TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İhale No: 1094 - Tarih: 27.07.2017

Kartal Belediye Başkanlığı’ndan: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet arsa nitelikli taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

Encümen Karar No: 2017/1094

Taşınmaza Dair Bilgiler:

 • İli: İstanbul
 • İlçesi: Kartal
 • Mahalle: Muhtelif mahallelerde.
 • Açık Adres : Kartal İlçesinde bulunan Kartal Belediyesi’ne ait parseller.
İhalenin Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)

İhale Zamanı : 27.07.2017 Perşembe Saat: 10:00 – 10:15

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü.

İhale şartnamesi: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir. (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:3 Kartal/İSTANBUL Tel:0216 280 55 97 -Fax: 0216 280 55 93)

İhale Dosyası: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 300,00 TL. Karşılığında temin edilebilir.

Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: İstekliler belgeleri sıra numaralı iştirak belgesi karşılığında 26.07.2017 Çarşamba saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 • Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
 • Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)
 • Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)
 • Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
 • Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve
 • imza sirküleri.
Satışa çıkacak arsaların özellikleri ve listesi


No Mahalle Pafta Ada Parsel Hisse Durumu Nitelik Yüz ölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat Adres İhale Saati
1 Yakacık Çarşı 127 11951 6 1 ARSA 304.19 304.190,00 TL 9.125,70 TL Çamoluk Sok. No:7 10:00
2 Yakacık Yeni 128 11988 5 1 ARSA 327.71 737.347,50 TL 22.120,43 TL Canan Sok. No:7 10:15


İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir. İlan olunur.


geri dönAnasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.