TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İhale No: 1390 - Tarih: 28.09.2017

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet arsa nitelikli taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

 • Taşınmaza Dair Bilgiler
 1. İli: İstanbul
 2. İlçesi: Kartal
 3. Mahalle: Muhtelif mahallelerde.
 4. Açık Adres : Kartal İlçesinde bulunan Kartal Belediyesi’ne ait parseller.
 • halenin Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)
 • İhale Zamanı : 28.09.2017 Perşembe Saat: 10:00 – 10:10
 • İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü.
 • İhale şartnamesi: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir. (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:3 Kartal/İSTANBUL
 • Tel:0216 280 55 95 -Fax: 0216 280 55 93)
 • İhale Dosyası: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 300,00 TL. Karşılığında temin edilebilir.
 • Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: İstekliler belgeleri sıra numaralı iştirak belgesi karşılığında 27.09.2017 Çarşamba saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
 • İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
 1. Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
 2. Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat
 4. Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)
 5. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)
 6. Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
 7. Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)
 8. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
 • Satışa çıkacak arsaların özellikleri ve listesi:

NoMahallePaftaAdaParselHisse DurumuNitelikYüz ölçümüMuhammen BedelGeçici TeminatAdresİhale Saati
 Esentepe G22 A09C 4B1092431ARSA452.21 1.356.630,00  TL40.698,90 TLPamuk Sok. No:4210:00 
 Yakacık Yeni12812379311ARSA333.17666.340,00 TL19.990,20 TLÜst Sok. No:78 batısı10:10


 • İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir. İlan olunur

geri dönAnasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.