50 Soruda Belediye Hizmetleri


01. Emlak Beyanı nasıl verebilirim?
 • Mükellef olarak gayri menkulünüze ait bilgiler ve tapu suretiyle birlikte Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edeceksiniz.
 
02. Emlak Vergisini nasıl ödeyebilirim?
 • Emlak vergisini iki taksit halinde ödeyebilirsiniz. Emlak vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksiti ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.
 
03. Çevre Temizlik Vergisini nasıl ödeyebilirim?
 • İşyerleri ve diğer faaliyette bulunan şahıslar faaliyet başlangıcında Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine gelerek bildirimde bulunacaklardır. Devamında Çevre Temizlik Vergisini iki taksit halinde ödeyebileceklerdir. Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksit’i ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.
 
04. İlan ve Reklam Vergisi beyanı ne zaman verebilirim?
 • Her yıl Ocak ayı içerisinde Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklama ait bilgileri beyan edebilirsiniz. Yıl içerisinde yapılacak ilan ve reklamlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edebilirsiniz.İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilebilir.
 
05. İlan ve Reklam Vergisini ne zaman ödeyebilirim?
 • İlan ve reklam bilgilerini her yıl ocak ayında beyan edenler; 1. taksit vergilerini Ocak ayında 2. taksit vergilerini Haziran ayında ödeyebilirler(İsteyen defaten ödeme yapabilir) Yılı içerisinde yapılan ilan reklamlar ile mutad meslek olarak ifa eden mükellefler beyan verme süresinde vergiyi de ödeyebilirler.
 
06. Kimler Eğlence Vergisine Tabidir?

Belediye sınırlarında bulunan;

 • Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo, masa tenisi gibi işletmeler
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, konser, sirk, lunapark, çalgı ve müzikli bahçeler ve benzeri gibi faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.
 
07. Eğlence Vergisini ne zaman, nereye ödeyebilirim?

Bu tür işletmeler;

 • (a)fıkrasında yazılı işletmeler her ay müracaat etmeli ve her aya ait vergiyi, o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye yatırmalıdır.
 • (b) fıkrasında yazılı işletmeler bastıkları biletleri kullanmadan önce belediyeye müracaat etmelidirler.
 
08. İşgaliye Harcı nedir nasıl ödeyebilirim?
 • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü, mezat yerleri gibi alanları herhangi bir maksat için işgal edenler belediyeye gün x m² x birim fiyat= işgaliye harcı ödemekle mükelleftir.
 
09. Belediye Vezneleri dışında nasıl ödeme yapabilirim?

Belediye vezneleri dışında,

 • Sitemizdeki e-ödeme bölümü ile internet üzerinden veya
 • Halkbankası şube kodu:757
 • Hesap numarası:07100004
 • İBAN: TR44 0001 2009 7570 0007 1000 04nolu Kartal Belediyesi hesabına ödeyebilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi kredi kartıyla da yapabilirsiniz.
 
10. Belediye ile ilgili vergi borç miktarlarını nasıl öğrenebilirim?
 • Belediye ile ilgili vergi borçlarınızı 517 85 85 nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.
 
11. Sıhhi İşyeri açmak için gereken belgeler nelerdir?
 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu belgesi (fotokopi)
 • Sağlık karnesi ve portör muayenesi (Sağlık İşleri Müdürlüğünden alabilirsiniz)
 • Vesikalık fotoğraf (3 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu ya da yangın tüpü faturası
 • Makine, elektrik, yerleşim projesi
 • Kira kontratı (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğinden alabilirsiniz)
 • Teftiş Defteri (Hesap İşleri Tahsil Şefliğinden alabilirsiniz)
 • İlişik Kesme belgesi (Hesap İşlerinden alabilirsiniz)
 • Şirket ise; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir.
 
12. Gayri Sıhhi Müessese kapsamındaki işletmeler için gereken belgeler?
(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)
 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edebilirsiniz)
 • Tapu belgesi (fotokopi)
 • Kira kontratı (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğinden temin edebilirsiniz)
 • İlişik kesme belgesi (Hesap İşlerinde takip edilecek)
 • Vesikalık fotoğraf (3 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu ya da yangın tüpü faturası.
 • Makine, elektrik, yerleşim projesi
 • İskan belgesi (onaylı)
 • 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimliği sözleşmesi
 • Muvafakatname
 • Şirket ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir.
 
13. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için istenen belgeler nelerdir?
 • Başvuru formu (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu ve iskan belgesi (onaylı fotokopi)
 • Sağlık karnesi ve portör muayenesi (Sağlık İşleri Müdürlüğünden)
 • Vesikalık fotoğraf (3 adet)
 • Ustalık isteyen mesleklerde Ustalık belgesi 6. İtfaiye raporu. 7. Makine, elektrik, yerleşim projesi
 • Kira kontratı (onaylı fotokopi)
 • Vergi levhası (onaylı fotokopi)
 • İşyeri açma harcı makbuzu (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğinden alabilirsiniz)
 • Teftişi defteri (Hesap İşleri Tahsil Şefliğinden alabilirsiniz )
 • İlişik kesme belgesi (Hesap İşlerinde takip edilecek)
 • Adli sicil evrakı
 • Nüfus cüzdan örneği
 • İkametgah senedi (karakol tasdikli)
 • Muvafakatname
 • Şirket ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sorumlu müdür sözleşmesi gerekir.
 
14. Hafta Tatili Ruhsatı nasıl alınır?
 • İşletmelerini pazar günü açık tutacak esnaf her yıl Ocak ayı içerisinde Ruhsat fotokopisiyle birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat ederek hafta tatil ruhsatı alabilir
 
15. Teknelere Seyrüsefer İzni nasıl alınır?
 • 10 Gros tona kadar her türlü teknenin seyri seferine izin almak için İktisat Küşat Müdürlüğü’ne müracaat ederek temin edebilirsiniz.
 
16. Teknelere Plaka almak için gerekli evraklar nelerdir?
 • İnşa belgesi-Şahadetname veya faturası.
 • İkametgah ve Nüfus cüzdan sureti.
 • Motor faturası.
 • Aracın iki cepheden çekilmiş fotoğrafı.
 • Beyanname
 
17. İlk Defa Pazarda Tezgah Kuracaklar için gerekli evraklar nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Sureti,
 • İkametgah senedi,
 • Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
 • Müracaat edilen yıla ait pazarcılar odasına üye olunduğuna dair belge.
 
18. Tezgah Kurma Belgesini güncellemek için gerekli evraklar nelerdir?
 • Bir adet ikametgah senedi,
 • Müracaat edilen yıla ait pazarcılar odasına üye olunduğuna dair belge.
 
19. Cenaze Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?
 • Cenaze yakınları, vefat edenin nüfus cüzdanı ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat eder.
 • Ölüm tespiti yapılmak üzere, görevli doktor ile birlikte, cenazenin bulunduğu yere gidilir.
 • Öldüğü doktor tarafından tespit edilen kişinin, Defin Ruhsatı imzalanarak cenaze yakınlarına verilir.
 • Adli bir olay var ise, Cenaze Defin Ruhsatı verilmeyip, Adli Tabipliğe cenazenin sevki yapılır.
 • Vefat edenin nüfus cüzdanı, öldüğüne dair hekim raporu ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek, kütükten düşürülme işlemi yapılır..
 
20. Ambulans Hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?
 • Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz’e sözlü ya da yazılı olarak müracaat ederler.
 • Ambulans ücreti ödenir (Bu ücret Fakir ve Muhtaç olanlardan alınmaz)
 • Hasta yakını ile birlikte Ambulans evden hastaneye ya da hastaneden eve hasta naklini gerçekleştirir.
 
21. Sosyal yardımlardan nasıl faydalanılır?

Sosyal yardım kapsamında: Kömür, Gıda, Kırtasiye Yardımı, Çocukların Sünnet Töreni ve Yardım Sandığının diğer yardımları bu kapsamdadır.

 • İkametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti, elektrik, doğalgaz veya su faturası,
 • Gelir durumunun tespiti için Bağkur, SSK, Emekli Sandığı ve benzeri kurumlarda istenecek belge,
 • Belediye Zabıtasının araştırma tutanağı,
 • Kartal Tapu Sicil Müdürlüğünden temin edilecek emlak durumunu gösterir belge,
 • Müracaat edenin okuyan çocuğu varsa, okuldan alınacak öğrenim belgesi,
 • Müzmin veya ölümcül rahatsızlığı bulunan, ameliyat ve uzun süreli tedavi görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya en az iki Doktor imzalı Belediye Sağlık Müdürlüğü raporu,
 • Yardım isteyene bakmakla mükellef kişi tutuklu veya hükümlü ise Cezaevi Müdürlüğünde alınacak bu durumu kanıtlayan belge,
 • Doğal afetlere uğrayanlar için durumu belgeleyen evrak,
 • Eşinden ayrılmış olanlar için mahkeme ilamı , Bu belgeler, Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulunca incelenerek yardım yapılıp yapılmayacağına ve yardımın şekline karar verilir.
 
22. Evcil Hayvanlar için Klinik hizmetinden nasıl yararlanabilirim?
 • Hayvan Severler tarafından getirilen sahipli veya sahipsiz evcil hayvanların veteriner işleri müdürlüğümüzde muayene ve tedavileri yapılmaktadır.
 
23. Evcil Hayvanların Aşılanması Nasıl yapılmaktadır?
 • Veteriner Müdürlüğümüzde yıl boyu ücretsiz kuduz aşısı yapılmaktadır.
 
24. Şüpheli Hayvanlarla ilgili ne yapılmaktadır?
 • Kuduzdan şüpheli veya herhangi birisini ısıran sahipsiz hayvanlar 10 (on) gün süreyle müşahedeye alınmaktadır.
 
25. Özel ilaçlama yaptırabilir miyim?
 • Müdürlüğümüz kömürlük, bodrum v.b. yerlerin haşerelere karşı m2 birimi üzerinden ücreti karşılığında ilaçlama yapmaktadır.
 
26. Araç veya makine kiralanmasını nasıl yapabilirim?
 • Kiralamak istediğiniz araç veya makine cinsini, işin türünü, çalıştıracağı yeri ve kiralama süresini belirten başvuru dilekçesini Belediye Başkanlığı’na öncelikle vereceksiniz.
 • İlgili müdürlük, araç veya makinenin kiraya verilmesi durumunda hizmetlerin aksamayacağını öngörürse havale edilen dilekçeyi işleme koyar.
 • Belediye Meclisi’nce tespit edilen ücret tarifesine göre kira bedelini Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yatırarak kiralayabilirsiniz.
 • Yakıt deposu tam dolu olarak sürücüsüyle verilen araç veya makine, belirlenen çalışma süresi sonunda deposu tam yakıt dolu olarak teslim edilir.
 
27. Belediye’nin Kreş’inden faydalanabilir miyim?
 • Kartal ilçesi sınırları içinde ikamet eden herkes Kreşten faydalanabilir. 3,4,5 ve 6. yaş grupları faydalanabilir. Yaş gruplarına göre ayrı ayrı sınıflarda eğitim yapılmaktadır.
 
28. Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
 • Matbu dilekçenin doldurulması,
 • Velinin ikametgah kaydı,
 • Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Anne çalışıyorsa çalışma belgesi,
 • 3 adet fotoğraf
 • Verem Savaş Dispanserinden alınan ( PPD) testi
 • Sağlık Ocağından alınan Sağlık raporu
 
29. Belediyeden İş Talep Formu Alabilir miyim?
 • Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları ÖSYM tarafından merkezi sınavla yapılmaktadır. Mevcut kanun ve mevzuat hükümlerini uygulamak kaydıyla iş talep formları alınabilir ve doldurulup belediyemize müracaat edilebilir. Ancak bu müracaatlar yasal çerçevede işleme konulur.
 
30. Kartal Belediyesi’nde Staj yapabilir miyim?
 • Bir dilekçeyle müracaatınızı yaparak daha sonra
 • Okuldan getireceğiniz staj dosyası ile yapabilirsiniz.
 
31. Meslek Edindirme Kursları ne zaman açılıyor?
 • Tiyatro (Eylül- Haziran)
 • Gitar (Eylül- Haziran)
 • Bağlama (Eylül- Haziran)
 • Halı-Kilim-Dokuma (Eylül- Haziran)
 
32. Tiyatro Kursu İçin gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
 • Bir adet Şiir (ezber)
 • Yetenek Sınavı
 
33. Gitar Kursu İçin gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
 
34. Bağlama Kursu İçin gerekenler nelerdir?
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Bir adet Resim
 
35. Kütüphanelerimize nasıl üye olurum?
 • Nüfusbelgesi fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • iki adet resim
 
36. Kişiye Ait Bir Gayri menkulün kamulaştırılması nasıl yapılır?
 
1- Dilekçe müracaatı ve evrak tamamlanması
 • Şahıs, özel yerinin kamulaştırılması için dilekçe verir.
 • İmar Müdürlüğü’nden imar durumu belirlenir.
 • Dosya, kamulaştırma taleplerini inceleme ve değerlendirme komisyonuna iletilir.
 • Bu dosya ekinde şunlar bulunmalıdır (imar durumu, çap, sayısal pafta, röperli kroki)
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nden başkanlık onayı istenir.
 
2- Dosya Onaylandığında
 • Harita Müdürlüğü’nden teklif folyesi istenir.
 • Kıymet Taktir Komisyonundan fiyat istenir.
 • Mülk sahibinin kabul etmesi halinde, (2942 sayılı yasanın 26. maddesi gereği; kamulaştırma bedeli yerine, Belediyenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, belediyenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşımaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin % 120sini aşamaz.)
 • Hesap İşlerinden ödenek olup olmadığı sorulur.
 • Encümen Kararı alınır.
 • Şahsa tebligat yapılıp söz konusu parseli pazarlık usulü ile satıp satmayacağına dair dilekçe vermesi istenir. Dilekçe verilirse konu Uzlaşma Komisyonuna iletilir.
 • Uzlaşma Komisyonu şahısla pazarlık yapar.
 
3- Anlaşma sağlanırsa;
 • Tapu Sicil Müdürlüğü’nden tapuya kaydına şerh düşülmesi istenir.
 • Hesap İşleri Müdürlüğü’nde kamulaştırma bedeli bloke edilir.
 • Tapu işlemleri tamamlanır.
 • Hesap işlerine ödeme yazısı yazılır. İlgilisine bilgi verilir.
 
37. Trampa işlemini nasıl yapabilirim ?
 • Öncelikle trampa taahhüdünüzü içeren bir dilekçe vermelisiniz. (Dilekçenin ekinde şunlar olmalıdır (tapu senedi, imar durumu)
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce hazırlanan trampa dosyası Belediye Meclisine sunulur. (özel şahıs yeri ile trampa edilecek belediye mülkünün kamu yararına kullanıma uygun olmaması ve imar planında konut ya da ticaret alanında olması gerekir.)
 • Alınan Meclis kararından sonra, şahıs arsasının mahallinde krokisi çizilir.
 • Belediye Kıymet Taktir Komisyonuna trampa edilecek taşınmazların değer
 • tespiti yaptırılır.
 • Hazırlanan trampa teklifi Belediye Encümenin onayına sunulur.
 • Alınan Encümen kararıyla Tapu Sicil Müdürlüğü’nden karşılıklı tescil ve ferağ işlemleri yapılır.
 
38. Yoldan ihdas nasıl yapılmaktadır?
 • Harita Müdürlüğü’nün encümene teklif folyesi gereği imar müdürlüğünce yoldan ihdas yapılmasına dair encümen kararı aldırılır.
 • Alınan encümen kararı, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne gönderilir. 3. Parsel sahibi yoldan ihdasın yapılmasını dilekçe ile talep eder.
 • Kıymet Taktir Komisyonu’ndan satılacak kısmın fiyatının belirlenmesi istenir.
 • Kıymet Taktir Komisyonu raporu gönderilerek encümenden belirlenecek fiyatla satış kararı alması teklif edilir.
 • Alınan encümen kararı parsel sahibine tebliğ edilir.
 • Hesap İşleri Müdürlüğü’ne satış bedelinin tahsil edilmesi için yazı yazılır.
 • Tapu Sicil Müdürlüğüne yoldan ihdasın işlemlerinin yapılması için yazı yazılır.
 
39. Yeni İnşaat Kanal Bağlantısı Ruhsatı nasıl alabilirim?
 • İSKİ den tasdikli kanal projesi,
 • Hesap işlerinden borcu yoktur yazısı.
 • Asfalt tahrip bedeli Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.
 
40. Elektrik Kablo Kazı Ruhsatını nasıl alabilirim?
 • Elektik dağıtım şirketince düzenlenmiş ruhsat belgesi.
 • Asfalt tahrip bedeli Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz ile Fenİşleri Müdürlüğüne müracaat edilir
 
41. Yeni İnşaat yapmak için nasıl başvuru yapabilirim?
 • Başvurularda tapu, yeni tarihli çap ve mülk sahibi olmama durumunda vekaletname gereklidir.
 
42. İnşaata başlama ve bitirme süresi ne kadardır?
 • İnşaata başlama süresi 2 yıl, bitirme süresi ise 5 yıldır. Bu sürede bitirilmediği taktirde ruhsat temdidi (uzatılması) zorunludur.
 
43. İmar Durumu Düzenlenmesi nedir?
 • Onaylı imar planlarına göre parsellerin yapılaşma şekillerini ve şartlarını belirleyen belgedir.
 
44. İmar Durumu Tanzimi için gerekli evraklar nelerdir?
 • Matbu Dilekçe(Ek:1)
 • Tapu
 • Çap
 • Röperli Kroki (Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
 • Tapusunda ahşap bina kaydı olan parsellerden fotoğraf
 • Eski eser parsellerden fotoğraf ve Koruma Kurulu Kararı
 
45. Mimari Proje Onay İşlemlerinde İstenen Belgeler nelerdir?
 • Tapu
 • Çap (Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölövesi ve ağaç revizyonu(Planlama Müdürlüğünden alınacak)
 • Kot kesit (Planlama Müdürlüğünden alınacak) 6. Sivil Savunma tasdiki(sığınak gerekiyorsa)
 • İ.S.K.İ. tasdiki
 • Trafo belgesi
 • Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi
 • İtfaiye tasdiki (yangın merdiveni gerekiyorsa)
 • Eski eserlerle ilgili binalarda rölöve restorasyon projesi
 • Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
 • Mevcut binalar yapılan tadilat ve ilaveler için harita tesbitli kontur gabari belgeleri
 • Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir belediyesi, Bakanlık, UKOME, Karayolları, AYEDAŞ vb.)
 • Avam proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avam proje
 • Yapı Denetim Bürosu onayı (Projeler üstünde tasdik) ve yapı denetim firma sözleşmesi belgeleri gerekmektedir.
 
46. Statik Proje Onayı için istenen belgeler nelerdir?
 • Mimari projelere uygun statik proje ve hesaplar
 • İnşaat yapılacak arsaya jeoloji veya jeofizik mühendislerince onaylanmış zemin etüt raporu
 • İlave kat yapılması halinde üniversitelerden veya bakanlığın izin verdiği yerlerden alınan uygunluk raporu
 • Statik sistemi etkileyen tadilatlarda Üniversitelerden alınan sağlamlık raporu belgeleri gerekmektedir.
 
47. Makine ve Elektrik Projelerinin Onaylanması için gereken evraklar nelerdir?
 • 4 adet elektrik projesi.
 • 4 adet kalorifer+ sıhhi tesisat projesi.
 • 3 adet ısı yalıtım projesi.
 • 1 adet mimari proje.
 • Dilekçe
 • Tapu
 • Yapı Denetim Sözleşmesi
 • Proje Mühendisi imza sirküleri
 • İlgili mühendislerin meslek odalarından alınmış durum sicil belgeleri
 
48. Yıkım Ruhsatı nasıl alınır?
 • Dilekçe
 • Tapu
 • İmar durum belgesi
 • Röperli kroki
 • Elektrik ve suyunun kesildiğine dair yazı
 • Varsa hissedar muvaffakati
 • Tapu sicil yazısı
 • Hesap işlerinden ilişik kesme yazısı
 • Binanın boş olduğuna dair yazı
 • Yıkımın bir fenni mesul tarafından üstlenilmesi
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığı makbuz

 
49. Tapu Tahsisli arsanın tapusunu nasıl alabilirim?
 • Dilekçe
 • Tapu Tahsis belgesi,
 • Ölçü krokisi ile birlikte Planlama Müdürlüğümüze müracaat edilir.
 
50. İnşaat istikamet, kot-kesit, kontur, gabari belgeleri nasıl alınır?
 • Çap (Kadastro Müdürlüğünden)
 • Röperli kroki (Kadastro Müdürlüğünden)
 • İmar durumu (İmar Müdürlüğünden)
 • Vekaletname ile Planlama Müdürlüğümüze müracaat edilir.Anasayfaya git.
Kartal Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi Metin Versiyonu
İnternet sitemiz görme engelli kullanıcıların kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygun yazılımlar kullanılarak metin versiyonundan takip edilebilir.