı Yolu.
07.04.2010 2010/56 Kartal-Yakacık 128 pafta,8569 ada,5 parsel-8566 ad
07.04.2010 2010/55 Kartal, 137 pafta, 5753 ada, 133 parsel.
07.04.2010 2010/54 Kent Konseyi.
07.04.2010 2010/53 Kartal Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayı
05.04.2010 2010/52 2981 (3290-3366) sayılı yasanın 10. maddesi gereği
05.04.2010 2010/51 Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/50 Yardım Sandığı Değerlendirme Kuruluna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/49 Kültür ve Sanat Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/48 Trafik Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/47 Afet ve Deprem Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/46 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonuna Üye Se
05.04.2010 2010/45 Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/44 Sağlık Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/43 Çevre Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/42 Kesin Hesap Tetkik Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/41 Tarife Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/40 Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/39 Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/38 İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
05.04.2010 2010/37 Belediye Encümenine Üye Seçimi.
05.03.2010 2010/36 Kartal, Kordonboyu Mahallesi 59 pafta 674 ada 3 pa
05.03.2010 2010/35 Kartal Yukarı Mahalle 169 pafta 5714 ada 53 parsel
05.03.2010 2010/34 239 EDIc pafta, 8365 ada 1 parsel üzerinde bulunan
05.03.2010 2010/33 241 EDIII-C pafta 6251 ada 1 parsel satış tahsis t
03.03.2010 2010/32 Kartal, 187 pafta, 2855 ada, 265 parsel.
01.03.2010 2010/30 Kars-Ardahan Damal Belediyesi ile Kartal Belediyes
01.03.2010 2010/29 Üye Seçimi.
01.03.2010 2010/28 Bütçe Tetkik Komisyonu isminin Plan ve Bütçe Komis
01.03.2010 2010/27 Kartal-Yakacık 110 pafta 5664 ada 224 parsel ile 2
01.03.2010 2010/26 Artvin İli Kemalpaşa Belediyesi ile kardeş Belediy
05.02.2010 2010/25 21.06.2009 onanlı Uygulama İmar Planı itirazı. (Ka
05.02.2010 2010/24 Kadro İptal - İhdas.
05.02.2010 2010/23 İlçemiz sınırları içinde açılacak İçkili Yer.
03.02.2010 2010/22 1/1000 ölçekli E-5 Kuzeyi İmar Planı itirazları (1
03.02.2010 2010/21 Kartal, 136 pafta, 2285 ada, 58 parsele ilişkin En
03.02.2010 2010/20 Kartal, 132 pafta, 1063 ada, 188 parsel.
03.02.2010 2010/19 Kartal – 128 Pafta, 904 Ada, 7-9 Parseller.
03.02.2010 2010/18 Kartal, 139 pafta, 1119 ada, 36-37 parseller.
03.02.2010 2010/17 Yaşlı, tehlike arz eden ve polen yayan kavak ağaçl
01.02.2010 2010/16 Üye Seçimi.
08.01.2010 2010/15 1/1000 ölçekli Kartal 15. Alt Bölge(M Lejandlı Ala
08.01.2010 2010/14 Kartal 117 pafta, 5880 ada, 13 parsel.
08.01.2010 2010/13 Kartal 127 pafta, 6007 ada, 33 parsel.
08.01.2010 2010/12 Zabıta Personelinin 2010 Yılı Aylık Maktu Çalışma
08.01.2010 2010/11 Kartal, Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yüksel
08.01.2010 2010/10 Kartal, Hürriyet Mahallesi Yaşam Kalitesini Yüksel
08.01.2010 2010/9 Kadro İptal- İhdas.
08.01.2010 2010/8 Sözleşmeli Personelin Ücret Tespiti.
08.01.2010 2010/7 Geçici İşçi Vize Onayları.
08.01.2010 2010/6 Meclis Başkanı ve Üyeleri ne Meclis Toplantılarına
06.01.2010 2010/5 Kartal-Yakacık, 110 pafta, 5666 ada, 108 parsel ci
04.01.2010 2010/4 Kartal 112 pafta, 1016 ada, 93-94 parseller.
04.01.2010 2010/3 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Encümenc
04.01.2010 2010/2 Belediye Meclisinin 2010 Yılı için 1 Aylık Tatil Z
04.01.2010 2010/1 Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
11.12.2009 2009/167 Kartal, 42 pafta, 2729 ada, 164 ve 165 parseller.
11.12.2009 2009/166 Kartal, 180 pafta, 2183 ada, 331 ve 332 parseller.
11.12.2009 2009/165 Kartal, 58 pafta, 2400 ada, 19,20,21,22,23,24 par
11.12.2009 2009/164 Kartal, 179 pafta, 5765 ada, 317 parsel.
11.12.2009 2009/163 Kartal, 137 pafta, 4338 ada, 44 parsele ilişkin En
11.12.2009 2009/162 Kartal, 132 pafta, 8916 ada, 19-20 parseller.
11.12.2009 2009/161 Kartal, 160 pafta, 5777 ada, 23 parsele ilişkin En
11.12.2009 2009/160 Kartal, 136 pafta, 5699 ada, 198 parsel.
11.12.2009 2009/159 Kartal, 81 pafta, 742 ada, 20-27 parsellere ilişki
11.12.2009 2009/158 Kartal, G22A09C3A pafta, 7905 ada, 1 parsele ilişk
11.12.2009 2009/157 Kartal, 110 pafta, 2658 ada, 130 parsele ilişkin E
11.12.2009 2009/156 Kartal, 239EDIVC pafta, 8116 ada, 2 ve 3 parseller
11.12.2009 2009/155 Kartal, 53 pafta, 2274 ada, 510 parsel.
11.12.2009 2009/154 Kartal, 138 pafta, 2039 ada, 55-56 parsel.
11.12.2009 2009/153 Neyzen Tevfik heykeli, Uğur Mumcu heykeli ve Karta
11.12.2009 2009/152 Çanakkale Caddesinde Viyadük altında bulunan 78/2
11.12.2009 2009/151 % 99 hissesi Belediyemize ait olan Karyapsan A.Ş.y
11.12.2009 2009/150 % 99 hissesi Belediyemize ait olan Kartursaş A.Ş.y
11.12.2009 2009/149 Avrupa birliği Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmes
09.12.2009 2009/148