Meclis Gündemi


İ L A N

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.01.2011 / 07.01.2011 tarihleri arasında aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk toplantı 03.01.2011 Pazartesi günü saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.  
            
                                                                                                                                                           Ergun ÖZTANER
                                                                                                                                                           Belediye Başkan V.
    

                                                                    
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER:

 • 5393 Sayılı Yasa’nın 25. maddesi gereğince oluşturulacak Denetim Komisyonu’na üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Meclis Başkan ve Üyeleri’ne Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her   gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Belediye Meclisi’nin 2011 Yılı için 1 Aylık tatil zamanının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal, Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışı ile  ilgili alınan 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayılı Meclis Kararının tashihi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2011 yılı ücret tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • 2011 Yılı Geçici İşçi Vizeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Kreş Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
 • Belediyemize ait 34 VBZ  76 plakalı bir adet aracın Bilecik ili Gölpazarı Belediyesine satışı ile ilgili   teklifin görüşülmesi.
 • Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili  teklifin görüşülmesi.
 •  “Belediye Cezaları Tembihnamesi”  ile ilgili teklifin görüşülmesi.

RAPORLAR
İmar Komisyonundan gelen;

 • 2010/330-363  No’lu dosyaya ait   115   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.    
 • 2010/424  No’lu dosyaya ait   116   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.  
 • 2010/408  No’lu dosyaya ait   117   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.   
 • 2010/537  No’lu dosyaya ait   118   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 • 2010/348   No’lu dosyaya ait   119   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.    
 • 2010/474-503-504-510   No’lu dosyaya ait  120   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.  
 • 2010/315-302   No’lu dosyaya ait  121   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.    
 • 2010/380   No’lu dosyaya ait  122   No’lu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.   
   


Anasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.