İşyeri Hizmetleri

Görevi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, işyerlerini ruhsatlandıran ve denetleyen bir birimdir.

Müdürlüğün idari Yapısı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Şefliği ve Büro Kaleminden müteşekkil bir organizasyondan oluşmaktadır.

Ruhsat Denetim Şefliği
Büro Kalemi :

İŞYERİ HİZMETLERİ 3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ait 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışma Ruhsatları 3 ana gruba ayrılmıştır:

ALO RUHSAT : 0 (216) 586 99 12

İşyerleri ile ilgili şikayetleriniz için ruhsatdenetim@kartal.bel.tr ve yukarıda yazılı telefonlarımızı arayabilirsiniz.

İletişim (Müdür): 0 (216) 586 87 83 0 (216) 586 87 84

Evrak Kayıt: 0 (216) 586 87 86

Şef(Dosya Kabul): 0 (216) 586 87 88

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Yapılması Gerekenler

İlk başvuru müdürlüğümüze; ruhsat müracaatı için gerekli olan evrakların listesinin alınması, Matbu Evrakların eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir

Ruhsat Başvurusu için gerekli olan evrakların listesi.

Evrak listesini aldım ve işim bitti diye düşünmeyin, çünkü işyerinin durumuna ve konumuna göre ilave evraklar istenebilir.

Size vermiş olduğumuz evrak listesini büyük bir titizlik ve süratle hazırladığınız için teşekkürler, sıra geldi resmi olarak evraklarınızı kayda almaya.

Müdürlüğümüz adına ilk müracaatı yaptığınız arkadaşımıza hazırlamış olduğunuz evrakları eksiksiz bir şekilde teslim ederek ruhsata müracaat işleminiz gerçekleştirilecektir.

Ruhsat kaydınız alındı, dosyanız ile ilgili bazı yazışmalar tarafımızdan yapılacaktır.

Ruhsat dosyanız ile birlikte, işyeriniz mahallinde denetlenerek, eksiğiniz varsa makul süre verilerek eksiklerinizi tamamlamanız sağlanır. Yoksa ruhsatınızın hazırlanması için büroya teslim edilir.

Müdürlüğümüze ilk geldiğiniz günden beri aklınızı sürekli meşgul eden ruhsat serüveni mutlu bir şekilde sonuçlandı tebrikler. Ruhsatınız hayırlı olsun.

Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk, Umarız aynı duyguları birlikte taşıyor ve düşünüyoruzdur… Sizin memnuniyetiniz bizim kalitemiz demektir.

İşyerlerinde aranacak genel şartlar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.

Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır.

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.

İşyerlerinde Aranacak Asgari Ortak Şartlar


Anasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.